Protokoll

Protokoll IRC-möte 34

Den 11 april 2014 klockan 20:10–21:02

Deltagare: GunnarHj, JoWa, itmannen, Lao, gulundin, Rune-K, ersi

IRC-logg: http://irclogs.ubuntu.com/2014/05/11/%23ubuntu-se-mote.html

1. Ordförande och sekreterare

Till mötesordförande valdes GunnarHj och till sekreterare valdes JoWa.

2. Föregående mötes protokoll

Protokollet från förra mötet behandlades ej.

3. Projektgrupper – avstämning

Översättningsgruppen GunnarHJ rapporterar att morpa och Pavel översätter ”uppströms”. Lao frågar vilka grupper som är aktiva, och även ersi frågar vilka grupper som finns (oavsett aktivitet). Frågan besvaras med att projektgrupperna listas på https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/Projekt itmannen frågar om videogruppen är nedlagd. Besvaras med att dess status är ”inaktiv”.

Lao föreslår att grupper som är inaktiva skall tas bort. Genom omröstning beslutas att inaktiva grupper skall tas bort, efter att medlemmarna av dessa grupper kontaktats och sagt att de ej vill aktivera sina respektive grupper. Rune-K tillägger att grupperna på Launchpad och på forumet bör synkroniseras. Beslutas även att Lao skall skapa en forumtråd där det antagna förslaget preciseras.

4. Val av gruppledare för översättningsgruppen

morpa väljs i sin frånvaro till gruppledare för översättningsgruppen. morpa hade tidigare sagt sig vara villig att ställa upp, men var förhindrad att delta vid mötet (http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?p=473382#p473382).

5. ”Att göra-lista”

GunnarHJ föreslår en ”att göra-lista” där saker Ubuntu Sverige skall göra listas, samt att det som skall göras följs upp vid medlemsmöten. GunnarHJ säger även att vi bör fokusera mer på att göra saker och att inte tappa bort goda idéer. Genom omröstning beslutas att en sådan lista skall skapas. Var denna lista skall publiceras och med vilket verktyg diskuteras, utan att något beslut fattas. Beslutas att denna lista till en början förvaltas under mötesprotokollen. Lao föreslår att listan bör vara synlig på Ubuntu Sveriges portal. GunnarHJ åtar sig att kontakta portaladministratör HakanS och serveradministratör johanre, för att höra om de har några idéer.

6. Övriga frågor

gulundin frågar om det redan finns något att rapportera om BankID. JoWa hänvisar till Ospreys första rapport i den aktuella forumtråden (http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?p=473430#p473430). Beslutas att ta upp BankID som en egen punkt vid nästa möte.

Nästa möte hålls den 1 juni kl. 20:00.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte34/Protokoll (last edited 2014-05-13 06:26:04 by joakim-wallden)