cz

Differences between revisions 14 and 15
Revision 14 as of 2012-04-10 05:46:56
Size: 1460
Editor: zubozrout
Comment: Translation
Revision 15 as of 2012-04-10 06:03:20
Size: 1481
Editor: zubozrout
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
     ''Other languages: [[/es|Spanish]]''      ''Other languages: [[..|English]], [[../es|Spanish]]''
Line 4: Line 4:
= Guidelines for a good review = = Pokyny pro dobrou recenzí =
Line 6: Line 6:
The intended audience of the review are other users. Please keep that in mind when writing the review and be brief and informative. Bug reports should be posted to the [[https://launchpad.net/ubuntu/+filebug|Launchpad bug tracker]] instead. If you are the upstream author and review your own software, please add a comment about this to the review. Cílem komentářů jsou naši uživatelé. Mějte to prosím vždy na paměti, když hodnotíte aplikaci, knihu nebo časopis v Centru Softwaru pro Ubuntu. Pište stručně a informativně, k nahlášení chyby byste měli raději použít [[https://launchpad.net/ubuntu/+filebug|Launchpad]]. Pokud jste autorem softwaru, který hodnotíte, připojte prosím tuto informaci k vašemu příspěvku.
Line 8: Line 8:
'''Be respectful'''. The Ubuntu community and its members treat one another with respect. Everyone can make a valuable contribution to Ubuntu. We may not always agree, but disagreement is no excuse for poor behaviour and poor manners. We might all experience some frustration now and then, but we cannot allow that frustration to turn into a personal attack. It’s important to remember that a community where people feel uncomfortable or threatened is not a productive one. We expect members of the Ubuntu community to be respectful when dealing with other contributors as well as with people outside the Ubuntu project and with users of Ubuntu. '''Respektujte nedostatky'''. Komunita Ubuntu a její členové se uznávají s respektem. Každý může do Ubuntu hodnotně přispět. Ne vždy musíme souhlasit, ale nesouhlas není omluva za nepříjemné až špatné chování a reakce. Všichni můžeme trpět stresem, ale to není důvod pro to, aby se projevil i mezi námi. Zapamatujte si, že komunita, kde se její členové cítí nepříjemně, nebo je jim vyhrožováno, není produktivní. Čekáme, že její členové budou ohleduplní při komunikaci s dalšími členy, stejně jako lidé mimo projekt Ubuntu s našimi uživateli.
Line 10: Line 10:
A example review might looks like this Příklad recenze
Line 12: Line 12:
Rating: 4 out of 5 Starts
Summary: Good tax application with some quirks
The application is really good at calculating taxes, and even offers
a guided mode for helping new users. However some features like printing
are missing, so it only gets 4 stars.
Hodnocení: 4 z 5 hvězdiček
Shrnutí: Dobrá daňová aplikace s pár vyjímkami
Aplikace je skutečně dobrá v počítání daní a obsahuje dokonce mód
průvodce pro nové uživatele. Nicméně, některé funkce jako tisk chybí,
takže jí dávám pouze 4 hvězdičky.

Pokyny pro dobrou recenzí

Cílem komentářů jsou naši uživatelé. Mějte to prosím vždy na paměti, když hodnotíte aplikaci, knihu nebo časopis v Centru Softwaru pro Ubuntu. Pište stručně a informativně, k nahlášení chyby byste měli raději použít Launchpad. Pokud jste autorem softwaru, který hodnotíte, připojte prosím tuto informaci k vašemu příspěvku.

Respektujte nedostatky. Komunita Ubuntu a její členové se uznávají s respektem. Každý může do Ubuntu hodnotně přispět. Ne vždy musíme souhlasit, ale nesouhlas není omluva za nepříjemné až špatné chování a reakce. Všichni můžeme trpět stresem, ale to není důvod pro to, aby se projevil i mezi námi. Zapamatujte si, že komunita, kde se její členové cítí nepříjemně, nebo je jim vyhrožováno, není produktivní. Čekáme, že její členové budou ohleduplní při komunikaci s dalšími členy, stejně jako lidé mimo projekt Ubuntu s našimi uživateli.

Příklad recenze

Hodnocení: 4 z 5 hvězdiček
Shrnutí: Dobrá daňová aplikace s pár vyjímkami
Aplikace je skutečně dobrá v počítání daní a obsahuje dokonce mód
průvodce pro nové uživatele. Nicméně, některé funkce jako tisk chybí,
takže jí dávám pouze 4 hvězdičky.

SoftwareCenter/RatingsAndReviewsGuidelines/cz (last edited 2012-04-10 06:09:36 by zubozrout)