Sekantis

Differences between revisions 44 and 45
Revision 44 as of 2010-11-15 08:56:01
Size: 1484
Editor: cl-78-158-19-34
Comment:
Revision 45 as of 2010-11-16 16:49:15
Size: 1483
Editor: cybaslt
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 11: Line 11:
 * '''deividlt''' (Jei negalės, Tada Karolis)  * '''davidlt''' (Jei negalės, Tada Karolis)

Data ir laikas

  • 2010-11-16 20:00

Vieta

Vedantysis

  • davidlt (Jei negalės, Tada Karolis)

Planas

  • Susipažinimas su dalyvavimo IRC susitikimuose taisyklėmis.

  • Perkėlimo darbų aptarimas, naujovių pasiūlymai, darbų pasiskirstymas.
  • Projektas „Žaliasis kompiuteris“
  • Sekančio susitikimo klausimai, data, vedantysis.

Komentarai

Įvykę susitikimai

LithuanianTeam/Susitikimai/Sekantis (last edited 2011-03-09 08:19:22 by cl-78-158-19-35)