eu

Differences between revisions 6 and 18 (spanning 12 versions)
Revision 6 as of 2009-10-21 14:20:00
Size: 8952
Editor: minbar
Comment: errata for bug #436758
Revision 18 as of 2009-10-29 02:48:05
Size: 19160
Editor: 121
Comment: completed update's basque translation
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## page was copied from KarmicKoala/ReleaseNotes
Line 3: Line 4:
These release notes document known issues with Ubuntu 9.10 and its variants.

= System Requirements =

The minimum memory requirement for Ubuntu 9.10 is 256 MB of memory. Note that some of your system's memory may be unavailable due to being used by the graphics card. If your computer has only the minimum amount of memory, the installation process will take longer than normal, but will complete successfully, and the system will perform adequately once installed.

Systems with less memory may be able to select "Install Ubuntu" from the boot menu to run just the installer, rather than the whole desktop, or may be able to use the alternate install CD.

= Installation =

== Recommended packages installed by default ==

In accordance with the Debian Policy Manual (which says "The 'Recommends' field should list packages that would be found together with this one in all but unusual installations"), the package management system now installs packages listed in the Recommends: field of other installed packages as well as Depends: by default. If you want to avoid this for specific packages, use `apt-get --no-install-recommends`; if you want to make this permanent, set `APT::Install-Recommends "false";` in `/etc/apt/apt.conf`. Be aware that this may result in missing features in some programs.

(This change was made in Ubuntu 8.10.)

== Hibernation may be unavailable with automatic partitioning ==

The default partitioning recipe in the installer will in some cases allocate a swap partition that is smaller than the physical memory in the system. This will prevent the use of hibernation (suspend-to-disk) because the system image will not fit in the swap partition. If you intend to use hibernation with your system, you should ensure that the swap partition's size is at least as large as the system's physical RAM. (Bug:354126)

== Other OS options not shown in boot menu when installing with Ubuntu 9.10 RC ==

After installation from the Ubuntu 9.10 Release Candidate, other installed operating systems are not correctly displayed in the boot menu. To correct this, users should run {{{sudo update-grub}}} from the commandline after rebooting to their installed Ubuntu system. (Bug:456776)

= Upgrading =

Users of Ubuntu 9.04 can upgrade to Ubuntu 9.10 by a convenient automated process. Users of older Ubuntu releases need to upgrade to Ubuntu 9.04 first, and then to 9.10. Complete instructions may be found at http://www.ubuntu.com/getubuntu/upgrading.

Kubuntu users can upgrade directly from Kubuntu 8.04 to Kubuntu 9.10. Users upgrading in this way are advised to also read the [[http://www.ubuntu.com/getubuntu/releasenotes/810|release notes for Ubuntu 8.10]] and [[http://www.ubuntu.com/getubuntu/releasenotes/904|for Ubuntu 9.04]], as the issues described there will in most cases also apply.

== Setting wireless regulatory domain via module option no longer supported ==

Ubuntu 9.10 enables the CRDA wireless regulatory framework for controlling which wireless channels are usable and visible in a particular location. If you previously had to use the module option similar to that below in /etc/modprobe.d/options to allow access to certain channels in your locality then you may find that wireless will not function at all:
Argitaratze-ohar hauetan, Ubuntu 9.10 eta bere eratorrietan dauden arazoen berri emango dizugu.

= Sistemaren Beharrizanak =

Ubuntu 9.10 erabiltzeko 256 MBeko memoria behar da gutxienez. Kontutan hartu ezazu zure sistemaren memoriaren zati bat okupatuta egon daitekeela jada, grafiko-txartelak badarabil. Memoria-tamaina minimoa badu zure ordenagailuak, normalean baino luzeago hartuko du instalazio-prozesuak, baina arrakastaz burutuko da eta sistemak egokiro funtzionatuko du instalatu ondoren.

Memoria gutxiago duten sistemek abioko menuan "Ubuntu Instalatu" hautatu beharko dute, mahaigain osoa kargatu ordez, edo instalazio-CD alternatiboa erabili ahalko dute.

= Instalazioa =

== Gomendatutako paketeak modu lehenetsiz instalatuak ==

Debianen Politika-Gidaliburuak dioen bezala ("ezohiko instalazioetan izan ezik, beste guztietan honekin batera aurkitu beharko liratekeen paketeak zerrendatuko dira 'Gomendatuak' eremuan"), 'Gomendatuak' eremuko paketeak eta 'Menpekotasuna' eremuko paketeak instalatzen ditu orain pakete-kudeatzaileak. Pakete zehatz hauek baztertu nahi badituzu, `apt-get --no-install-recommends` erabili ezazu; aukera hau betirako ezarri nahi baduzu, `APT::Install-Recommends "false";` jarri ezazu `/etc/apt/apt.conf` fitxategian. Kontutan izan ezazu hala eginez gero, agian programa batzuen ezaugarri batzuk faltako zaizkizula.

(Aldaketa hau Ubuntu 8.10en egin zen.)

== Posible da Hibernazioa ezin erabili ahal izatea partizionatze-automatikoan ==

Posible da instalatzailearen partizionatze-modu lehenetsiaren ondorioz, sistemaren memoria fisikoa baino txikiagoa den swap partizio bat esleitzea. Honek hibernazioaren erabilera eragotziko du (suspend-to-disk), sistemaren irudia ez da-eta swap partizioan kabituko. Zure sisteman hibernazioa erabiltzeko intentziorik baduzu, zure swap partizioa zure sistemaren RAM fisikoa baino handiagoa izan behar da. (Bug:354126)

== Ez dira beste Sistema Eragile batzuk abio-menuan agertzen Ubuntu 9.10 RC instalatu ondoren ==

Ubuntu 9.10 RC instalatu ondoren, beste sistema eragileak ez dira ongi erakusten abio-menuan. Hau konpontzeko, erabiltzaileek {{{sudo update-grub}}} exekutatu beharko lukete instalatutako Ubuntu sistemaren agindu-lerroan. (Bug:456776)

== OEM "argitaratzeko prestatu" ikurra ez da agertzen 'Kubuntu Netbook Edition'-en ==

Kubuntu Netbook Edition-en OEM instalazio-modua erabiltzean, ez da "argitaratzeko prestatu" ikurrik agertzen mahaigainean. Kubuntu Netbook Edition-en OEM instalazioak burutzen ari diren erabiltzaileek {{{oem-config-prepare}}} exekutatu dezakete agindu-lerroan. (Bug:386099)

== UNR-ren instalazio-konfirmazio elkarrizketa ezkutatuta egon daiteke ==

Kasu batzutan, ezkutuan geratu daiteke Ubuntu Netbook Remix arrakastaz instalatu ondorengo konfirmazio-elkarrizketa. Berrabiaraztea eskaintzen dizun leihora iristeko, goiko paneleko leiho-zerrendan hautatu dezakezu edo Alt-Tab sakatu dezakezu leiho hori agertu arte. (Bug:462178)

== Wubi-k metatze finkoa darabil USB diskoan ==

Metatze finkoa duen USB-disko batetik Wubi darabilten erabiltzaileek {{{--force-wubi}}} aukerarekin erabili beharko dute, Windows-en agindu-lerroan sartuz. (Bug:461566)

== Instalaziorako lasterbiderik ez garatzaileentzako Ubuntu Moblin Remix aurrebistan ==

Ez dago instalatzailerako lasterbiderik garatzaileentzako Ubuntu Moblin Remix aurrebistaren mahaigainean. Instalazioa abiarazteko, Aplikazioak > Ezarpenak menuko "Ubuntu Instalatu" hautatu behar da. (Bug:439656)

= Eguneratzen =

Ubuntu 9.04 darabilten erabiltzaileak prozesu automatiko eta erraz baten bidez eguneratu daitezke Ubuntu 9.10era. Ubuntu-bertsio zaharragoa darabilten erabiltzaileak Ubuntu 9.04ra eguneratu beharko dira lehenik, eta ondore 9.10era. Azalpen zehatzak topatu ditzakezu hemen: http://www.ubuntu.com/getubuntu/upgrading.

