Sekantis

Differences between revisions 45 and 46
Revision 45 as of 2010-11-16 16:49:15
Size: 1483
Editor: cybaslt
Comment:
Revision 46 as of 2010-11-17 19:07:00
Size: 1425
Editor: cybaslt
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 3: Line 3:
 * '''2010-11-16 20:00'''  * '''2010-11-23 20:00'''
Line 11: Line 11:
 * '''davidlt''' (Jei negalės, Tada Karolis)  * '''Pawka'''
Line 16: Line 16:
 * Perkėlimo darbų aptarimas, naujovių pasiūlymai, darbų pasiskirstymas.
 * Projektas „Žaliasis kompiuteris“
 *
Line 27: Line 26:
 * [[LithuanianTeam/Susitikimai/2010-11-16|2010-11-16]] Antrasis Lapkričio susitikimas.

Data ir laikas

  • 2010-11-23 20:00

Vieta

Vedantysis

  • Pawka

Planas

  • Susipažinimas su dalyvavimo IRC susitikimuose taisyklėmis.

  • Sekančio susitikimo klausimai, data, vedantysis.

Komentarai

Įvykę susitikimai

LithuanianTeam/Susitikimai/Sekantis (last edited 2011-03-09 08:19:22 by cl-78-158-19-35)