MongolianTeam

Differences between revisions 1 and 6 (spanning 5 versions)
Revision 1 as of 2006-03-31 06:14:54
Size: 284
Editor: 202
Comment:
Revision 6 as of 2009-01-27 16:19:48
Size: 1180
Editor: 202
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
#language en
== Batchimeg Ariunbold ==
#language mn
== Монгол хэлтэй Убунту хэрэглэгчдийн Форумд тавтай морилно уу? ==
Line 5: Line 5:
Email: [[MailTo(you AT SPAMFREE example DOT com)]] Монголд УБУНТУ хэрэглэгчид түгэн дэлгэрэх үйлсэд бага ч болов тус нэмэр болохоор ажлынхаа зав чөлөөгөөр энэхүү форумыг ажиллуулж байна.
Line 7: Line 7:
batchimeg@gmail.com Цаашид хийхээр төлөвлөж буй ажил:
 * майл лист үүсгэх
 * форумын дүрмийг найруулан орчуулах
 * форумын өрөөнүүдийг ярилцаж зохион байгуулах
 * форумд мэдээлэл оруулах
Line 9: Line 14:

We are the Mongolian Unix User's Group NGO, looking forward to set up local translation team for Ubuntu. Till I will try to translate patrly.
Та форумын ажилд оролцох боломжтойгоор барахгүй таны оролцоог бид хүлээж байна шүү.
Холбоо барих бол доорхи майл хаягаар хандаж болно:
bmr333@gmail.com, batchimeg@gmail.com,
 жич:
 ''Дээрхи хаяг нь түр бөгөөд Монгол хэлтнүүддээ зориулан удахгүй майл лист үүсгэнэ ээ.''

Монгол хэлтэй Убунту хэрэглэгчдийн Форумд тавтай морилно уу?

Монголд УБУНТУ хэрэглэгчид түгэн дэлгэрэх үйлсэд бага ч болов тус нэмэр болохоор ажлынхаа зав чөлөөгөөр энэхүү форумыг ажиллуулж байна.

Цаашид хийхээр төлөвлөж буй ажил:

  • майл лист үүсгэх
  • форумын дүрмийг найруулан орчуулах
  • форумын өрөөнүүдийг ярилцаж зохион байгуулах
  • форумд мэдээлэл оруулах


Та форумын ажилд оролцох боломжтойгоор барахгүй таны оролцоог бид хүлээж байна шүү. Холбоо барих бол доорхи майл хаягаар хандаж болно: bmr333@gmail.com, batchimeg@gmail.com,

  • жич:

    Дээрхи хаяг нь түр бөгөөд Монгол хэлтнүүддээ зориулан удахгүй майл лист үүсгэнэ ээ.

MongolianTeam (last edited 2011-01-08 15:56:39 by 203)