Taisykles

Revision 1 as of 2010-08-24 20:26:29

Clear message

IRC susitikimų taisyklės

  • Susitikimą veda susitikimo vedantysis.

  • Vedantysis suteikia balso teisę arba konkrečiam dalyviui, dalyvių grupei arba visiems dalyviams.

  • Kol vedantysis nesuteikė balso teisės visi susitikimo dalyviai tyli.

  • Jei susitikimo dalyviai turi kokių nors pastabų, išsako jas vedančiajam rašydami asmeninę žinutę.

  • Jei susitikimo dalyviai nesilaiko numatytos tvarkos, vedantysis prieš tai įspėjęs gali pasinaudoti IRC kanalo valdymo priemonėmis, kad atimtų iš taisykles pažeidžiančių dalyvių balso teisę.