Khanh_coltech

Revision 5 as of 2008-08-04 17:16:35

Clear message

Mình là một người dùng và yêu Ubuntu Big Grin :)

Hy vọng được mở rộng hiểu biết từ cộng đồng Ubuntu.

Mail: phantrongkhanh87@gmail.com

Website: http://www.ubuntu-vn.com

Forum: http://diendan.ubuntu-vn.com


CategoryHomepage