IRCMöte5

Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2011-01-08 11:20:16
Size: 1302
Editor: hakans
Comment:
Revision 2 as of 2011-01-10 12:49:47
Size: 1443
Editor: hakans
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 15: Line 15:

 * Diskussion och beslut om LoCots organisation. (HakanS)
  * Diskussion i forumet http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=251&t=52371

Har du punkter som du gärna vill diskutera, så lägg till ämnen till dagordningen. Om du har kommentarer till punkterna, så lägg bara till dem som underpunkter i kursiv (placera två apostrofer omkring texten), så vi kan tänka över det innan mötet. Vänligen läs våra riktlinjer där det står när och hur man lägger till punkter på dagordningen. Kom ihåg att sätta ditt IRC- eller Wiki-nick i parentes efter punkten, så vi kan se vem som har lagt dit den.

Ubuntu-se mötesdagordning

  • Hej och presentation, meddela er närvaro genom att säga ert Launchpad-nick, om det är samma som på mötet räcker det att räcka upp handen: o/

  1. Val av mötesordförande
  2. Val av protokollförare
  3. Godkännande av protokoll från senaste mötet
  4. Diskussion och beslut om LoCots organisation. (HakanS)

  5. Tidpunkt för nästa möte.

---

Följ med på Ubuntu Sveriges sändlista för att deltaga i diskussioner om punkterna och för att bli orienterad om ändringar och annat.

SwedishTeam/Möte/IRCMöte5 (last edited 2011-01-17 08:27:09 by christoffer-holmstedt)