protokoll

Protokoll IRC-möte onsdagen den 7 december 2011

Närvarande

christoffer

realubot

CasperN

bittin`

Zambezi

vainoharhainen

madbear

itmannen_

amelia

Nafallo

Myrtti

johanre

mewmin

Markslap

tharo

Några av de som närvarnade är inte medlemmar i Locot.

Christoffer öppnade mötet 20:32.

1. Val av mötesordförande.

Christoffer valdes till mötets ordförande.

2. Val av protokollförare.

Amelia valdes till protokollförare.

3. Godkännande av protokoll från föregående möte.

https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te16/protokoll

Protokollet godkändes.

4. Diskussion: Framtiden för irc-kanalen #ubuntu-se-offtopic?

Ordet var fritt och det finns grovt generaliserat tre sidor av diskussionen. Den ena sidan som vill att allt ska återgå till som det var innan att kanalen inte har någon styrning eller reglering. Den andra sidan är de som tycker att #ubuntu-se-offtopic antingen ska hålla en viss nivå och följa CoC. Den tredje sidan tycker att kanalen ska stängas ner helt och de diskussioner som pågått i offtopic tas i icke Ubunturelaterade kanaler. Diskussionerna bordlades till nästa möte.

5. Avrapportering från projektgrupperna.

Svenska Videoguider Rapporterar att de haft projektmöte där de beslutat om enkl a krav som t.ex. att de kommer sikta på 720p kvalité. De ska även undersöka om V imeo kan vara en användbar site för publicering av materialet.

Webbdesigngruppen Ingen från webbdesigngruppen var närvarade vid mötet, rapport saknas därför.

6. Planering av jobb att utföra till nästa möte.

Inget planerades inför nästa möte.

7. Tidpunkt för nästa möte.

Nästa ordinarie möte bestämt till 18 januari 20:30 till 21:30.

Extramöte för att diskutera och besluta om #ubuntu-se-offtopic bestämt till 14 december 20:30, sluttid ej fastslagen.

8. Övriga frågor.

Punkten övriga frågor fick läggas till på agendan under mötets gång.

Realubot påpekar att Övriga frågor borde vara en stående punkt på agendan.

Zambezi ifrågasätter varför HakanS undviker frågor och varför inga konkreta bevis kommer fram i frågan om #ubuntu-se-offtopic. christoffer tar med sig frågan för att diskutera med HakanS och ledningsgruppen. Detta gäller frågor om tveksamma diskussionsämnen som HakanS påstår sig ha sett i #ubuntu-se-offtopic

Mötet avslutades 22:02.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte17/protokoll (last edited 2011-12-14 20:12:10 by christoffer-holmstedt)