Kubuntu darabilten erabiltzaileak zuzenean eguneratu daitezke Kubuntu 8.04tik Kubuntu 9.10era. Honela eguneratzen diren erabiltzaileentzako gomendagarria da [[http://www.ubuntu.com/getubuntu/releasenotes/810|Ubuntu 8.10en]] eta [[http://www.ubuntu.com/getubuntu/releasenotes/904|Ubuntu 9.04ren argitaratze-oharrak]] irakurtzea, bertan zehaztutako arazoen berri ere izan dezaten.

== Modulu-aukera bidez haririk gabeko domeinu erregulatzailea ezartzea jada ez dago jasana ==

Ubuntu 9.10ek CRDA haririk gabeko ingurune erregulatzailea gaitzen du kokaleku jakin batean erabilgarri eta ikusgarri dauden haririk gabeko kanalak kontrolatzeko. Zure kokalekuko kanal batzuetarako sarrera ahalbidetzeko azpiko modulu-aukeraren antzekoa erabili behar bazenuen /etc/modprobe.d/options fitxategian, agian haririk gabeko konexioak ez dizu funtzionatuko:
Line 39: Line 56:
You should remove this kernel module option on upgrade to Ubuntu 9.10 and use the {{{iw reg}}} command instead.

(This change was made in Ubuntu 9.04.)

== Upgrade from beta must be triggered manually ==

A bug in the apt package included in the Ubuntu 9.10 Beta prevents automatic notification of available package updates. Users who have installed or upgraded to Ubuntu 9.10 prior to the Release Candidate should ensure that updates are being made available by running {{{update-manager}}} manually, clicking {{{Check}}}, and installing the presented updates. (Bug:449535)

== X server crashes when using a wacom tablet ==

The wacom driver in Ubuntu 9.10 supports automatic configuration, but it conflicts with manual device entries for wacom tablets in {{{/etc/X11/xorg.conf}}}, causing the X server to crash either on startup or shutdown. Please comment out or remove the entries from {{{xorg.conf}}} to get rid of the crashes. (Bug:358643)

== Kubuntu may keep unneeded guidance power package ==

The kubuntu upgrade may leave the no longer needed packages "kde-guidance-powermanager" or "guidance-power-manager" installed. Those can be removed.

== Ctrl-Alt-Backspace disabled by default in Xorg, configured via XKB ==

Since Ubuntu 9.04, the Ctrl-Alt-Backspace key combination to force a restart of X is now disabled by default, to eliminate the problem of accidentally triggering the key combination. In addition, the Ctrl-Alt-Backspace option is now configured as an X keymap (XKB) option, replacing the X server "DontZap" option and allowing per-user configuration of this setting.

As a result, enabling or disabling the Ctrl+Alt+Backspace shortcut can now be done easily from the desktop.

=== Enabling Ctrl-Alt-Backspace for Ubuntu ===

 * Select "System"->"Preferences"->"Keyboard"
 * Select the "Layouts" tab and click on the "Layout Options" button.
 * Select "Key sequence to kill the X server" and enable "Control + Alt + Backspace".

=== Enabling Ctrl-Alt-Backspace for Kubuntu ===

 * Click on the Application launcher and select "System Settings"
 * Click on "Regional & Language".
 * Select "Keyboard Layout".
 * Click on "Enable keyboard layouts" (in the Layout tab).
 * Select the "Advanced" tab. Then select "Key sequence to kill the X server" and enable "Control + Alt + Backspace".

For further information, see: https://wiki.ubuntu.com/X/Config/DontZap

== Change in notifications of available updates ==

Ubuntu 9.10 launches {{{update-manager}}} directly to handle package updates, instead of displaying a notification icon in the GNOME panel. Users are notified of security updates on a daily basis, but for updates that are not security-related, users will only be prompted once a week.

Users who wish to continue receiving update notifications in the previous manner can restore the earlier behavior using the following command:
Ubuntu 9.10era eguneratzea kernelaren modulu-aukera hau kendu eta {{{iw reg}}} agindua erabili beharko zenuke.

(Aldaketa hau Ubuntu 9.04en egin zen.)

== Eskuz gaitu behar da beta bertsiotiko eguneraketa ==

Ubuntu 9.10en gaitutako apt paketeko akats batek pakete-eguneraketa eskuragarrien jakinarazpen automatikoa ekiditen du. RCaren aurretik Ubuntu 9.10era eguneratu ziren (edo instalatu zuten) erabiltzaileek eguneraketak eskuragarri dituztela egiaztatu beharko lukete {{{eguneraketa-kudeatzailea}}} eskuz exekutatzen, {{{Egiaztatu}}} sakatzen, eta aurkeztutako eguneraketak instalatzen. (Bug:449535)

== X zerbitzaria kraskatu egiten da wacom tablet bat erabiltzean ==

Konfigurazio automatikoa jasaten du Ubuntu 9.10eko wacom kontrolatzaileak, baina gatazka sor dezake wacom tablet-entzako {{{/etc/X11/xorg.conf}}} fitxategian eskuz idatzitako sarrerekin, X zerbitzaria kraskatuaraziz abiaraztean edo itzaltzean. Mesedez, {{{xorg.conf}}} fitxategiko sarrerak ezabatu itzazu kraskatze hauek ekiditeko. (Bug:358643)

== Ez dago itzaltze-appletik Ubuntu Netbook Remix eguneratzean ==

Ubuntu Netbook Remix eguneratu ondoren, posible da goiko panelean itzaltze-appletik ez agertzea. Konponbide modura, appletak apur bat mugitu itzazu panelean leku pixkat egiteko, eta leku libreak eskuin-klik egizu "Indicator Applet Session" eskuz gehitzeko. Xehetasun gehiagorako, Bug:461115 irakurri ezazu.

== Kubuntuk beharrezkoa ez den "guidance power" paketea mantendu dezake ==

Kubuntu-eguneraketan posible da jadanik beharrezkoak ez diren "kde-guidance-powermanager" edo "guidance-power-manager" paketeak instalatuta geratzea. Beldurrik gabe kendu daitezke.

== Ctrl-Alt-Ezabatu ezgaituta dago Xorg-en, XKB bidez konfiguratuta ==

Ubuntu 9.04etik, ezgaituta dago X berrabiarazten duen Ctrl-Alt-Ezabatu tekla-konbinazioa, konturatu gabe konbinazioa sakatzean arazorik ez dadin egon. Ordea, X tekla-mapako (XKB) aukera bat bezala dago konfiguratuta Ctrl-Alt-Ezabatu, X zerbitzariaren "DontZap" aukera ordezkatzen eta erabiltzailearen eskutan uzteko ezarpen honen konfigurazioa.

