Mall

Mötet äger rum veckodag d. $DATO. $MÅNED kl. 16 / 19 i #ubuntu-se-mote på Freenode.

Ubuntu-se mötesdagordning

Har du punkter som du gärna vill diskutera, så lägg till ämner till dagordningen. Om du har kommentarer till punkterna, så lägg bara till dem som underpunkter i kursiv (placera två apostrofer omkring texten), så vi kan tänka över det innan mötet, vänligen läs våra riktlinjer där det står när och hur det skall läggas till punkter på dagordningen. Kom ihåg att sätta ditt IRC- eller Wiki-nick i parentes efter punkten, så vi kan se vem som har lagt dit den.

Följ med på Ubuntu Sveriges sändlista för att deltaga i diskussioner om punkterna och för att bli orienterad omkring ändringar och annat.

SwedishTeam/Möte/Mall (last edited 2011-02-10 07:34:59 by hakans)