Sergi Tur

Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2009-03-22 11:24:12
Size: 489
Editor: sergi-tur
Comment:
Revision 2 as of 2009-03-22 11:26:07
Size: 491
Editor: sergi-tur
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:

=English=
= English =
Line 10: Line 9:
=Català (Catalan)= = Català (Catalan) =

English

Personal pages

Visit my personal page (in catalan): Sergi Tur wiki

Català (Catalan)

Formo part de l'equip d'Ubuntuaires en català.

Pàgina personal

Visiteu la meva pàgina personal: Sergi Tur wiki

Sergi Tur (last edited 2009-08-11 18:37:39 by sergi-tur)