Beraz, erraz asko gaitu edo ezgaitu daiteke Ctrl+Alt+Ezabatu konbinazioa mahaigainetik bertatik..

=== Ctrl-Alt-Ezabatu gaitzea Ubuntun ===

 * "Sistema"->"Hobespenak"->"Teklatua" hautatu
 * "Diseinuak" fitxa hautatu eta "Diseinu-aukerak" botoia sakatu ezazu.
 * "X zerbitzaria hiltzeko tekla-sekuentzia" hautatu eta "Control + Alt + Ezabatu" hautatu ezazu.

=== Ctrl-Alt-Ezabatu gaitzea Kubuntun ===

 * Aplikazio-abiarazlean klik egizu eta "Sistemaren Ezarpenak" hautatu ezazu.
 * "Eskualdea eta Hizkuntza" hautatu.
 * "Teklatuaren Diseinua" hautatu.
 * "Teklatu-diseinuak gaitu" sakatu ezazu (Diseinua fitxan).
 * "Aurreratuak" fitxa hautatu ezazu. "X zerbitzaria hiltzeko tekla-sekuentzia" hautatu eta "Control + Alt + Ezabatu" gaitu ezazu.

Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi: https://wiki.ubuntu.com/X/Config/DontZap

== Aldaketak eguneraketa eskuragarrien jakinarazpenean ==

Ubuntu 9.10ek automatikoki abiarazten du {{{eguneraketa-kudeatzailea}}} pakete-eguneraketak kudeatzeko, GNOMEren panelean jakinarazpen-ikur bat erakutsi ordez. Egunero jakinarazten zaizkie erabiltzaileei segurtasun-eguneraketak, baina beste eguneraketak astean behin bakarrik jakinaraziko dira.

Jakinarazpenak lehen bezala jasotzen jarraitu nahi duten erabiltzaileek agindu hau erabili dezakete:
Line 87: Line 108:
(This change was made in Ubuntu 9.04.)

= Other known issues =

== Switching to ext4 requires manually updating grub ==

If you choose to upgrade your `/` or `/boot` filesystem in place from ext2 or ext3 to ext4 (as documented on the [[http://ext4.wiki.kernel.org/index.php/Ext4_Howto#Converting_an_ext3_filesystem_to_ext4|ext4 wiki]]), then you ''must'' also use the `grub-install` command after upgrading to Ubuntu 9.04 to reinstall your boot loader. If you do not do this, then the version of GRUB installed in your boot sector will not be able to read the kernel from the ext4 filesystem and your system will fail to boot.

== Avahi will not start if a .local domain is present ==

The {{{avahi-daemon}}} package, which implements the mDNS "zeroconf" standard, includes a check to avoid running when a conflicting {{{.local}}} DNS domain is present. It is reported that some ISPs advertise such a {{{.local}}} domain on their networks, which will leave Ubuntu 9.10 hosts unable to see names advertised on the local network (Bug:327362).

To force the use of mDNS on a network configured this way, users can run the commands:
(Aldaketa hau Ubuntu 9.04en egin zen.)

== MySQL eguneraketa ==

Ubuntu 9.10en MySQL 5.1 ezarri da lehenetsitako MySQL-zerbitzari modura. Hala ere, universe errepositorioan izango duzu eskuragarri MySQL 5.0 oraindik. Eguneraketa-kudeatzailea erabiliz gero eguneratzeko, bera arduratuko MySQL 5.0etik MySQL 5.1erako trantsizioa burutzeaz. Ordea, dist-upgrade erabiliz gero hau ez da hala izango: mysql-server-5.0 mantentuko da, mysql-server-5.1era eguneratu ordez. Beharrezkoa bada MySQL 5.0 mantentzea, '''mysql-server''' eta '''mysql-client''' paketeak kendu beharko dituzu eguneraketa abiarazi aurretik.

=== MySQL Cluster konfigurazioa ===

MySQL Cluster motorea (NDB motorea) erabiltzeko konfiguratu bada MySQL, MySQL 5.1era eguneratzeak '''ez''' du funtzionatuko, mysql-dfsg-5.1 paketeak ez du-eta MySQL Cluster jasaten. Ordea, '''mysql-server''' eta '''mysql-client''' kendu beharko zenituzke eguneraketaren aurretik eta mysql-server-5.0 mantendu beharko zenuke. Automatikoki hartuko du kontutan egoera hau eguneraketa-kudeatzaileak. Kontutan hartu ezazu MySQL 5.0 universe errepositorioan dagoela, eta beraz, ez duela MySQL 5.1ek (nagusia dena) duen mantenimendu bera izango.

== Syslog eguneraketa ==

`sysklogd` paketearen ordez, `rsyslog` paketea erabiliko da. Konfigurazioak automatikoki mugitu dira `/etc/syslog.conf` fitxategitik `/etc/rsyslog.d/50-default` fitxategira. Txosten-errotazio ezarpenak aldatu bazenituen `/etc/cron.daily/sysklogd` edo `/etc/cron.weekly/sysklogd` fitxategian, `/etc/logrotate.d/rsyslog` fitxategiko konfigurazioak aldatu beharko dituzu. Kontutan hartu ezazu lehengo errotazio-konfigurazioek `.0` zerabiltela lehenengo fitxategi-luzapen errotatu modura, eta orain `.1` izango dela logrotate dela medio.

= Beste arazo ezagun batzuk =

== ext4-ra aldatuz gero, eskuz eguneratu behar da grub ==

Zure `/` edo `/boot` fitxategi-sistemak ext2 edo ext3-tik ext4era eguneratuko badituzu ([[http://ext4.wiki.kernel.org/index.php/Ext4_Howto#Converting_an_ext3_filesystem_to_ext4|ext4 wikian]] deskribatzen den modura), `grub-install` agindua erabili ''beharko'' duzu Ubuntu 9.04era eguneratu ondoren zure abio-kargatzailea berrinstalatzeko. Hau egiten ez baduzu, instalatuta duzun GRUB bertsioak ezingo du ext4 fitxategi.sistemako kernela irakurri eta ezingo duzu sistema abiarazi.

== Ezin dira upstart-lanak exekutatu chroot batean ==

Ezingo dituzu upstart-lanak chroot batean exekutatu, zerbitzu-gainbegiratzaile modura funtzionatzen duelako upstart-ek, eta chroot barruko prozesuek ezin dutelako chroot kanpoan exekutatzen ari den upstart-ekin komunikatu (Bug:430224). Honen ondorioz, upstart-lanak erabiltzeko eraldatuak izan diren pakete batzuek ezingo dira chroot baten barruan eguneratu. Erabiltzaileentzat gomendagarria da bere chroot-ak /sbin/initctl eta /bin/true estekatuz konfiguratzea, chroot-eko agindu hau erabiliz:

{{{
dpkg-divert --local --rename --add /sbin/initctl
ln -s /bin/true /sbin/initctl
}}}

== Fitxategi-sistema opzionalak muntatu aurretik erakusten da sarrera-pantaila ==

Ubuntu 9.10ren {{{upstart}}}-en oinarritutako abio-prozesu berriarekin, funtsezko fitxategi sistemak prest egon bezain laster abiaraziko da X-zerbitzaria eta erakutsiko da sarrera-pantaila. Honen ondorioz, fitxategi-sistema opzionalak, abiaraztean sistemak behar ez dituenak, agian ez dira muntatuta egongo sartu bezain laster, edo fitxategi-sistemaren egiaztatzean errorerik badago agian ezingo dira muntatu ere egin.

