Meeting_10_04_2007

Locatie/tijdstip

 • Wanneer? Dinsdag 10-04-2007, 21:00 uur
 • Waar? #Ubuntu-NL-Magazine op irc.freenode.net

Agenda

 1. Inleiding
 2. Nieuwe (tijdelijke) hoofdredactie
 3. Workflow afspreken
 4. Status van individuele onderwerpen overlopen
 5. Deadline
 6. Vragen, opmerkingen, suggesties
 7. Borrel

Notulen

 • De afwezigheid van KenSentMe wordt opgevangen door het redactieteam (Bartek, SWAT, leoquant, profoX)

 • Er werd nog geen datum voor de deadline beslist. Wel was iedereen het ermee eens dat het magazine ten laatste eind april / begin mei af zou moeten zijn.
 • Er werd beslist om in het vervolg een wikisysteem te gebruiken in plaats van Gobby. Bij een wikisysteem is er geen extra software nodig en het is voor iedereen makkelijker in gebruik. De realtime mogelijkheden van Gobby bleven toch sowieso onbenut.
 • De redactie heeft de status van alle artikels kort overlopen. Er zal binnenkort een wikipagina aangemaakt worden met de status van de artikels.
 • Er werd geen beslissing gemaakt voor de inhoud op de achterkant van het magazine. Voorstellen hieromtrent zijn welkom.
 • Volgende week dinsdag om 21:00 uur is er een nieuwe (korte) meeting om de stand van zaken nog eens te bekijken.

IRC-log

Een log van deze meeting is terug te vinden op http://www.debianbox.be/magazine/ubuntu_nl_magazine_2007_04_10.log

NlUbuntuMagazine/Meeting_10_04_2007 (last edited 2008-08-06 16:32:30 by localhost)