MongolianTeam

Differences between revisions 6 and 8 (spanning 2 versions)
Revision 6 as of 2009-01-27 16:19:48
Size: 1180
Editor: bmr333
Comment:
Revision 8 as of 2011-01-08 15:56:39
Size: 1298
Editor: dulmandakh
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
#title Mongolian Local Community Team
Line 2: Line 3:
#language mn
== Монгол хэлтэй Убунту хэрэглэгчдийн Форумд тавтай морилно уу? ==
#language en
Line 5: Line 5:
Монголд УБУНТУ хэрэглэгчид түгэн дэлгэрэх үйлсэд бага ч болов тус нэмэр болохоор ажлынхаа зав чөлөөгөөр энэхүү форумыг ажиллуулж байна. {{attachment:umnlogo.png}}
== Welcome ==

Welcome to home page for the Mongolian Ubuntu Local ([[LoCo]]) Community Team. This team is a group of volunteers and activists organized around the Ubuntu operating system. We aim to provide free community support to users of the various flavours of Ubuntu as well as advocating the use of Ubuntu to individuals and organisations alike. Also we'll be cooperating with Limnux, Mongolian Linux Users Group.

umnlogo.png

Welcome

Welcome to home page for the Mongolian Ubuntu Local (LoCo) Community Team. This team is a group of volunteers and activists organized around the Ubuntu operating system. We aim to provide free community support to users of the various flavours of Ubuntu as well as advocating the use of Ubuntu to individuals and organisations alike. Also we'll be cooperating with Limnux, Mongolian Linux Users Group.

Цаашид хийхээр төлөвлөж буй ажил:

  • майл лист үүсгэх
  • форумын дүрмийг найруулан орчуулах
  • форумын өрөөнүүдийг ярилцаж зохион байгуулах
  • форумд мэдээлэл оруулах


Та форумын ажилд оролцох боломжтойгоор барахгүй таны оролцоог бид хүлээж байна шүү. Холбоо барих бол доорхи майл хаягаар хандаж болно: bmr333@gmail.com, batchimeg@gmail.com,

  • жич:

    Дээрхи хаяг нь түр бөгөөд Монгол хэлтнүүддээ зориулан удахгүй майл лист үүсгэнэ ээ.

MongolianTeam (last edited 2011-01-08 15:56:39 by dulmandakh)