Khanh_coltech

Revision 2 as of 2008-05-12 20:24:30

Clear message

Mình là một người dùng và yêu Ubuntu Big Grin :)

Hy vọng được mở rộng hiểu biết từ cộng đồng Ubuntu.

Mail: phantrongkhanh87@gmail.com

Forum: http://diendan.ubuntu-vn.com