SlovakTeam

Differences between revisions 8 and 10 (spanning 2 versions)
Revision 8 as of 2007-05-08 21:02:10
Size: 2333
Editor: chello082119111235
Comment:
Revision 10 as of 2009-06-26 13:01:57
Size: 2455
Editor: helix84
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 9: Line 9:
 * Stránka tímu: https://launchpad.net/~ubuntu-l10n-sk
Line 10: Line 11:
 * MailingList: ubuntu-i18n@lists.linux.sk  * MailingList: [[https://lists.linux.sk/mailman/listinfo/ubuntu-i18n|ubuntu-i18n@lists.linux.sk]]
Line 28: Line 29:
Následne je možné začať pracovať na jednotlivých prekladoch. Zoznam šablón na preklady je možné nájsť na stránke https://launchpad.net/distros/ubuntu/dapper/+lang/sk. Uvedené preklady budú zahrnuté do nasledujúceho vydania distribúcie Ubuntu Linux. Okrem toho je možné stať sa prekladateľom vášho obľúbeného programu tak, že oslovíte jeho autora priamo prostredníctvom webových stránok daného programu. Má to tú výhodu, že môžete s autorom prediskutovať prípadné otázky, či návrhy a navyše vaše preklady sa rýchlejšie dostanú to všetkých distribúcií. Tu dávam do pozornosti stránky [http://l10n-status.gnome.org/index.html Gnome Translation Project] a [http://i18n.kde.org/ KDE Localization]. Následne je možné začať pracovať na jednotlivých prekladoch. Zoznam šablón na preklady je možné nájsť na stránke https://launchpad.net/distros/ubuntu/dapper/+lang/sk. Uvedené preklady budú zahrnuté do nasledujúceho vydania distribúcie Ubuntu Linux. Okrem toho je možné stať sa prekladateľom vášho obľúbeného programu tak, že oslovíte jeho autora priamo prostredníctvom webových stránok daného programu. Má to tú výhodu, že môžete s autorom prediskutovať prípadné otázky, či návrhy a navyše vaše preklady sa rýchlejšie dostanú to všetkých distribúcií. Tu dávam do pozornosti stránky [[http://l10n-status.gnome.org/index.html|Gnome Translation Project]] a [[http://i18n.kde.org/|KDE Localization]].
Line 36: Line 37:
 * [http://chabada.sk/ubuntu/prirucka_prekladatela.pdf Príručka prekladateľa]
 * [http://www.mozilla.sk/rozsirenia/ako-spravne-lokalizovat/ Ako správne lokalizovať]
 * [[http://chabada.sk/ubuntu/prirucka_prekladatela.pdf|Príručka prekladateľa]]
 * [[http://www.mozilla.sk/rozsirenia/ako-spravne-lokalizovat/|Ako správne lokalizovať]]

SlovakTeam

Slovenský Ubuntu LoCo Team

Zdraví vás slovenský LoCo a prekladateľský tím pre Ubuntu. Koordinátorom je JanHusar.

Zdroje

Členovia Teamu

Zoznam členov sa nachádza na stránke https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sk.

Plány

Lokalizovať Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu a Edubuntu do slovenského jazyka s využitim pre školský, vládny a verejný sektor. Poskytovať podporu.

Ako sa stať členom tímu a začať s prekladom

Stať sa členom tímu prekladajúceho Ubuntu je jednoduché. Stačí si vytvoriť konto na https://launchpad.net/ a následne sa zaregistrovať do tímu na https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-sk. Pre operatívne riešenie otázok súvisiacich s prekladom je dobré sa pridať do mailing listov https://lists.linux.sk/mailman/listinfo/ubuntu-i18n (ubuntu špecifické otázky) a http://lists.linux.sk/mailman/listinfo/sk-i18n (všeobecné otázky).

Následne je možné začať pracovať na jednotlivých prekladoch. Zoznam šablón na preklady je možné nájsť na stránke https://launchpad.net/distros/ubuntu/dapper/+lang/sk. Uvedené preklady budú zahrnuté do nasledujúceho vydania distribúcie Ubuntu Linux. Okrem toho je možné stať sa prekladateľom vášho obľúbeného programu tak, že oslovíte jeho autora priamo prostredníctvom webových stránok daného programu. Má to tú výhodu, že môžete s autorom prediskutovať prípadné otázky, či návrhy a navyše vaše preklady sa rýchlejšie dostanú to všetkých distribúcií. Tu dávam do pozornosti stránky Gnome Translation Project a KDE Localization.

Slovníky, ktoré je možné a vhodné použiť pri prekladoch:

Dôležité dokumenty k prekladom:

SlovakTeam (last edited 2012-04-09 21:33:53 by pavolzetor)