Möte

Differences between revisions 1 and 103 (spanning 102 versions)
Revision 1 as of 2010-11-18 10:06:20
Size: 1631
Editor: hakans
Comment:
Revision 103 as of 2017-05-21 08:39:51
Size: 8637
Editor: gunnarhj
Comment: info om mötesadmin uppdaterad
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
Den ? i varje månad håller vi ett IRC-möte. Här diskuteras de olika saker som vi är involverade i. Mötetet hålls i kanalen #ubuntu-se-mote på freenode.net.
## Hvis du ikke bruger en dedikeret IRC klient kan du komme ind i kanalen her: [[http://java.freenode.net//index.php?channel=ubuntu-dk-moede|#ubuntu-dk-moede på irc.freenode.net]] Hvis du har tænkt dig at deltage i IRC-møderne bedes du læse og følge [[/Retningslinjer | retningslinjerne]].
## ----- Vår Team-meny ------
<<Include(SwedishTeam/Header)>>
## ----------------------------
När så befinns vara påkallat håller vi ett IRC-möte. Här diskuteras de olika saker som vi är involverade i. Mötet hålls i kanalen #ubuntu-se-mote på irc.freenode.net.
Om du inte använder en dedikerad IRC-klient kan du komma in i kanalen här: [[http://webchat.freenode.net/?channels=ubuntu-se-mote|#ubuntu-se-mote på irc.freenode.net]]
Line 4: Line 7:
För varje möte uprättas här en side som innehåller dagordningen.
## Mødesiderne kan oprettes udfra denne [[/Kladde|kladde]].
Om du har tänkt delta i IRC-mötena ber vi dig läsa och följa [[/Riktlinjer | riktlinjerna]].
Line 7: Line 9:
Vi använder [[http://loco.ubuntu.com/teams/ubuntu-se/|loco team portal]] för mötesdagordningar, och tidigare möten återfinns i en [[http://loco.ubuntu.com/teams/ubuntu-se/meetings/history/|automatgenererad förteckning]].
Line 8: Line 11:
##Möten och deras sida namnges med "IRCMöte##" där ## är det nummer mötet har. Härunder laves en ##henvisning til mødesiden og så snart datoen og tidspunktet for mødet kendes skrives det også på her. ##Det næste møde skrive altid på øverst. ------
Line 10: Line 13:
##== IRC-møde X ==
##[[/IRCMødeX | IRCMødeX]] <<BR>>
##Søndag / Onsdag d. X. SMARCH 2010 kl. 16/19.00<<BR>>
##[[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/XX | Referat af mødet]]<<BR>>
##[[https |Mødelog]]
Tidigare uppdaterades denna sidan med länkar till dagordningar och protokoll, men vi har upphört att göra så för att undvika dubbelarbete. Äldre möten kvarstår dock nedan.

##Möten och deras sida namnges med "IRCMöte##" där ## är det nummer mötet har. Härunder skapas en ##hänvisning till mötesidan och så snart datumet och tidpunkten för mötet är fastställt skrivs det också här. ##Nästa möte skrivs alltid överst.

