protokoll

Protokoll IRC-möte tisdagen den 18 september 2012

Närvarande

Altrium-223

AndréK

Colabean

gusnan

HakanS

Spookan

HakanS öppnade mötet 20:00.

1. Val av mötesordförande.

HakanS valdes till mötets ordförande.

2. Val av protokollförare.

gusnan valdes till protokollförare.

3. Godkännande av protokoll från föregående möte.

https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/M%C3%B6te/IRCM%C3%B6te20/protokoll

Protokollet godkändes.

4. Idéer om hur vi får fler att engagera sig i LoCot.

Olika idéer presenterades - madbear nämnde att IRC-kanalen borde tas om hand om - christoffer kom med förslaget angående fler träffar IRL - I övrigt nämndes översättningar, "Kom-igång"-häften för nybörjare och att bättre dokumentera om vad som pågår på hemsidan.

5. Avrapportering från projektgrupperna.

Videoguide-projektet rapporterade att dom kommer börja med återkommande videomöten - kanske varje eller varannan vecka. HakanS nämnde att han har börjat se på en omdesign av hemsidan.

7. Planering av jobb inför nästa möte

Videoguider projektet är tillbaks efter sommar-uppehållet och försöker komma in i fas.

Sammanställning av vilka projekt som verkligen är aktiva inom ubuntu-se och presentation av dessa på hemsidan.

8. Tidpunkt för nästa möte

Tisdag den 16e Oktober 20:00

Mötet avslutades 21:12.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte21/protokoll (last edited 2012-09-18 19:54:54 by gusnan)