SlovakTeam

Differences between revisions 3 and 5 (spanning 2 versions)
Revision 3 as of 2005-09-24 22:29:56
Size: 426
Editor: chello082119109115
Comment:
Revision 5 as of 2006-03-25 17:16:55
Size: 2213
Editor: proxy2-gtsi
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 5: Line 5:
Zdraví Vás SlovakTeam, Koordinátorom je JanHusar Zdraví vás slovenský prekladateľský tím pre Ubuntu. Koordinátorom je JanHusar.
Line 10: Line 10:
 * MailingList: ubuntu-sk@lists.ubuntu.com  * MailingList: ubuntu-i18n@lists.linux.sk
Line 15: Line 15:
Team sa momentálne buduje Zoznam členov sa nachádza na stránke https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sk.
Line 19: Line 19:
Lokalizovať ubuntu a edubuntu do slovenského jazyka s využitim pre školský, vládny a verejný sektor Lokalizovať Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu a Edubuntu do slovenského jazyka s využitim pre školský, vládny a verejný sektor.

== Ako sa stať členom tímu a začať s prekladom ==

Stať sa členom tímu prekladajúceho Ubuntu je jednoduché. Stačí si vytvoriť konto na https://launchpad.net/ a následne sa zaregistrovať do tímu na https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sk. Pre operatívne riešenie otázok súvisiacich s prekladom je dobré sa pridať do mailing listov https://lists.linux.sk/mailman/listinfo/ubuntu-i18n (ubuntu špecifické otázky) a http://lists.linux.sk/mailman/listinfo/sk-i18n (všeobecné otázky).

Následne je možné začať pracovať na jednotlivých prekladoch. Zoznam šablón na preklady je možné nájsť na stránke https://launchpad.net/distros/ubuntu/dapper/+lang/sk. Uvedené preklady budú zahrnuté do nasledujúceho vydania distribúcie Ubuntu Linux. Okrem toho je možné stať sa prekladateľom vášho obľúbeného programu tak, že oslovíte jeho autora priamo prostredníctvom webových stránok daného programu. Má to tú výhodu, že môžete s autorom prediskutovať prípadné otázky, či návrhy a navyše vaše preklady sa rýchlejšie dostanú to všetkých distribúcií. Tu dávam do pozornosti stránky [http://l10n-status.gnome.org/index.html Gnome Translation Project] a [http://i18n.kde.org/ KDE Localization].

Slovníky, ktoré je možné a vhodné použiť pri prekladoch:
 * http://telka.sk/linux/sk-l10n/slovnik.html
 * http://www.mozilla.sk/doplnky/slovnik/
 * http://chabada.sk/ubuntu/slovnik.xls

Dôležité dokumenty k prekladom:
 * [http://chabada.sk/ubuntu/prirucka_prekladatela.pdf Príručka prekladateľa]
 * [http://www.mozilla.sk/rozsirenia/ako-spravne-lokalizovat/ Ako správne lokalizovať]

SlovakTeam

Slovenský Ubuntu Team

Zdraví vás slovenský prekladateľský tím pre Ubuntu. Koordinátorom je JanHusar.

Zdroje

Členovia Teamu

Zoznam členov sa nachádza na stránke https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sk.

Plány

Lokalizovať Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu a Edubuntu do slovenského jazyka s využitim pre školský, vládny a verejný sektor.

Ako sa stať členom tímu a začať s prekladom

Stať sa členom tímu prekladajúceho Ubuntu je jednoduché. Stačí si vytvoriť konto na https://launchpad.net/ a následne sa zaregistrovať do tímu na https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sk. Pre operatívne riešenie otázok súvisiacich s prekladom je dobré sa pridať do mailing listov https://lists.linux.sk/mailman/listinfo/ubuntu-i18n (ubuntu špecifické otázky) a http://lists.linux.sk/mailman/listinfo/sk-i18n (všeobecné otázky).

Následne je možné začať pracovať na jednotlivých prekladoch. Zoznam šablón na preklady je možné nájsť na stránke https://launchpad.net/distros/ubuntu/dapper/+lang/sk. Uvedené preklady budú zahrnuté do nasledujúceho vydania distribúcie Ubuntu Linux. Okrem toho je možné stať sa prekladateľom vášho obľúbeného programu tak, že oslovíte jeho autora priamo prostredníctvom webových stránok daného programu. Má to tú výhodu, že môžete s autorom prediskutovať prípadné otázky, či návrhy a navyše vaše preklady sa rýchlejšie dostanú to všetkých distribúcií. Tu dávam do pozornosti stránky [http://l10n-status.gnome.org/index.html Gnome Translation Project] a [http://i18n.kde.org/ KDE Localization].

Slovníky, ktoré je možné a vhodné použiť pri prekladoch:

Dôležité dokumenty k prekladom:

SlovakTeam (last edited 2012-04-09 21:33:53 by pavolzetor)