Lehen zen bezala, fitxategi-sistema guztiak muntatu ondoren ikusi nahi baduzu sarrera-pantaila, {{{bootwait}}} aukera gehitu diezaiekezu {{{/etc/fstab}}} fitxategiko fitxategi-sistemei. (Bug:439604)

== Avahi ez da abiaraziko .local domeinurik badago ==

{{{avahi-daemon}}} paketeak, mDNS "zeroconf" estandarra inplementatzen duenak, {{{.local}}} DNS domeinu gatazkatsu bat dagoenean abiaraztea ekidingo duen direktiba bat dauka. Jakina da ISP batzuek euren sareetan halako {{{.local}}} domeinu bat iragartzen dutela, Ubuntu 9.10i sare lokaletan iragarritako izenak ikustea ekidinez (Bug:327362).

Horrela konfiguratutako sare batean mDNS erabiltzera behartzeko, erabiltzaileek agindu hauek exekutatu ditzakete:
Line 106: Line 154:
== Kubuntu GUI package manager does not warn about installing from unsigned package repositories ==

The {{{kpackagekit}}} package manager used in Kubuntu 9.10 does not notify users if the packages they are installing come from repositories that are not secured with PGP. Users who have unsigned package repositories in their {{{/etc/apt/sources.list}}} configuration and wish to be informed of any packages installed from these sources should use the {{{apt-get}}} commandline tool as a workaround. (Bug:256245)

== Amarok will not offer to download additional codecs when running Kubuntu from the live CD ==

When started from the live session, Amarok will not offer to download additional media codecs when needed, so, for example, it will be unable to play MP3 files. This will work normally after the system is installed to the hard disk. (Bug:362538)

== Sparc not supported by Ubuntu 9.10 ==

The upstart init system in Ubuntu 9.10 fails to work on the sparc architecture due to an undiagnosed SIGBUS error. Users of Ubuntu on sparc are advised to remain on Ubuntu 9.04 instead of upgrading to 9.10. Assistance in resolving this architecture-specific bug for Ubuntu 10.04 is welcome. (Bug:436758)
== Ralink rt2860 wifia EeePC batean Fn+F2 erabiliz ezgaitzean kernel-kraskatzea gertatzen da ==

Fn+F2 erabiliz gero Ralink rt2860 chipa darabilen EeePC baten (EeePC 900 eta 1000 serieak) haririk gabeko antena ezgaitzeko, sistema eskegiko duen kernel panic errorea gertatzen da. Ubuntu 9.10 argitaratu bezain laster agertuko da arazo hau konpontzeko eguneraketa. (Bug:404626)

== MSI Wind netbook-eko bison web-kamerak USB-erroreak sortzen ditu ezgaitu ezean ==

MSI netbook eta antzeko batzuetako bison web-kamerarentzako erabilitako {{{uvcvideo}}} kontrolatzaileak USB-sostenguan erroreak sortzen ditu, ezinezkoa eginez USB gailuak erabiltzea edo ordenagailua etetea/jarraituaraztea. Konponbide modura, erabiltzaileak kamera ezagitu dezake abioaren aurretik Fn+F6 sakatuz. (Bug:435352)

== Kubunturen pakete-kudeatzaile grafikoak ez du sinadura gabeko errepositorioetatik instalatzean ohartarazten ==

Kubuntu 9.10eko {{{kpackagekit}}} pakete-kudeatzaileak ez ditu erabiltzaileak ohartarazten PGPrekin segurtatuak ez dauden errepositorioetatik zerbait instalatzen ari direnean. Bere {{{/etc/apt/sources.list}}} konifgurazioan sinatu gabeko erepositorioak dituzten eta ohartarazpen horiek jaso nahi dituzten erabiltzaileek {{{apt-get}}} agindu-lerroko tresna erabili beharko lukete. (Bug:256245)

== Amarok-ek ez du codec gehigarririk instalatzea eskaintzen CD batetik exekutatzean Kubuntu ==

CDko saio batean hasiaraztean, Amarok-ek ez du multimedia-codec gehigarririk instalatzea eskaintzen, beraz, adibidez, ezingo dira MP3 fitxategiak erreproduzitu. Honek arazorik gabe funtzionatuko du sistema disko gogorrean instalatu ondoren. (Bug:362538)

== Evince PDF-ikustaileak ez du funtzionatzen estandarrak ez diren etxe-direktorioekin ==

Evince, GNOMEren dokumentu-ikustaileak, AppArmor profila dakar orain. Honi esker segurtasuna asko hobetzen da, historikoki arazoak eman dituzten PDF- eta irudi-liburutegien aurrean. Euren etxe-direktorioa kokaleku ezohiko batean duten erabiltzaileek home parametroa aldatu beharko dute /etc/apparmor.d/tunables/home fitxategian. Xehetasun gehiagorako, https://wiki.ubuntu.com/DebuggingApparmor#Adjusting%20Tunables irakurri dezakezu.

== Xv sostengurik ez KMS duten Intel 82852/855GM grafiko-txartelentzako ==

Ubuntu 9.10en kernel-mode-setting (KMS) lehentsia erabiltzean, Intel 82852/855GM txartelak dituzten erabiltzaileek bideoak erreproduzitzean Xv luzapenak ezin dituztela erabili ikusiko dute. Bideoa erreproduzitzean kolpeak edo PUZ-erabilera altua ikusiko dute, edo aplikazio batzuekin bideoak ezingo dituzte erreproduzitu. Konponbide modura, erabiltzaileek {{{nomodeset}}} aukera gehitu dezakete kernel-aren abio-aukeretan grub-ren konfigurazioan (GRUB 2ren kasuan: `/etc/default/grub` editatu eta `nomodeset` gehitu ezazu `GRUB_CMDLINE_LINUX`-en, ondoren `sudo update-grub` exekutatu ezazu; GRUB 1en kasuan: `/boot/grub/menu.lst` editatu eta `nomodeset` gehitu ezazu `# kopt=`-rekin hasten den lerroan, ondoren `sudo update-grub` exekutatu ezazu), KMS ezgaitzeko. (Bug:395932)

== UEC-ak ez ditu abioaren ondorengo lehen eskaerak zerbitzatzen ==

Posible da abioan UEC-sistema batek eskaerak ongi ez prozesatzea, adibidez "403 Forbidden" erroreak itzuliz bezero batzuen eskaerei. Saiakera batzuren ondoren automatikoki garbitzen den datubase-lokatze baten ondorioz gertatzen da hau. Arazo hau konpontzeko, cluster-kudeatzaileko eucalyptus berrabiarazi dezakezu "sudo restart eucalyptus" exekutatuz abioaren ondoren. (Bug:444352)

== Ez dira UEC-erabiltzaile berrientzako konfirmazio-postak bidaltzen ==

UEC administrazio-interfazan erabiltzaile berri bat sortzean, e-posta bat bidaltzen zaio erabiltzaileari, erregistroa konfirmatzeko. UEC-ren smtp-konfigurazioaren errore baten ondorioz, Cloud Controller-ek ezin du erabiltzailearentzako e-posta onartu eta bideratu. Konponbide modura, Cluod Controller-en {{{/etc/postfix/main.cf}}} postfix konfigurazio-fitxategia editatu ezazu {{{mynetworks}}} aukera ezgaitzeko eta {{{mynetworks_style}}} aukeran {{{host}}} ezartzeko:

