Protokoll

Protokoll IRC-möte 44

Den 15 juni 2016 klockan 20:02–20:37

Deltagare: JoWa, GunnarHj, bittin, Meerkat

IRC-logg: http://irclogs.ubuntu.com/2016/06/15/%23ubuntu-se-mote.html

1. Ordförande och sekreterare

Till mötesordförande valdes JoWa. Till sekreterare valdes GunnarHj.

2. Föregående mötes protokoll

Protokollet från förra mötet godkändes.

3. Hur gör vi med servern?

Bordlagd fråga från förra mötet.
Alternativ som varit på bordet är att fortsätta med hosting hos Space2U eller flytta till Canonicals server. Alla som uttalat sig i forumet (här och här), inklusive serveradmin johanre, vill fortsätta med den nuvarande lösningen.

Beslutades att tills vidare och med tacksamhet fortsätta med hosting av ubuntu-se.org hos Space2U.

4. Skrivåtkomst i forumets LoCo-kategori

Förslag i forumet om att ge alla forummedlemmar, oavsett medlemskap i LoCot, skrivrättigheter i forumets LoCo-kategori.

Beslutades i enlighet med förslaget.

5. Synlighet för underkategorier till Café

Av underkategorierna till forumets Ubuntu Café, är Nyheter för närvarande synlig för alla, även om du inte är inloggad i forumet, medan Surftips och Debatt bara är synliga för inloggade forumanvändare. Fråga om översyn har väckts i forumet.

Beslutades att Surftips framöver skall vara öppen på samma sätt som Nyheter, medan begränsningen till inloggade användare kvarstår för Debatt.

6. Tid för nästa möte.

Onsdag 14 september 2016, kl. 20:00.

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte44/Protokoll (last edited 2016-06-15 19:46:09 by gunnarhj)