LjubisaRadovanovic

LjubisaRadovanovic

I have started to translate software in 2001. At this time I am included in several Serbian translation teams: Gnome, KDE, OpenOffice ... So my main goal is fully translated Ubuntu distro on to Serbian language and big & strong Serbian Ubuntu community.

Email: [prevod@gmail.com]

Љубиша Радовановић (Српски тим)

Од 2001. године радим на превођењу програма на српски језик. Ја на Ubuntu, у овим нашим српским оквирима, гледам као на кровни пројекат који обједињује сав наш досадашњи преводилачки рад Gnome, KDE, Mozilla, OpenOffice тимова. Лично сам укључен сам у сваки од њих и у принципу помажем колико могу, управо онде где оценим да је потребна додатна помоћ и организација.

Епошта: [prevod@gmail.com]

Везе - Links:


CategoryHomepage CategoryHomepage

LjubisaRadovanovic (last edited 2008-08-06 16:28:13 by localhost)