Meeting_14_02_2007

Locatie/tijdstip

 • Wanneer? Woensdag 14-02-2007, 21:00 uur
 • Waar? #Ubuntu-NL-Magazine op irc.freenode.net

Agenda

 1. Opening/welkom door KenSentMe

 2. Naam van het magazine
 3. Hardcopy, non-profit, commercieel?
 4. Frequentie
 5. De globale inhoud. Welk niveau, bereik etc. (doelgroep)
 6. Indeling. KenSentMe geeft nog een toelichting op de huidige indeling op de wiki

 7. Vormgeving. Math legt uit wat zijn plannen zijn.
 8. Rolverdelingen. Vormen we een kernredactie? Hoe wordt de workflow etc.
 9. Wvttk (Wat verder ter tafel komt)
 10. Rondvraag
 11. Borrel. holadijee

Notulen

 • KenSentMe heet iedereen welkom

 • Besloten is om het magazine geen commercieel karakter te geven, dus dat het in eerste instantie niet de bedoeling is dat er op enige manier geld mee wordt verdiend. Daardoor zal het magazine voorlopig alleen online worden aangeboden in PDF-formaat. De mogelijk voor verkoop ten bate van het LoCo-team houden we voor de toekomst open, maar dan moet dat wel in samenspraak met Canonical in verband met het gebruik van 'Ubuntu' in de naam.

 • Vrijwel iedereen was het ermee eens dat we als naam 'Ubuntu Magazine' aanhouden. Er heerste wel nog wat discussie of hierin ook het Nederlandstalige karakter in moest worden opgenomen. Het voorstel is nu om deze mogelijkheid te bekijken en het aan Math. over te laten om voor beide varianten een voorbeeld te maken. Later wordt definitief hierover besloten.
 • De licentie: Op voorstel van SWAT/Seveas is gekozen voor een Creative Commons by-nc-sa licentie voor het hele magazine. Meer informatie over deze licentie is te lezen op: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/nl/deed.nl.

 • Voor het eerste nummer is een streefdatum afgesproken die gelijk ligt met de release van Ubuntu 7.04 Feisty Fawn, in april 2007 dus. Vervolgens proberen we om per jaar 4 nummers uit te brengen. Telkens een tegelijk met een release van Ubuntu en eentje tussen releases in. Dit komt grofweg neer op uitgave in april,juli, oktober, januari, april etc.
 • De inhoud wordt gericht op zowel een de beginnende als enigszins gevorderde doelgroep. Het is aan de kernredactie om hier een goede mix in te vinden. We verwachten ook van beginnende lezers enige basiskennis, en voor gevorderde artikelen wordt wel gepoogd om deze ook toegankelijk te maken voor beginnende Ubuntu-gebruikers.
 • Voor de indeling wordt het voorstel op https://wiki.ubuntu.com/NlUbuntuMagazine/Inhoud aangenomen. Eventueel wordt nog gekeken of we vragen van gebruikers nog ergens in weg kunnen werken, eventueel in het onderdeel Tips & Tricks.

 • Om het opzetten en runnen van het magazine overzichtelijk te houden is besloten om een kernredactie te vormen. Die heeft voorlopig de volgende leden: profoX', bbartek, leoquant, SWAT, Math. (DTP) en KenSentMe (hoofdredacteur).

 • De vormgeving van het magazine wordt voor het overgrote deel verzorgd door Math. Hij stelt voor om de huidige Ubuntu kleuren aan te houden voor het magazine (bruin/oranje). Het formaat is voorgesteld op 200 x 270 mm (staand). Dat is iets kleiner dan A4, zodat iedereen het op 100% kan uitprinten zonder dat dingen wegvallen door de printrandjes.
 • De kernredactie vergadert zeer binnenkort over hoe we de verdeling van het werk gaan inrichten, wat wordt de workflow, wie kijkt wat na etc. Daarna worden onderwerpen verdeeld over de redacteuren en 'freelancers'.
 • Besloten is om de vergadering af te sluiten met een borrel, iedereen geeft hieraan gewillig gehoor.

IRC-log

Een log van deze meeting is terug te vinden op http://files.vandenieuwenhof.nl/ubuntu_nl_magazine_2007_02_14.log

NlUbuntuMagazine/Meeting_14_02_2007 (last edited 2008-08-06 16:26:44 by localhost)