cz

Differences between revisions 3 and 19 (spanning 16 versions)
Revision 3 as of 2011-01-12 23:58:48
Size: 625
Editor: 63
Comment:
Revision 19 as of 2012-04-10 06:09:36
Size: 1445
Editor: zubozrout
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
= Guidelines for a good review = ## page was copied from SoftwareCenter/RatingsAndReviewsGuidelines
Line 3: Line 3:
The intended audience of the review are other users. Please keep
that in mind when writing the review and be brief and informative.
Bug reports should be posted to the launchpad bug tracker instead.
= Pokyny pro dobrou recenzi =
Line 7: Line 5:
Please also honor the [[http://www.ubuntu.com/community/conduct|Code of conduct]] Cílem komentářů jsou naši uživatelé. Mějte to prosím vždy na paměti, když hodnotíte aplikaci, knihu nebo časopis v Centru Softwaru pro Ubuntu. Pište stručně a informativně, k nahlášení chyby byste měli raději použít [[https://launchpad.net/ubuntu/+filebug|Launchpad]]. Pokud jste autorem softwaru, který hodnotíte, připojte prosím tuto informaci k vašemu příspěvku.
Line 9: Line 7:
A example review might looks like this '''Respektujte nedostatky'''. Komunita Ubuntu a její členové se uznávají s respektem. Každý může do Ubuntu hodnotně přispět. Ne vždy musíme souhlasit, ale nesouhlas není omluva za nepříjemné až špatné chování a reakce. Všichni můžeme trpět stresem, ale to není důvod pro to, aby se projevil i mezi námi. Zapamatujte si, že komunita, kde se její členové cítí nepříjemně, nebo je jim vyhrožováno, není produktivní. Čekáme, že její členové budou ohleduplní při komunikaci s dalšími členy, stejně jako lidé mimo projekt Ubuntu s našimi uživateli.

Recenze může vypadat například takto:
Line 11: Line 11:
Rating: 4 out of 5 Starts
Summary: Good tax application with some quirks
The application is really good at calculating the taxes and even offers
a guided mode for helping new users. However there features like printing
missing so only 4 stars.
Hodnocení: 4 z 5 hvězdiček
Shrnutí: Dobrá daňová aplikace s pár vyjímkami
Aplikace je skutečně dobrá v počítání daní a obsahuje dokonce mód
průvodce pro nové uživatele. Nicméně, některé funkce, jako tisk, chybí,
takže jí dávám pouze 4 hvězdičky.

Pokyny pro dobrou recenzi

Cílem komentářů jsou naši uživatelé. Mějte to prosím vždy na paměti, když hodnotíte aplikaci, knihu nebo časopis v Centru Softwaru pro Ubuntu. Pište stručně a informativně, k nahlášení chyby byste měli raději použít Launchpad. Pokud jste autorem softwaru, který hodnotíte, připojte prosím tuto informaci k vašemu příspěvku.

Respektujte nedostatky. Komunita Ubuntu a její členové se uznávají s respektem. Každý může do Ubuntu hodnotně přispět. Ne vždy musíme souhlasit, ale nesouhlas není omluva za nepříjemné až špatné chování a reakce. Všichni můžeme trpět stresem, ale to není důvod pro to, aby se projevil i mezi námi. Zapamatujte si, že komunita, kde se její členové cítí nepříjemně, nebo je jim vyhrožováno, není produktivní. Čekáme, že její členové budou ohleduplní při komunikaci s dalšími členy, stejně jako lidé mimo projekt Ubuntu s našimi uživateli.

Recenze může vypadat například takto:

Hodnocení: 4 z 5 hvězdiček
Shrnutí: Dobrá daňová aplikace s pár vyjímkami
Aplikace je skutečně dobrá v počítání daní a obsahuje dokonce mód
průvodce pro nové uživatele. Nicméně, některé funkce, jako tisk, chybí,
takže jí dávám pouze 4 hvězdičky.

SoftwareCenter/RatingsAndReviewsGuidelines/cz (last edited 2012-04-10 06:09:36 by zubozrout)