protokoll

Protokoll IRC-möte tisdagen den 28 maj 2013

Närvarande

HakanS

jan-janfriberg

Jowa

fr33r1d3

1. Ordförande HakanS öppnade mötet

2. Val av protokollförare

jan-janfriberg valdes till protokollförare.

3. Godkännande av protokoll från föregående möte

Protokoll från föregående möte godkändes.

4. Presentation av TL och TC

Team Leader Peter Ahlgren och Team Contact presenterade sig. Därefter skedde en praktisk överlämning då avgående TL/TC skapade administrativa rättigheter till TL och TC och informerade om vilka sidor som behövder uppdateras med ny kontaktinformation.

5. Avrapportering från projektgrupperna

HakanS har tillträtt som moderator i forumet.

Hund ska uppdatera kontaktlistan på aktiva moderatorer i forumet.

6. Planering av jobb att utföra till nästa möte

TL och TC tar fram projektidéer och strategier för framtiden.

7. Nästa möte

TL och TC skickar ut kallelse till nästa möte när de har hunnit samordna sig.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte23/protokoll (last edited 2013-05-28 19:41:17 by jan-janfriberg)