Versions_Ubuntu

Differences between revisions 6 and 35 (spanning 29 versions)
Revision 6 as of 2007-08-08 22:58:09
Size: 2524
Editor: 252
Comment:
Revision 35 as of 2009-10-01 22:21:18
Size: 116
Editor: 77-75-179-102
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
== El perquè ==

Ubuntu va posant a disposició dels usuaris en una base temporal aproximada de cada 6 mesos, un mes després que s'alliberi la última versió de Gnome, les seves actualitzacions a fi d'anar millorant la distribució, incorporant-hi programari més actualitzat i depurant els errors que es van detectant.

== Versions ==
Des de l'inici d'Ubuntu les versions publicades són:

||<rowbgcolor="#d9bb7a">'''Núm. versió'''||'''Nom'''||'''Data'''[[BR]]'''publicació'''||'''Data fi''' [[BR]]'''Manteniment'''||
||<rowbgcolor="#dd7586">4.10||Warthy Warthog||20.10.2004||30.04.2006||
||<rowbgcolor="#dd7586">5.04||Hoary Hedghog||08.04.2005||31.10.2006||
||<rowbgcolor="#dd7586">5.10||Breezy Badger||13.10.2005||13.04.2007||
||<rowbgcolor="#69e669">6.04 (LTS)||Dapper Drake||01.06.2006||[1]||
||<rowbgcolor="#69e669">6.10||Edgy Eft||26.10.2006||Durant 18 mesos ||
||<rowbgcolor="#69e669">7.04||Feisty Fawn||19.04.2007||Durant 18 mesos||
||7.10||Gutsy Gibbon||Planificada per al 18 d'octubre 2007|| -- ||
||8.04||Hxxx Hxx (nom a determinar)||Planificada per a l'abril del 2008|| Versió LTS ||


[1] Les versions LTS (Long Term Support-Manteniment de llarga durada) es mantindran 3 anys per a les versions d'escriptori i 5 anys per a les versions de servidor.

== Varietats ==

Apart de les diferents versions, Ubuntu també es pot trobar en diferents “gustos” (varietats), en funció de l'entorn gràfic que porta per defecte o del destí objectiu pel qual s'ha preparat:

||<rowbgcolor="#d9bb7a">'''Nom'''||'''Entorn gràfic'''[[BR]]'''per defecte'''||'''Destí'''||'''Particularitats'''||
||Ubuntu||Gnome||Escriptori en general||La versió "per defecte"||
||Kubuntu||KDE||Escriptori en general||Un escriptori més complex i configurable||
||Xubuntu||XFCE||Escriptori en general||Millor per ordinadors amb pocs recursos||
||Edubuntu||Gnome||Per entorns educatius||Amb molt programari educatiu||
||Fluxbuntu||Fluxbox||Escriptori-Servidor||L'entorn gràfic amb menys consum de recursos.[[BR]]En contrapartida és molt espartà en l'aspecte[[BR]]''La primera versió estable sortirà coincidint amb la Gutsy Gibbon''||
||Ubuntu Studio||Gnome||Escriptori||Específicament enfocada al tractament d'audio i video||
||Gnubuntu||Gnome||Escriptori i general||Versió exclusivament programari lliure. [[BR]]No inclourà ni programari, ni firmware, ni imatges, ni sons ni res que tingui cap tipus de llicència mínimament restrictiva.[[BR]]''Sortirà coincidint amb la Gutsy Gibbon''||
Document traspassat al [[https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Recursos/Versions_Ubuntu | wiki general de l'equip]].

Document traspassat al wiki general de l'equip.

JosepSànchez/documentació/Versions_Ubuntu (last edited 2009-10-01 22:21:18 by 77-75-179-102)