PacoRivière

Differences between revisions 14 and 15
Revision 14 as of 2008-09-21 04:57:24
Size: 1238
Editor: 233
Comment:
Revision 15 as of 2008-09-21 04:57:52
Size: 1244
Editor: 233
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 15: Line 15:
Line 16: Line 17:
Line 17: Line 19:

http://pacoriviere.cat

Home at launchpad: https://launchpad.net/%7Epacoriviere

Traduccions - Catalan translations:

- StartUpManager

- Freevo mediacenter

- 2005-10-11 wxstd in wxWidgets 2.6.

Tutorials en català

1. AspireOne

1. FestKat Com instal·lar la veu catalana del Festival

1. Com fer un audiollibre

1. Com fer trucades internacionals a baix preu amb Ekiga

StartUpManager en català

1) Baixar l'arxiu de la traducció:

https://translations.launchpad.net/startup-manager/trunk/+pots/startup-manager/ca/?loggingout=1

2) Copiar l'arxiu a la carpeta dels locales:

sudo cp startupmanager.mo /usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/startupmanager.mo

Screenshots

http://www.flickr.com/photos/friviere/802505781/in/photostream/

Other

http://palmcat.cat

http://galindaines.blogspot.com

http://tw.pacoriviere.cat

http://101recursosdidactics.blogspot.com


CategoryHomepage

PacoRivière (last edited 2010-01-18 13:23:46 by 69)