{{{
  #mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
  mynetworks_style = host
}}}

Ondoren, postfix birkargatu ezazu {{{sudo service postfix reload}}} erabiliz. (Bug:459101)

== Gonbidatu-istantziek ezin dute UEC erabiltzaile-datarik erabili ==

{{{euca-run-instances}}}-rekin ({{{-d}}}, {{{--user-data}}} aukera nahiz {{{-f}}}, {{{--user-data-file}}} aukera) hasten den istantzia bati erabiltzaile-datuak pasatzean, {{{http://169.254.169.254/latest/user-data}}}-en itzulitako datuak base64-kodetuak izango dira. {{{ec2-init}}} ez da datu hauek erabiltzeko gai, aurretik deskodetua izan behar delako.
When user data is passed to an instance started with {{{euca-run-instances}}} (using either the {{{-d}}}, {{{--user-data}}} option or the {{{-f}}}, {{{--user-data-file}}} option), the data returned at {{{http://169.254.169.254/latest/user-data}}} will be base64-encoded. {{{ec2-init}}} is unable make use of this user data because it must be decoded before use. Ubuntu 9.10 argitaratu bezain laster agertuko da arazo hau konpontzeko eguneraketa. (Bug:461156)

== Ubuntu 8.04 LTS kraskatu egiten da KVM-bezero moduan virtio sareak erabiltzean ==

Ubuntu 8.04 LTS eta virtio sareak erabiltzean KVM-bezero moduan, kraskatu egingo da Ubuntu 9.10 ostalari batean. Konponbide modura, bezeroek e1000 edo rtl839 erabili beharko lukete sare-modelo bezala. Bidean dago arazo honentzako konponketa, eta Karmic-eko qemu-kvm paketearen eguneraketa batera gehituko da. (Bug:458521)

== Windows 7-ko domeinukoren batek ezin du Ubuntu 9.10ren Samba domeinu-kudeatzailean autentifikatu ==

Samba domeinu-kudeatzailea Ubuntu 9.10era eguneratu ondoren, Windows 7-ko domeinukoak ez dira autentifikatzeko gai izango euren erregistroko ezarpenak [[http://wiki.samba.org/index.php/Windows7]]-en adierazten den moduan aldatu badituzte ere Samba domeinura batu aurretik. Ubuntu 9.10 argitaratu bezain laster agertuko da arazo hau konpontzeko eguneraketa. (Bug:541411)

== Sparc ez dago jasana Ubuntu 9.10en ==

Ubuntu 9.10eko upstart abio-sistemak ez du sparc arkitekturekin funtzionatzen, SIGBUS-errore ezezagun baten ondorioz. Sparc arkitektura duten Ubuntu-erabiltzaileek hobe dute Ubuntu 9.04ekin jarraitzea 9.10era eguneratzea baino. Arkitektura honekin dagoen arazo hau konpontzeko edozein laguntza ongietorria izango da. (Bug:436758)


Contents

 1. Sistemaren Beharrizanak
 2. Instalazioa
  1. Gomendatutako paketeak modu lehenetsiz instalatuak
  2. Posible da Hibernazioa ezin erabili ahal izatea partizionatze-automatikoan
  3. Ez dira beste Sistema Eragile batzuk abio-menuan agertzen Ubuntu 9.10 RC instalatu ondoren
  4. OEM "argitaratzeko prestatu" ikurra ez da agertzen 'Kubuntu Netbook Edition'-en
  5. UNR-ren instalazio-konfirmazio elkarrizketa ezkutatuta egon daiteke
  6. Wubi-k metatze finkoa darabil USB diskoan
  7. Instalaziorako lasterbiderik ez garatzaileentzako Ubuntu Moblin Remix aurrebistan
 3. Eguneratzen
  1. Modulu-aukera bidez haririk gabeko domeinu erregulatzailea ezartzea jada ez dago jasana
  2. Eskuz gaitu behar da beta bertsiotiko eguneraketa
  3. X zerbitzaria kraskatu egiten da wacom tablet bat erabiltzean
  4. Ez dago itzaltze-appletik Ubuntu Netbook Remix eguneratzean
  5. Kubuntuk beharrezkoa ez den "guidance power" paketea mantendu dezake
  6. Ctrl-Alt-Ezabatu ezgaituta dago Xorg-en, XKB bidez konfiguratuta
   1. Ctrl-Alt-Ezabatu gaitzea Ubuntun
   2. Ctrl-Alt-Ezabatu gaitzea Kubuntun
  7. Aldaketak eguneraketa eskuragarrien jakinarazpenean
  8. MySQL eguneraketa
   1. MySQL Cluster konfigurazioa
  9. Syslog eguneraketa
 4. Beste arazo ezagun batzuk
  1. ext4-ra aldatuz gero, eskuz eguneratu behar da grub
  2. Ezin dira upstart-lanak exekutatu chroot batean
  3. Fitxategi-sistema opzionalak muntatu aurretik erakusten da sarrera-pantaila
  4. Avahi ez da abiaraziko .local domeinurik badago
  5. Ralink rt2860 wifia EeePC batean Fn+F2 erabiliz ezgaitzean kernel-kraskatzea gertatzen da
  6. MSI Wind netbook-eko bison web-kamerak USB-erroreak sortzen ditu ezgaitu ezean
  7. Kubunturen pakete-kudeatzaile grafikoak ez du sinadura gabeko errepositorioetatik instalatzean ohartarazten
  8. Amarok-ek ez du codec gehigarririk instalatzea eskaintzen CD batetik exekutatzean Kubuntu
  9. Evince PDF-ikustaileak ez du funtzionatzen estandarrak ez diren etxe-direktorioekin
  10. Xv sostengurik ez KMS duten Intel 82852/855GM grafiko-txartelentzako
  11. UEC-ak ez ditu abioaren ondorengo lehen eskaerak zerbitzatzen
  12. Ez dira UEC-erabiltzaile berrientzako konfirmazio-postak bidaltzen
  13. Gonbidatu-istantziek ezin dute UEC erabiltzaile-datarik erabili
  14. Ubuntu 8.04 LTS kraskatu egiten da KVM-bezero moduan virtio sareak erabiltzean
  15. Windows 7-ko domeinukoren batek ezin du Ubuntu 9.10ren Samba domeinu-kudeatzailean autentifikatu
  16. Sparc ez dago jasana Ubuntu 9.10en

Argitaratze-ohar hauetan, Ubuntu 9.10 eta bere eratorrietan dauden arazoen berri emango dizugu.

Sistemaren Beharrizanak

Ubuntu 9.10 erabiltzeko 256 MBeko memoria behar da gutxienez. Kontutan hartu ezazu zure sistemaren memoriaren zati bat okupatuta egon daitekeela jada, grafiko-txartelak badarabil. Memoria-tamaina minimoa badu zure ordenagailuak, normalean baino luzeago hartuko du instalazio-prozesuak, baina arrakastaz burutuko da eta sistemak egokiro funtzionatuko du instalatu ondoren.

Memoria gutxiago duten sistemek abioko menuan "Ubuntu Instalatu" hautatu beharko dute, mahaigain osoa kargatu ordez, edo instalazio-CD alternatiboa erabili ahalko dute.

