SlovakTeam

Differences between revisions 2 and 3
Revision 2 as of 2005-09-24 21:33:16
Size: 427
Editor: chello082119109115
Comment:
Revision 3 as of 2005-09-24 22:29:56
Size: 426
Editor: chello082119109115
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 19: Line 19:
Lokalizovať ubuntu a edubuntu do slovenského jazyka s využitim pre školský, vládny a verejnyý sektor Lokalizovať ubuntu a edubuntu do slovenského jazyka s využitim pre školský, vládny a verejný sektor

SlovakTeam

Slovenský Ubuntu Team

Zdraví Vás SlovakTeam, Koordinátorom je JanHusar

Zdroje

Členovia Teamu

Team sa momentálne buduje

Plány

Lokalizovať ubuntu a edubuntu do slovenského jazyka s využitim pre školský, vládny a verejný sektor

SlovakTeam (last edited 2012-04-09 21:33:53 by pavolzetor)