Protokoll

Protokoll IRC-möte 42

Den 16 juni 2015 klockan 20:05–21:05

Deltagare: bittin, GunnarHj, HakanS, johanre, JoWa, Meerkat, morpa

IRC-logg: http://irclogs.ubuntu.com/2015/06/16/%23ubuntu-se-mote.html

1. Ordförande och sekreterare

Till mötesordförande valdes HakanS. Till sekreterare valdes JoWa.

2. Föregående mötes protokoll

Protokollet från förra mötet godkändes.

3. Projektgrupper – avstämning

morpa rapporterar att översättningsarbetet skrider långsamt framåt, och att den svenska översättningen av Ubuntu nu är mer fullständig än den turkiska. Fler översättare behövs. morpa meddelar även att han kommer att göra ett uppehåll med sitt översättningsarbete i höst och kanske ett halvår framåt.

johanre rapporterar att wikin är nedstängd.

HakanS tar upp efterlysning av forumadministratör, och att något akut behov av ytterligare administratör ej tycks föreligga. johanre, som nu är enda forumadministratör, uttrycker önskan om fler administratörer. En tidigare efterlysning ledde endast till ett svar, från en person med då otillräcklig erfarenhet. Meerkat och bittin uttryckte intresse, samtal med johanre skall föras.

HakanS tar upp förtydligande av IRC-instruktionerna, och rapporterar att han har missat att göra detta.

4. Att göra-lista

http://ubuntu-se.org/drupal/node/3955

GunnarHj tar upp uppgiften ”Smartare support”, och en i hans tycke intressant idé som framförts i ett foruminlägg (http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?p=481350#p481350), och frågar om den kan vara användbar. johanre anser att idén är bra, men att den förutsätter att den hjälpsökande vill ge någon kontroll över datorn, vilket kan vara avskräckande. GunnarHj instämmer, och tillägger att ett förtroende behöver ha byggts upp tidigare.

5. Välkomnande av LoCo-medlemmar

GunnarHj undrar hur nya LoCo-medlemmar välkomnas, och föreslår att ett standardbrev, där nya medlemmar välkomnas, och där man pekar på några olika möjliga sätt att bidra, skapas. HakanS redovisar nuvarande välkomsthälsning. GunnarHj ser utrymme för förbättring, med konkreta exempel på hur medlemmar kan bidra, samt erbjuder sig att hjälpa till med att utarbeta en ny text. HakanS tar tacksamt emot erbjudandet.

6. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Nästa möte hålls tisdag den 25 augusti 2015, kl. 20:00.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte42/Protokoll (last edited 2015-06-19 05:23:35 by joakim-wallden)