Instalazioa

Gomendatutako paketeak modu lehenetsiz instalatuak

Debianen Politika-Gidaliburuak dioen bezala ("ezohiko instalazioetan izan ezik, beste guztietan honekin batera aurkitu beharko liratekeen paketeak zerrendatuko dira 'Gomendatuak' eremuan"), 'Gomendatuak' eremuko paketeak eta 'Menpekotasuna' eremuko paketeak instalatzen ditu orain pakete-kudeatzaileak. Pakete zehatz hauek baztertu nahi badituzu, apt-get --no-install-recommends erabili ezazu; aukera hau betirako ezarri nahi baduzu, APT::Install-Recommends "false"; jarri ezazu /etc/apt/apt.conf fitxategian. Kontutan izan ezazu hala eginez gero, agian programa batzuen ezaugarri batzuk faltako zaizkizula.

(Aldaketa hau Ubuntu 8.10en egin zen.)

Posible da Hibernazioa ezin erabili ahal izatea partizionatze-automatikoan

Posible da instalatzailearen partizionatze-modu lehenetsiaren ondorioz, sistemaren memoria fisikoa baino txikiagoa den swap partizio bat esleitzea. Honek hibernazioaren erabilera eragotziko du (suspend-to-disk), sistemaren irudia ez da-eta swap partizioan kabituko. Zure sisteman hibernazioa erabiltzeko intentziorik baduzu, zure swap partizioa zure sistemaren RAM fisikoa baino handiagoa izan behar da. (354126)

Ez dira beste Sistema Eragile batzuk abio-menuan agertzen Ubuntu 9.10 RC instalatu ondoren

Ubuntu 9.10 RC instalatu ondoren, beste sistema eragileak ez dira ongi erakusten abio-menuan. Hau konpontzeko, erabiltzaileek sudo update-grub exekutatu beharko lukete instalatutako Ubuntu sistemaren agindu-lerroan. (456776)

OEM "argitaratzeko prestatu" ikurra ez da agertzen 'Kubuntu Netbook Edition'-en

Kubuntu Netbook Edition-en OEM instalazio-modua erabiltzean, ez da "argitaratzeko prestatu" ikurrik agertzen mahaigainean. Kubuntu Netbook Edition-en OEM instalazioak burutzen ari diren erabiltzaileek oem-config-prepare exekutatu dezakete agindu-lerroan. (386099)

UNR-ren instalazio-konfirmazio elkarrizketa ezkutatuta egon daiteke

Kasu batzutan, ezkutuan geratu daiteke Ubuntu Netbook Remix arrakastaz instalatu ondorengo konfirmazio-elkarrizketa. Berrabiaraztea eskaintzen dizun leihora iristeko, goiko paneleko leiho-zerrendan hautatu dezakezu edo Alt-Tab sakatu dezakezu leiho hori agertu arte. (462178)

Wubi-k metatze finkoa darabil USB diskoan

Metatze finkoa duen USB-disko batetik Wubi darabilten erabiltzaileek --force-wubi aukerarekin erabili beharko dute, Windows-en agindu-lerroan sartuz. (461566)

Instalaziorako lasterbiderik ez garatzaileentzako Ubuntu Moblin Remix aurrebistan

Ez dago instalatzailerako lasterbiderik garatzaileentzako Ubuntu Moblin Remix aurrebistaren mahaigainean. Instalazioa abiarazteko, Aplikazioak > Ezarpenak menuko "Ubuntu Instalatu" hautatu behar da. (439656)

Eguneratzen

Ubuntu 9.04 darabilten erabiltzaileak prozesu automatiko eta erraz baten bidez eguneratu daitezke Ubuntu 9.10era. Ubuntu-bertsio zaharragoa darabilten erabiltzaileak Ubuntu 9.04ra eguneratu beharko dira lehenik, eta ondore 9.10era. Azalpen zehatzak topatu ditzakezu hemen: http://www.ubuntu.com/getubuntu/upgrading.

Kubuntu darabilten erabiltzaileak zuzenean eguneratu daitezke Kubuntu 8.04tik Kubuntu 9.10era. Honela eguneratzen diren erabiltzaileentzako gomendagarria da Ubuntu 8.10en eta Ubuntu 9.04ren argitaratze-oharrak irakurtzea, bertan zehaztutako arazoen berri ere izan dezaten.

Modulu-aukera bidez haririk gabeko domeinu erregulatzailea ezartzea jada ez dago jasana

Ubuntu 9.10ek CRDA haririk gabeko ingurune erregulatzailea gaitzen du kokaleku jakin batean erabilgarri eta ikusgarri dauden haririk gabeko kanalak kontrolatzeko. Zure kokalekuko kanal batzuetarako sarrera ahalbidetzeko azpiko modulu-aukeraren antzekoa erabili behar bazenuen /etc/modprobe.d/options fitxategian, agian haririk gabeko konexioak ez dizu funtzionatuko:

 • options cfg80211 ieee80211_regdom=EU

Ubuntu 9.10era eguneratzea kernelaren modulu-aukera hau kendu eta iw reg agindua erabili beharko zenuke.

(Aldaketa hau Ubuntu 9.04en egin zen.)

Eskuz gaitu behar da beta bertsiotiko eguneraketa

Ubuntu 9.10en gaitutako apt paketeko akats batek pakete-eguneraketa eskuragarrien jakinarazpen automatikoa ekiditen du. RCaren aurretik Ubuntu 9.10era eguneratu ziren (edo instalatu zuten) erabiltzaileek eguneraketak eskuragarri dituztela egiaztatu beharko lukete eguneraketa-kudeatzailea eskuz exekutatzen, Egiaztatu sakatzen, eta aurkeztutako eguneraketak instalatzen. (449535)

X zerbitzaria kraskatu egiten da wacom tablet bat erabiltzean

Konfigurazio automatikoa jasaten du Ubuntu 9.10eko wacom kontrolatzaileak, baina gatazka sor dezake wacom tablet-entzako /etc/X11/xorg.conf fitxategian eskuz idatzitako sarrerekin, X zerbitzaria kraskatuaraziz abiaraztean edo itzaltzean. Mesedez, xorg.conf fitxategiko sarrerak ezabatu itzazu kraskatze hauek ekiditeko. (358643)

Ez dago itzaltze-appletik Ubuntu Netbook Remix eguneratzean

Ubuntu Netbook Remix eguneratu ondoren, posible da goiko panelean itzaltze-appletik ez agertzea. Konponbide modura, appletak apur bat mugitu itzazu panelean leku pixkat egiteko, eta leku libreak eskuin-klik egizu "Indicator Applet Session" eskuz gehitzeko. Xehetasun gehiagorako, 461115 irakurri ezazu.

Kubuntuk beharrezkoa ez den "guidance power" paketea mantendu dezake

Kubuntu-eguneraketan posible da jadanik beharrezkoak ez diren "kde-guidance-powermanager" edo "guidance-power-manager" paketeak instalatuta geratzea. Beldurrik gabe kendu daitezke.

Ctrl-Alt-Ezabatu ezgaituta dago Xorg-en, XKB bidez konfiguratuta

Ubuntu 9.04etik, ezgaituta dago X berrabiarazten duen Ctrl-Alt-Ezabatu tekla-konbinazioa, konturatu gabe konbinazioa sakatzean arazorik ez dadin egon. Ordea, X tekla-mapako (XKB) aukera bat bezala dago konfiguratuta Ctrl-Alt-Ezabatu, X zerbitzariaren "DontZap" aukera ordezkatzen eta erabiltzailearen eskutan uzteko ezarpen honen konfigurazioa.

