TeamReports

Differences between revisions 1 and 11 (spanning 10 versions)
Revision 1 as of 2008-10-08 06:35:39
Size: 482
Editor: mail
Comment:
Revision 11 as of 2009-06-06 14:57:59
Size: 1676
Editor: h194-54-129-79
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
## page was renamed from RomanianTeam/Comunicare/Raport
## page was renamed from RomanianteTeam/Comunicare/Raport
<<Include(RomanianTeam/Antet)>>
Line 3: Line 7:
Aceste raporte sunt scrise în limba Română deoarece sunt importante pentru comunitatea internațională Ubuntu. Raportele lunare ale tuturor echipelor se găsesc pe pagina TeamReports Aceste raporte sunt scrise în limba Engleză deoarece sunt importante pentru comunitatea internațională Ubuntu. Raportele lunare ale tuturor echipelor se găsesc pe pagina TeamReports
Line 6: Line 10:

Informații generale despre rapoartele din cadrul echipelor Ubuntu pot fi găsite aici BuildingCommunity/TeamReporting


= Raportul curent =
<<Include(RomanianTeam/TeamReports/LunaCurenta)>>

= Rapoarte anterioare =
== 2009 ==
Această pagină conține rapoartele echipei Ubuntu România pentru anul 2009. Este scris în limba engleză deoarece aceste rapoarte sunt incluse în rapoartele internaționale Ubuntu. În ziua de 22 a fiecărei luni ele vor fi incluse în rapoartele Ubuntu de la adresa TeamReports.

<<FullSearch(title:RomanianTeam/TeamReports/09)>>
 * '''[[RomanianTeam/TeamReports/2009|Rapoarte 2009]]'''

== 2008 ==
Această pagină conține rapoartele echipei Ubuntu România pentru anul 2008. Este scris în limba engleză deoarece aceste rapoarte sunt incluse în rapoartele internaționale Ubuntu. În ziua de 22 a fiecărei luni ele vor fi incluse în rapoartele Ubuntu de la adresa TeamReports.
 * '''[[RomanianTeam/TeamReports/2008|Rapoarte 2008]]'''


'''Subpagini:'''<<Navigation(children,1)>>

Rapoartele lunare sunt concepute pentru a ne asigură că comunitatea știe care sunt acțiunile și rezultatele echipei Ubuntu România.

Aceste raporte sunt scrise în limba Engleză deoarece sunt importante pentru comunitatea internațională Ubuntu. Raportele lunare ale tuturor echipelor se găsesc pe pagina TeamReports

Rapoartele nu trebuie să fie lungi, o singură propoziție e OK. Se recomandă includerea de legături către o pagină care detaliază activitatea.

Informații generale despre rapoartele din cadrul echipelor Ubuntu pot fi găsite aici BuildingCommunity/TeamReporting

Raportul curent

Rapoarte anterioare

2009

Această pagină conține rapoartele echipei Ubuntu România pentru anul 2009. Este scris în limba engleză deoarece aceste rapoarte sunt incluse în rapoartele internaționale Ubuntu. În ziua de 22 a fiecărei luni ele vor fi incluse în rapoartele Ubuntu de la adresa TeamReports.

2008

Această pagină conține rapoartele echipei Ubuntu România pentru anul 2008. Este scris în limba engleză deoarece aceste rapoarte sunt incluse în rapoartele internaționale Ubuntu. În ziua de 22 a fiecărei luni ele vor fi incluse în rapoartele Ubuntu de la adresa TeamReports.

Subpagini:

RomanianTeam/TeamReports (last edited 2010-06-14 18:33:07 by h194-54-129-79)