SlovakTeam

Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2005-09-24 21:27:35
Size: 433
Editor: chello082119109115
Comment:
Revision 2 as of 2005-09-24 21:33:16
Size: 427
Editor: chello082119109115
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 5: Line 5:
Zdraví Vás SlovenskýTeam, Koordinátorom je JánHusár Zdraví Vás SlovakTeam, Koordinátorom je JanHusar

SlovakTeam

Slovenský Ubuntu Team

Zdraví Vás SlovakTeam, Koordinátorom je JanHusar

Zdroje

Členovia Teamu

Team sa momentálne buduje

Plány

Lokalizovať ubuntu a edubuntu do slovenského jazyka s využitim pre školský, vládny a verejnyý sektor

SlovakTeam (last edited 2012-04-09 21:33:53 by pavolzetor)