Beraz, erraz asko gaitu edo ezgaitu daiteke Ctrl+Alt+Ezabatu konbinazioa mahaigainetik bertatik..

Ctrl-Alt-Ezabatu gaitzea Ubuntun

 • "Sistema"->"Hobespenak"->"Teklatua" hautatu

 • "Diseinuak" fitxa hautatu eta "Diseinu-aukerak" botoia sakatu ezazu.
 • "X zerbitzaria hiltzeko tekla-sekuentzia" hautatu eta "Control + Alt + Ezabatu" hautatu ezazu.

Ctrl-Alt-Ezabatu gaitzea Kubuntun

 • Aplikazio-abiarazlean klik egizu eta "Sistemaren Ezarpenak" hautatu ezazu.
 • "Eskualdea eta Hizkuntza" hautatu.
 • "Teklatuaren Diseinua" hautatu.
 • "Teklatu-diseinuak gaitu" sakatu ezazu (Diseinua fitxan).
 • "Aurreratuak" fitxa hautatu ezazu. "X zerbitzaria hiltzeko tekla-sekuentzia" hautatu eta "Control + Alt + Ezabatu" gaitu ezazu.

Informazio gehiago eskuratzeko, ikusi: https://wiki.ubuntu.com/X/Config/DontZap

Aldaketak eguneraketa eskuragarrien jakinarazpenean

Ubuntu 9.10ek automatikoki abiarazten du eguneraketa-kudeatzailea pakete-eguneraketak kudeatzeko, GNOMEren panelean jakinarazpen-ikur bat erakutsi ordez. Egunero jakinarazten zaizkie erabiltzaileei segurtasun-eguneraketak, baina beste eguneraketak astean behin bakarrik jakinaraziko dira.

Jakinarazpenak lehen bezala jasotzen jarraitu nahi duten erabiltzaileek agindu hau erabili dezakete:

gconftool -s --type bool /apps/update-notifier/auto_launch false

(Aldaketa hau Ubuntu 9.04en egin zen.)

MySQL eguneraketa

Ubuntu 9.10en MySQL 5.1 ezarri da lehenetsitako MySQL-zerbitzari modura. Hala ere, universe errepositorioan izango duzu eskuragarri MySQL 5.0 oraindik. Eguneraketa-kudeatzailea erabiliz gero eguneratzeko, bera arduratuko MySQL 5.0etik MySQL 5.1erako trantsizioa burutzeaz. Ordea, dist-upgrade erabiliz gero hau ez da hala izango: mysql-server-5.0 mantentuko da, mysql-server-5.1era eguneratu ordez. Beharrezkoa bada MySQL 5.0 mantentzea, mysql-server eta mysql-client paketeak kendu beharko dituzu eguneraketa abiarazi aurretik.

MySQL Cluster konfigurazioa

MySQL Cluster motorea (NDB motorea) erabiltzeko konfiguratu bada MySQL, MySQL 5.1era eguneratzeak ez du funtzionatuko, mysql-dfsg-5.1 paketeak ez du-eta MySQL Cluster jasaten. Ordea, mysql-server eta mysql-client kendu beharko zenituzke eguneraketaren aurretik eta mysql-server-5.0 mantendu beharko zenuke. Automatikoki hartuko du kontutan egoera hau eguneraketa-kudeatzaileak. Kontutan hartu ezazu MySQL 5.0 universe errepositorioan dagoela, eta beraz, ez duela MySQL 5.1ek (nagusia dena) duen mantenimendu bera izango.

Syslog eguneraketa

sysklogd paketearen ordez, rsyslog paketea erabiliko da. Konfigurazioak automatikoki mugitu dira /etc/syslog.conf fitxategitik /etc/rsyslog.d/50-default fitxategira. Txosten-errotazio ezarpenak aldatu bazenituen /etc/cron.daily/sysklogd edo /etc/cron.weekly/sysklogd fitxategian, /etc/logrotate.d/rsyslog fitxategiko konfigurazioak aldatu beharko dituzu. Kontutan hartu ezazu lehengo errotazio-konfigurazioek .0 zerabiltela lehenengo fitxategi-luzapen errotatu modura, eta orain .1 izango dela logrotate dela medio.

Beste arazo ezagun batzuk

ext4-ra aldatuz gero, eskuz eguneratu behar da grub

Zure / edo /boot fitxategi-sistemak ext2 edo ext3-tik ext4era eguneratuko badituzu (ext4 wikian deskribatzen den modura), grub-install agindua erabili beharko duzu Ubuntu 9.04era eguneratu ondoren zure abio-kargatzailea berrinstalatzeko. Hau egiten ez baduzu, instalatuta duzun GRUB bertsioak ezingo du ext4 fitxategi.sistemako kernela irakurri eta ezingo duzu sistema abiarazi.

Ezin dira upstart-lanak exekutatu chroot batean

Ezingo dituzu upstart-lanak chroot batean exekutatu, zerbitzu-gainbegiratzaile modura funtzionatzen duelako upstart-ek, eta chroot barruko prozesuek ezin dutelako chroot kanpoan exekutatzen ari den upstart-ekin komunikatu (430224). Honen ondorioz, upstart-lanak erabiltzeko eraldatuak izan diren pakete batzuek ezingo dira chroot baten barruan eguneratu. Erabiltzaileentzat gomendagarria da bere chroot-ak /sbin/initctl eta /bin/true estekatuz konfiguratzea, chroot-eko agindu hau erabiliz:

dpkg-divert --local --rename --add /sbin/initctl
ln -s /bin/true /sbin/initctl

Fitxategi-sistema opzionalak muntatu aurretik erakusten da sarrera-pantaila

Ubuntu 9.10ren upstart-en oinarritutako abio-prozesu berriarekin, funtsezko fitxategi sistemak prest egon bezain laster abiaraziko da X-zerbitzaria eta erakutsiko da sarrera-pantaila. Honen ondorioz, fitxategi-sistema opzionalak, abiaraztean sistemak behar ez dituenak, agian ez dira muntatuta egongo sartu bezain laster, edo fitxategi-sistemaren egiaztatzean errorerik badago agian ezingo dira muntatu ere egin.

Lehen zen bezala, fitxategi-sistema guztiak muntatu ondoren ikusi nahi baduzu sarrera-pantaila, bootwait aukera gehitu diezaiekezu /etc/fstab fitxategiko fitxategi-sistemei. (439604)

Avahi ez da abiaraziko .local domeinurik badago

avahi-daemon paketeak, mDNS "zeroconf" estandarra inplementatzen duenak, .local DNS domeinu gatazkatsu bat dagoenean abiaraztea ekidingo duen direktiba bat dauka. Jakina da ISP batzuek euren sareetan halako .local domeinu bat iragartzen dutela, Ubuntu 9.10i sare lokaletan iragarritako izenak ikustea ekidinez (327362).

