Versions_Ubuntu

Differences between revisions 9 and 34 (spanning 25 versions)
Revision 9 as of 2007-08-09 21:41:36
Size: 3105
Editor: 200
Comment:
Revision 34 as of 2009-10-01 22:20:06
Size: 113
Editor: 77-75-179-102
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
== El perquè ==

Ubuntu va posant a disposició dels usuaris en una base temporal aproximada de cada 6 mesos, un mes després que s'alliberi la última versió de Gnome, les seves actualitzacions a fi d'anar millorant la distribució, incorporant-hi programari més actualitzat i depurant els errors que es van detectant.

== Versions ==
Des de l'inici d'Ubuntu les versions publicades són:

||<rowbgcolor="#d9bb7a">'''Núm. versió'''||'''Nom'''||'''Data'''[[BR]]'''publicació'''||'''Data fi''' [[BR]]'''Manteniment'''||
||<rowbgcolor="#dd7586">4.10||Warthy Warthog||20.10.2004||30.04.2006||
||<rowbgcolor="#dd7586">5.04||Hoary Hedghog||08.04.2005||31.10.2006||
||<rowbgcolor="#dd7586">5.10||Breezy Badger||13.10.2005||13.04.2007||
||<rowbgcolor="#69e669">6.04 (LTS)||Dapper Drake||01.06.2006||[1]||
||<rowbgcolor="#69e669">6.10||Edgy Eft||26.10.2006||Durant 18 mesos ||
||<rowbgcolor="#69e669">7.04||Feisty Fawn||19.04.2007||Durant 18 mesos||
||7.10||Gutsy Gibbon||Planificada per al 18 d'octubre 2007|| -- ||
||8.04 (LTS)||Hxxx Hxx (nom a determinar)||Planificada per a l'abril del 2008|| Versió planificada LTS ||


[1] Les versions LTS (Long Term Support-Manteniment de llarga durada) es mantindran 3 anys per a les versions d'escriptori i 5 anys per a les versions de servidor.

El codi de les versions es fa amb la darrera xifra de l'any d'aparició i el nombre de mes separat per un punt. (7.04 = 2007.abril)

Des de la versió 5.10 l'assignació del nom (que és honor exclusiu de Mark Shuttleworth) ha estat fent un nom d'animal (o ésser) amb un adjectiu graciós consecutiu en l'abecedari (B, D, E, F ). I sempre nom i adjectiu han començat amb la mateixa lletra.

== Varietats ==

Apart de les diferents versions, Ubuntu també es pot trobar en diferents “gustos” (varietats), en funció de l'entorn gràfic que porta per defecte o del destí objectiu pel qual s'ha preparat:

||<rowbgcolor="#d9bb7a">'''Nom'''||'''Entorn gràfic'''[[BR]]'''per defecte'''||'''Destí'''||'''Particularitats'''||
||Ubuntu||[http://www.gnome.org/ Gnome]||Escriptori en general||La versió "per defecte"||
||Kubuntu||[http://www.kde.org KDE]||Escriptori en general||Un escriptori més complex i configurable||
||Xubuntu||[http://www.xfce.org XFCE]||Escriptori en general||Millor per ordinadors amb pocs recursos||
||Edubuntu||Gnome||Per entorns educatius||Inclou molt programari educatiu i un Linux Terminal Server[[BR]] per aprofitar maquinari obsolet||
||Fluxbuntu||[http://fluxbox.org Fluxbox]||Escriptori-Servidor||L'entorn gràfic amb menys consum de recursos.[[BR]]En contrapartida és molt espartà en l'aspecte[[BR]]''La primera versió estable sortirà coincidint amb la Gutsy Gibbon''||
||Ubuntu Studio||Gnome||Escriptori||Específicament enfocada al tractament d'audio i video||
||Gnubuntu||Gnome||Escriptori i general||Versió exclusivament amb programari lliure. [[BR]]No inclourà ni programari, ni firmware, ni imatges, ni sons ni res [[BR]]que tingui cap tipus de llicència mínimament restrictiva.[[BR]]''Sortirà coincidint amb la Gutsy Gibbon''||
Pàgina traspassada a [[https://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Recursos/Versions_Ubuntu | la general de l'equip]].

Pàgina traspassada a la general de l'equip.

JosepSànchez/documentació/Versions_Ubuntu (last edited 2009-10-01 22:21:18 by 77-75-179-102)