NlSambaInstellen

Deze tutorial zal u helpen om beveiligd dingen te delen tussen Linux en Windows.

Deze gids is te volgen met de volgende versies van Ubuntu.

 • Dapper Drake (6.06)
 • Edgy Eft (6.10)
 • Feisty Fawn (7.04)

Hij zou ook moeten werken met deze versies van MS Windows (met een werkgroep configuratie, not Domain).

 • Windows 2000 Professional
 • Windows XP Home
 • Windows XP Professional
 • Windows XP 64-bit Edition

Hij zover alleen nog getest op "Feisty Fawn" en "Windows XP Home en 64-bit".

In deze gids zullen we een gedeelde map maken op Windows en hem openen via Linux.

Info (!) Samba is Linux's versie van het Windows SMB (Server Message Block) protocol.

Het instellen van SMB op Windows

Het installeren van het SMB protocol

Open een command prompt door naar start te gaan >> Run of Uitvoeren >> en dan cmd in te typen en druk dan op OK. In het command prompt tipt u dit ( > mag niet mee worden gekopieerd):

> control netconnections 

Klik rechts op de afbeelding van uw netwerk adapter en kies Properties. Kijk na of Bestanden en Printer delen... bij de opties staat en is aangevinkt. Als dit niet zo is kan u Installeer gebruiken om deze service te installeren.

Info <!> Als de XP firewall opstaat moet u er op letten dat Bestanden en Printers delen bij Uitzonderingen staat.

Het instellen van de werkgroep en de computernaam

Klik rechts op het Deze Computer icoon op uw desktop en klik op Eigenschappen. Klik op de Computernaam tab vanboven. Klik dan op wijzig... en gebruik werkgroep. In dit voorbeeld gebruiken we MSHOME omdat dat ook standaard zo is in Ubuntu Samba. Kies ook een computernaam (in dit voorbeeld DEVMACHINE), werkgroep- en computernamen zijn niet hoofdelettergevoelig. Als uw computer nu vraagt om te herstarten, doe dit dan gewoon. Meld u niet gewoon af.

Het opzetten van de verbinding

We zullen een groep en gebruiker moetten toevoegen om effectief onze gedeelde map in Windows te gebruiken.

Ga terug naar de command prompt en typ deze commando's. Verander ShareAccessPassword naar een passwoord dat u kiest.

> net localgroup UbuntuSMB /add
> net user ubuntu ShareAccessPassword /add /passwordchg:no /expires:never
> net localgroup UbuntuSMB ubuntu /add
> net localgroup Users ubuntu /delete 

We gaan er ook voor moetten zorgen dat u wachtwoord nooit vervalt. Typ:

> compmgmt.msc 

Zoek Lokale gebruikers en Groepen onder Systeem werkkit. Klik rechts op de ubuntu gebruiker en klik op Eigenschappen. Sta passwoord vervalt nooit toe en klik op OK. (Bij mij werkte deze stap niet dus als dat het geval is slaat uw deze stap gewoon over!)

Het opzetten van een Gedeelde Map

In Verkenner, zoek een map of drive die u wilt delen. In dit voorbeeld zal dat de map c:\shares zijn. (Dit is ook het gemakkelijkste nadien kunt u nog mappen toevoegen). Als deze map nog niet bestaat maakt u ze aan. Klik rechts op de map >> Eigenschappen geef de map een "Share"naam en ga naar de Sharing of Delen tab en sta verwijder de groep Iedereen als u deze enkel met Ubuntu wilt delen >> voeg dan de groep UbuntuSMB toe en geeft die naargelang uw wensen de juiste voorkeuren. (Bij XP Home editon kan dit anders zijn naar eigen ondervindingen, u moet eerst erkennen dat u het veiligheidsrisico kent om dan te kunnen delen, het gemakkelijktste daar is ook om met iedereen te delen)

http://xtknight.atothosting.com/images/ubuntu_wiki/shareperms.jpg

Info <!> Als u verbind met de gedeelde map met een andere gebruiker dan UbuntuSMB zal dit lukken alleen zal hij deze niet kunnen mounten,ook niet als Root. U krijgt dan hetvolgende:

?--------- ? ?  ?     ?        ? winshares 

Info (!) U kan de toelatingen van de gedeelde map toestaan terwijl de map verbonden is, u hoeft de computers niet te herstarten [vanaf Feisty Fawn en XP 64 bit]

Het instellen van Samba op Ubuntu

Het installeren van Samba

Open een terminal door naar Programma's te gaan >> Hulpmiddelen >> Terminal en typ hetvolgende.

$ sudo apt-get install samba smbfs
$ sudo mkdir -p /media/winshares
$ sudo addgroup smb
$ sudo adduser $USER smb 

U moet nu afmelden om na te kijken of uw gebruiker in de smb groep is. Uw hoeft niet te herstarten.

Is it true that smbfs is depricated? According to [http://joey.ubuntu-rocks.org/blog/2007/04/25/resolution-to-mounting-samba-shares-dont-use-smbfs/ a blog post by Joey Stanford

Het testen van de Gedeelde Mappen

Nu gaan we proberen te verbinden met de Windows map! Vergeet niet ShareAccessPassword te verangen door het wachtwoord dat u daarjuist gekozen heeft. Vergeet ook niet om uw werkgroep- en computernaam aan te passen in deze code. Onze Gedeelde Map noemt "//DEVMACHINE/shares". Dit is een type van UNC waar het format is: //COMPUTER_NAME/SHARE_NAME. In Windows worden backslashes gebruikt in plaats van forward slashes om UNC paths te openen.