Horrela konfiguratutako sare batean mDNS erabiltzera behartzeko, erabiltzaileek agindu hauek exekutatu ditzakete:

sudo sed -i -e'/AVAHI_DAEMON_DETECT_LOCAL/s/1/0/' /etc/default/avahi-daemon
sudo service avahi-daemon start

Fn+F2 erabiliz gero Ralink rt2860 chipa darabilen EeePC baten (EeePC 900 eta 1000 serieak) haririk gabeko antena ezgaitzeko, sistema eskegiko duen kernel panic errorea gertatzen da. Ubuntu 9.10 argitaratu bezain laster agertuko da arazo hau konpontzeko eguneraketa. (404626)

MSI Wind netbook-eko bison web-kamerak USB-erroreak sortzen ditu ezgaitu ezean

MSI netbook eta antzeko batzuetako bison web-kamerarentzako erabilitako uvcvideo kontrolatzaileak USB-sostenguan erroreak sortzen ditu, ezinezkoa eginez USB gailuak erabiltzea edo ordenagailua etetea/jarraituaraztea. Konponbide modura, erabiltzaileak kamera ezagitu dezake abioaren aurretik Fn+F6 sakatuz. (435352)

Kubunturen pakete-kudeatzaile grafikoak ez du sinadura gabeko errepositorioetatik instalatzean ohartarazten

Kubuntu 9.10eko kpackagekit pakete-kudeatzaileak ez ditu erabiltzaileak ohartarazten PGPrekin segurtatuak ez dauden errepositorioetatik zerbait instalatzen ari direnean. Bere /etc/apt/sources.list konifgurazioan sinatu gabeko erepositorioak dituzten eta ohartarazpen horiek jaso nahi dituzten erabiltzaileek apt-get agindu-lerroko tresna erabili beharko lukete. (256245)

Amarok-ek ez du codec gehigarririk instalatzea eskaintzen CD batetik exekutatzean Kubuntu

CDko saio batean hasiaraztean, Amarok-ek ez du multimedia-codec gehigarririk instalatzea eskaintzen, beraz, adibidez, ezingo dira MP3 fitxategiak erreproduzitu. Honek arazorik gabe funtzionatuko du sistema disko gogorrean instalatu ondoren. (362538)

Evince PDF-ikustaileak ez du funtzionatzen estandarrak ez diren etxe-direktorioekin

Evince, GNOMEren dokumentu-ikustaileak, AppArmor profila dakar orain. Honi esker segurtasuna asko hobetzen da, historikoki arazoak eman dituzten PDF- eta irudi-liburutegien aurrean. Euren etxe-direktorioa kokaleku ezohiko batean duten erabiltzaileek home parametroa aldatu beharko dute /etc/apparmor.d/tunables/home fitxategian. Xehetasun gehiagorako, https://wiki.ubuntu.com/DebuggingApparmor#Adjusting%20Tunables irakurri dezakezu.

Xv sostengurik ez KMS duten Intel 82852/855GM grafiko-txartelentzako

Ubuntu 9.10en kernel-mode-setting (KMS) lehentsia erabiltzean, Intel 82852/855GM txartelak dituzten erabiltzaileek bideoak erreproduzitzean Xv luzapenak ezin dituztela erabili ikusiko dute. Bideoa erreproduzitzean kolpeak edo PUZ-erabilera altua ikusiko dute, edo aplikazio batzuekin bideoak ezingo dituzte erreproduzitu. Konponbide modura, erabiltzaileek nomodeset aukera gehitu dezakete kernel-aren abio-aukeretan grub-ren konfigurazioan (GRUB 2ren kasuan: /etc/default/grub editatu eta nomodeset gehitu ezazu GRUB_CMDLINE_LINUX-en, ondoren sudo update-grub exekutatu ezazu; GRUB 1en kasuan: /boot/grub/menu.lst editatu eta nomodeset gehitu ezazu # kopt=-rekin hasten den lerroan, ondoren sudo update-grub exekutatu ezazu), KMS ezgaitzeko. (395932)

UEC-ak ez ditu abioaren ondorengo lehen eskaerak zerbitzatzen

Posible da abioan UEC-sistema batek eskaerak ongi ez prozesatzea, adibidez "403 Forbidden" erroreak itzuliz bezero batzuen eskaerei. Saiakera batzuren ondoren automatikoki garbitzen den datubase-lokatze baten ondorioz gertatzen da hau. Arazo hau konpontzeko, cluster-kudeatzaileko eucalyptus berrabiarazi dezakezu "sudo restart eucalyptus" exekutatuz abioaren ondoren. (444352)

Ez dira UEC-erabiltzaile berrientzako konfirmazio-postak bidaltzen

UEC administrazio-interfazan erabiltzaile berri bat sortzean, e-posta bat bidaltzen zaio erabiltzaileari, erregistroa konfirmatzeko. UEC-ren smtp-konfigurazioaren errore baten ondorioz, Cloud Controller-ek ezin du erabiltzailearentzako e-posta onartu eta bideratu. Konponbide modura, Cluod Controller-en /etc/postfix/main.cf postfix konfigurazio-fitxategia editatu ezazu mynetworks aukera ezgaitzeko eta mynetworks_style aukeran host ezartzeko:

 #mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
 mynetworks_style = host

Ondoren, postfix birkargatu ezazu sudo service postfix reload erabiliz. (459101)

Gonbidatu-istantziek ezin dute UEC erabiltzaile-datarik erabili

euca-run-instances-rekin (-d, --user-data aukera nahiz -f, --user-data-file aukera) hasten den istantzia bati erabiltzaile-datuak pasatzean, http://169.254.169.254/latest/user-data-en itzulitako datuak base64-kodetuak izango dira. ec2-init ez da datu hauek erabiltzeko gai, aurretik deskodetua izan behar delako. When user data is passed to an instance started with euca-run-instances (using either the -d, --user-data option or the -f, --user-data-file option), the data returned at http://169.254.169.254/latest/user-data will be base64-encoded. ec2-init is unable make use of this user data because it must be decoded before use. Ubuntu 9.10 argitaratu bezain laster agertuko da arazo hau konpontzeko eguneraketa. (461156)

Ubuntu 8.04 LTS kraskatu egiten da KVM-bezero moduan virtio sareak erabiltzean

Ubuntu 8.04 LTS eta virtio sareak erabiltzean KVM-bezero moduan, kraskatu egingo da Ubuntu 9.10 ostalari batean. Konponbide modura, bezeroek e1000 edo rtl839 erabili beharko lukete sare-modelo bezala. Bidean dago arazo honentzako konponketa, eta Karmic-eko qemu-kvm paketearen eguneraketa batera gehituko da. (458521)

Windows 7-ko domeinukoren batek ezin du Ubuntu 9.10ren Samba domeinu-kudeatzailean autentifikatu

Samba domeinu-kudeatzailea Ubuntu 9.10era eguneratu ondoren, Windows 7-ko domeinukoak ez dira autentifikatzeko gai izango euren erregistroko ezarpenak http://wiki.samba.org/index.php/Windows7-en adierazten den moduan aldatu badituzte ere Samba domeinura batu aurretik. Ubuntu 9.10 argitaratu bezain laster agertuko da arazo hau konpontzeko eguneraketa. (541411)

Sparc ez dago jasana Ubuntu 9.10en

Ubuntu 9.10eko upstart abio-sistemak ez du sparc arkitekturekin funtzionatzen, SIGBUS-errore ezezagun baten ondorioz. Sparc arkitektura duten Ubuntu-erabiltzaileek hobe dute Ubuntu 9.04ekin jarraitzea 9.10era eguneratzea baino. Arkitektura honekin dagoen arazo hau konpontzeko edozein laguntza ongietorria izango da. (436758)

KarmicKoala/ReleaseNotes/eu (last edited 2009-10-29 02:48:05 by 121)