cz

Differences between revisions 10 and 19 (spanning 9 versions)
Revision 10 as of 2011-02-02 21:01:53
Size: 1345
Editor: p5B09DC03
Comment:
Revision 19 as of 2012-04-10 06:09:36
Size: 1445
Editor: zubozrout
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
= Guidelines for a good review = ## page was copied from SoftwareCenter/RatingsAndReviewsGuidelines
Line 3: Line 3:
The intended audience of the review are other users. Please keep that in mind when writing the review and be brief and informative. Bug reports should be posted to the [[https://launchpad.net/ubuntu/+filebug|Launchpad bug tracker]] instead. If you are the upstream author and review your own software, please add a comment about this to the review. = Pokyny pro dobrou recenzi =
Line 5: Line 5:
'''Be respectful'''. The Ubuntu community and its members treat one another with respect. Everyone can make a valuable contribution to Ubuntu. We may not always agree, but disagreement is no excuse for poor behaviour and poor manners. We might all experience some frustration now and then, but we cannot allow that frustration to turn into a personal attack. It's important to remember that a community where people feel uncomfortable or threatened is not a productive one. We expect members of the Ubuntu community to be respectful when dealing with other contributors as well as with people outside the Ubuntu project and with users of Ubuntu. Cílem komentářů jsou naši uživatelé. Mějte to prosím vždy na paměti, když hodnotíte aplikaci, knihu nebo časopis v Centru Softwaru pro Ubuntu. Pište stručně a informativně, k nahlášení chyby byste měli raději použít [[https://launchpad.net/ubuntu/+filebug|Launchpad]]. Pokud jste autorem softwaru, který hodnotíte, připojte prosím tuto informaci k vašemu příspěvku.
Line 7: Line 7:
A example review might looks like this '''Respektujte nedostatky'''. Komunita Ubuntu a její členové se uznávají s respektem. Každý může do Ubuntu hodnotně přispět. Ne vždy musíme souhlasit, ale nesouhlas není omluva za nepříjemné až špatné chování a reakce. Všichni můžeme trpět stresem, ale to není důvod pro to, aby se projevil i mezi námi. Zapamatujte si, že komunita, kde se její členové cítí nepříjemně, nebo je jim vyhrožováno, není produktivní. Čekáme, že její členové budou ohleduplní při komunikaci s dalšími členy, stejně jako lidé mimo projekt Ubuntu s našimi uživateli.

Recenze může vypadat například takto:
Line 9: Line 11:
Rating: 4 out of 5 Starts
Summary: Good tax application with some quirks
The application is really good at calculating taxes, and even offers
a guided mode for helping new users. However some features like printing
are missing, so it only gets 4 stars.
Hodnocení: 4 z 5 hvězdiček
Shrnutí: Dobrá daňová aplikace s pár vyjímkami
Aplikace je skutečně dobrá v počítání daní a obsahuje dokonce mód
průvodce pro nové uživatele. Nicméně, některé funkce, jako tisk, chybí,
takže jí dávám pouze 4 hvězdičky.

Pokyny pro dobrou recenzi

Cílem komentářů jsou naši uživatelé. Mějte to prosím vždy na paměti, když hodnotíte aplikaci, knihu nebo časopis v Centru Softwaru pro Ubuntu. Pište stručně a informativně, k nahlášení chyby byste měli raději použít Launchpad. Pokud jste autorem softwaru, který hodnotíte, připojte prosím tuto informaci k vašemu příspěvku.

Respektujte nedostatky. Komunita Ubuntu a její členové se uznávají s respektem. Každý může do Ubuntu hodnotně přispět. Ne vždy musíme souhlasit, ale nesouhlas není omluva za nepříjemné až špatné chování a reakce. Všichni můžeme trpět stresem, ale to není důvod pro to, aby se projevil i mezi námi. Zapamatujte si, že komunita, kde se její členové cítí nepříjemně, nebo je jim vyhrožováno, není produktivní. Čekáme, že její členové budou ohleduplní při komunikaci s dalšími členy, stejně jako lidé mimo projekt Ubuntu s našimi uživateli.

Recenze může vypadat například takto:

Hodnocení: 4 z 5 hvězdiček
Shrnutí: Dobrá daňová aplikace s pár vyjímkami
Aplikace je skutečně dobrá v počítání daní a obsahuje dokonce mód
průvodce pro nové uživatele. Nicméně, některé funkce, jako tisk, chybí,
takže jí dávám pouze 4 hvězdičky.

SoftwareCenter/RatingsAndReviewsGuidelines/cz (last edited 2012-04-10 06:09:36 by zubozrout)