$ sudo mount -t smbfs -o username=ubuntu,password=ShareAccessPassword,workgroup=MSHOME,gid=smb,uid=$USER,fmask=770,dmask=770,rw //DEVMACHINE/shares /media/winshares 

Info <!> Door het gebruiken van de 770 toelating, geven we volledige toelating aan de gebruikers in de smb groep en geen toelating aan de andere gebruikers.

Info <!> Als de naam van uw gedeelde map een spatie bevat moet u de naam van de map tussen aanhalingstekens zetten vb: "Share with Spaces":

 • $ sudo mount -t smbfs -o username=ubuntu,password=ShareAccessPassword,workgroup=MSHOME,gid=smb,uid=$USER,fmask=770,dmask=770,rw "//DEVMACHINE/Share with Spaces" /media/winshares 

Uitleg hierbij:

 • sudo mount -- this is the command to mount a drive to a target.

 • -t smbfs -- this specifes that we would like to use the "smbfs" (Samba) file system.

 • -o username=... -- these are the parameters we pass to "smbfs" to make a proper connection to a share.

 • gid=smb -- this specifies that we would like the "smb" group to have ownership of the mount point.

 • fmask=777,dmask=777 -- these are the permissions we are giving to the owner, all users of the "smb" group.

 • rw -- this specifies that we would like read/write access to the share. ro will do read-only.

Als na deze bewerking uw terminal geen opmerkingen gaf heeft u de share hoogstwaarchijnlijk goed gemount. Kijk na met:

$ stat -c %a /media/winshares 

Info <!> Belangrijk: u kan niet een hele computer mounten.

Automatisch de Gedeelde Mappen mounten bij het opstarten

Het beveiligen van u wachtwoord

 • Laten we we eerst de Gedeelde Mappen unmounten die we net hebben getest.

  $ sudo umount -a -t smbfs 

We willen niet dat onze gebruikersnaam en wachtwoord door iedereen kunnen gezien worden in de map /etc/fstab. Dus we maken een onzichtbare tekst die alleen door de root kan worden verandert. Typ hetvolgende:

$ sudo touch /etc/smbcredentials
$ sudo chmod 600 /etc/smbcredentials 

Open /etc/smbcredentials met uw favoriete tekst-editor

 • Ubuntu/Gnome/XFCE:

  $ gksudo gedit /etc/smbcredentials 

  Kubuntu/KDE:

  $ kdesu kate /etc/smbcredentials 

  Typ hetvolgende in het /etc/smbcredentials bestand:

  • username = ubuntu
   password = ShareAccessPassword 

<!>Vergeet niet het passwoord te veranderen door uw eigen gekozen passwoord!!!

 • Sla het bestand op. Sommige teks-editors maken een back-up van het bestand door een ~ toe te voegen. We zorgen ervoor dat dat bestan wordt verwijdert zodat niemand het kan lezen (Veiligheid!!!)

   $ sudo rm /etc/smbcredentials~

Het registreren van de Gedeelde Mappen

Open /etc/fstab op dezelfde manier als hierboven. Voor elke gedeelde map die u wilt mounten bij het opstarten, voegt u een lijn toe met iets dat lijk op hetvolgende:

//DEVMACHINE/shares   /media/winshares    smbfs  auto,credentials=/etc/smbcredentials,workgroup=MSHOME,gid=smb,uid=1000,fmask=770,dmask=770,rw    0    0

uid=1000 moet vervangen worden door de gebruikersnaam die u nu gebruikt. Dit moet allemaal in 1 lijn komen in uw tekst-editor, soms moet u bij de instellingen woord automatisch afkappen naar volgende regel uitzetten.

Info <!> Als uw gedeelde map een spatie bevat moet u alle spaties vervangen door \040, vb: "Share with Spaces":

//DEVMACHINE/Share\040with\040Spaces   /media/winshares    smbfs  auto,credentials=/etc/smbcredentials,workgroup=MSHOME,gid=smb,uid=1000,fmask=770,dmask=770,rw    0    0

Het testen van fstab

Typ hetvolgende in een terminal om de automatische Samba mounts te testen.

$ sudo mount -a -t smbfs
$ mount | grep smbfs 

Uw Samba gedeelde map zou moeten verschijnen. Ze zou ook moeten geopend kunnen worden en de juiste toelatingen hebben, als dit niet zo is herneem de stappen eens.

Omgekeerd

Om bestanden van Ubuntu naar Windows in te voegen zet u deze gewoon in de winshares map en u kan ze nadien via Windows er af halen.

Proficiat!!

Uw Gedeelde Mappen werken nu perfect en zijn beveiligd. De Mappen zouden nu automatisch moeten verschijnen met het opstarten (dit kan nu iets trager gaan)

Troubleshooting

For now this section is empty. Please add any errors and solutions to them that you may find. Op dit moment is deze sectie leeg, voeg errors en oplossingen toe als u ze zou vinden.

This document seems to do a good job documenting how to access files on a Windows machine from a Ubuntu machine. So ... How do I read and write files on a Ubuntu fileserver from a Windows machine? Does some other wiki.ubuntu page that describes that? Please link to it here. -- Davidcary 2007-04-30 23:24:30

Vrij naar Engelse versie https://wiki.ubuntu.com/ComprehensiveSambaGuide?action=show

NederlandstaligeDocumentatie/NlSambaInstellen (last edited 2008-08-06 17:01:42 by localhost)