PolonizacjaUbuntu

Revision 1 as of 2005-05-28 20:35:29

Clear message

Polonizacja

System

Aby włączyć wsparcie dla języka polskiego:

  sudo dpkg-reconfigure locales

Należy wybrać pl_PL.ISO-8559-2 (Warty) pl_PL.UTF-8 UTF-8 (Hoary i późniejsze)

Można ustawić wybrane locale jako domyślne.

Ubuntu 5.04 Hoary

Aby uzyskać polskie tłumaczenia większości aplikacji w tej wersji ubuntu należy doinstalować pakiety language-pack-pl i language-pack-pl-base:

  sudo apt-get install language-pack-pl language-pack-pl-base

Jeśli chcemy aby spolonizowane zostały również takie aplikacje jak openoffice.org (z polskimi słownikami), mozilla-firefox/thunderbird wystarczy doinstalować metapakiet language-support-pl:

  sudo apt-get install language-support-pl

KDE

W przypadku środowiska KDE należy zainstalować odpowiedni pakiet i18n:

  sudo apt-get install kde-i18n-pl

OpenOffice.org

Aby uzyskać polski interfejs użytkownika:

  sudo apt-get install openoffice.org-l10n-pl

Aby korzystać z polskiego słownika ortograficznego:

  sudo apt-get install myspell-pl

Mozilla Firefox

Aby uzyskać polski interfejs użytkownika trzeba zainstalowac odpowiedni plik lokalizacyjny:

  sudo apt-get install mozilla-firefox-locale-pl