ca

Introducció

El Consell d'equips locals ha pres la tasca d'identificació d'equips locals que foren aprovats fa més de dos anys i per la qual cosa estan qualificats per a la seva reaprovació. El criteri per a les reaprovacions és el mateix que les instruccions per a ésser aprovat (en anglès), i les directives del Consell d'equips locals es poden trobar a la pàgina d'aprovacions d'equips (en anglès).

Cal tenir en compte que a partir del dia que el vostre equip local sigui aprovat hauríeu de continuar documentant tots els esdeveniments i historial de l'equip, de manera que aquest procés de reaprovació els faci clars i visibles per a tothom.

Procés de reaprovació

S'utilitzarà el procés següent per a identificar i qualificar un equip local per a la reaprovació:

 • El Consell d'equips locals identificarà els equips que no s'hagin aprovat des de fa més de dos anys al directori d'equips locals.
 • Se seleccionarà un membre del Consell d'equips locals com a persona de contacte amb l'equip local per a reaprovar-lo. Els membres del Consell d'equips locals no podran aprovar el seu propi equip local.
 • La persona de contacte del Consell d'equips locals intentarà contactar l'equip local a reaprovar
  • El Consell d'equips locals intentarà contactar l'equip local un nombre raonable de vegades (3) durant un períde definit de temps (un mes).
  • Si el Consell d'equips locals no rep cap resposta de l'equip local, es desaprovarà l'equip local.
 • El Consell d'equips locals demanarà als membres de l'equip local que assisteixin a la propera (o a una altra que sigui convenient) reunió del Consell d'equips locals.
 • Durant la reunió, el Consell d'equips locals seguirà per a les reaprovacions el mateix procediment d'aprovació que s'utilitza en aprovar un equip local per primera vegada.

Equip del Consell d'equips locals

Els membres del Consell d'equips actuals que us poden contactar per al procés de reaprovació són:

 • La Laura Czajkowski (czajkowski)
 • L'Alan Pope (popey)
 • En Jan Claeys (janc)
 • L'Efrain Valles (effie-jayx)
 • En Christophe Sauthier (huats)
 • En Chris Crisafulli (itnet7)

Include: Nothing found for "StartReapprovalList"!

Include: Nothing found for "EndReapprovalList"!

LoCoCouncil/LoCoTeamReApproval/ca (last edited 2010-01-21 12:03:40 by 168)