wiki

Velkommen til Ubuntu Norge sin wiki.

Ubuntu Norge ressurser (legg deg selv til denne listen):

  • huayra: Organisering av eventer (Materiell for messer, Plakater)
  • sigurdga: Gjør ikke noe nå, kan bidra på sikt, har vært oversetteradministrator en del år.

Fremtidige Aktiviteter:

Tidligere aktiviteter:

Andre aktiviteter:

Organisering av loco:

NorwegianTeam/wiki (last edited 2012-11-20 12:47:50 by huayra)