##== IRC-möte ## ==
##[[/IRCMöte## | IRCMöte##]] <<BR>>
##Söndag / Onsdag d. X. SMARCH 2010 kl. 16/19.00<<BR>>
##[[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/XX | Referat av mötet]]<<BR>>
##[[https | Möteslogg]]
Line 17: Line 24:
== IRCMöte 34 ==
##[[http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-se/769/detail/|IRC-Möte 34]]<<BR>>
Söndag den 11 maj 2014 kl. 20.00-21.00<<BR>>
= Tidigare möten =
== IRCMöte 33 ==
[[http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-se/769/detail/|IRC-Möte 33]]<<BR>>
Söndag den 13 april 2014 kl. 20.00-21.00<<BR>>
[[/IRCMöte33/Protokoll|Protokoll från mötet]]
== IRCMöte 32 ==
[[http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-se/740/detail/|IRC-Möte 32]]<<BR>>
Söndag den 16 mars 2014 kl. 20.00-21.00<<BR>>
[[/IRCMöte32/Protokoll|Protokoll från mötet]]
== IRCMöte 31 ==
[[http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-se/729/detail/|IRC-Möte 31]]<<BR>>
Söndag den 16 februari 2014 kl. 20.00-21.00<<BR>>
[[/IRCMöte31/Protokoll|Protokoll från mötet]]
== IRCMöte 30 ==
[[http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-se/715/detail/ | IRC-Möte 30]]<<BR>>
Måndag den 27 januari 2014 kl. 20.00-21.00 <<BR>>
[[/IRCMöte30/Protokoll|Protokoll från mötet]]
== IRCMöte 29 ==
[[http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-se/699/detail/| IRC-Möte 29]]<<BR>>
Torsdagen den 19 december 2013 kl. 20.00-21.00 <<BR>>
[[/IRCMöte29/Protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
== IRC-möte 28 ==
[[/IRCMöte28 | IRC-Möte 28]]<<BR>>
Måndag den 25 november 2013 kl. 20-00 - 21.00 <<BR>>
[[/IRCMöte28/Protokoll|Protokoll från mötet]]<<BR>>
== IRC-möte 27 ==
[[/IRCMöte27 | IRC-Möte 27]]<<BR>>
Måndag den 7 oktober 2013 kl. 20-00 - 21.00 <<BR>>
[[/IRCMöte27/Protokoll|Protokoll från mötet]]<<BR>>
== IRC-möte 26 ==
[[/IRCMöte26 | IRC-Möte 26]] <<BR>>
Måndag den 9 september 2013 kl. 20-00 - 21.00 <<BR>>
[[/IRCMöte26/Protokoll|Protokoll från mötet]] <<BR>>
== IRC-möte 25 ==
[[/IRCMöte25 | IRC-möte 25]] <<BR>>
Måndag 19 augusti 2013 kl. 20.00 - 21:00 <<BR>>
[[/IRCMöte25/Protokoll|Protokoll från mötet]] <<BR>>
== IRC-möte 24 ==
[[/IRCMöte24 | IRC-möte 24]] <<BR>>
Onsdag 19 juni 2013 kl. 20.00 - 21:00 <<BR>>
[[/IRCMöte24/Protokoll|Protokoll från mötet]] <<BR>>
== IRC-möte 23 ==
[[/IRCMöte23 | IRC-möte 23]] <<BR>>
Tisdag 28 maj 2013 kl. 20.00 - 21:00 <<BR>>
[[/IRCMöte23/protokoll|Protokoll från mötet]] <<BR>>
== IRC-möte 22 ==
[[/IRCMöte22 | IRC-möte 22]] <<BR>>
Torsdag 14 mars 2013 kl. 20.00 - 21:00 <<BR>>
[[/IRCMöte22/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte22/log | Möteslogg]] <<BR>>
== IRC-möte 21 ==
[[/IRCMöte21 | IRC-möte 21]] <<BR>>
Tisdag 18 september 2012 kl. 20.00 - 21:30 <<BR>>
[[/IRCMöte21/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte21/log | Möteslogg]] <<BR>>
== IRC-möte 20 ==
[[/IRCMöte20 | IRC-möte 20]] <<BR>>
Torsdag 24 maj 2012 kl. 20.30 - 21:30 <<BR>>
[[/IRCMöte20/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte20/log | Möteslogg]] <<BR>>
== IRC-möte 19 ==
[[/IRCMöte19 | IRC-möte 19]] <<BR>>
Torsdag 22 mars 2012 kl. 20.30 <<BR>>
[[/IRCMöte19/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte19/log | Möteslogg]] <<BR>>
== IRC-möte 18 ==
[[/IRCMöte18 | IRC-möte 18 (Extrainsatt möte)]] <<BR>>
Onsdag 14 December 2011 kl. 20.30 <<BR>>
[[/IRCMöte18/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte18/logg | Möteslogg]] <<BR>>
== IRC-möte 17 ==
[[/IRCMöte17 | IRC-möte 17]] <<BR>>
Onsdag 7 December 2011 kl. 20.30 - 21:30 <<BR>>
[[/IRCMöte17/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte17/logg | Möteslogg]] <<BR>>
== IRC-möte 16 ==
[[/IRCMöte16 | IRC-möte 16]] <<BR>>
Onsdag 9 November 2011 kl. 20.30 - 21:30 <<BR>>
[[/IRCMöte16/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte16/logg | Möteslogg]] <<BR>>

== IRC-möte 15 ==
[[/IRCMöte15 | IRC-möte 15]] <<BR>>
Onsdag 12 Oktober 2011 kl. 20.30 - 21:30 <<BR>>
[[/IRCMöte15/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte15/logg | Möteslogg]] <<BR>>

== IRC-möte 14 ==
[[/IRCMöte14 | IRC-möte 14]] <<BR>>
Onsdag 14 September 2011 kl. 20.30 - 21:30 <<BR>>
[[/IRCMöte14/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte14/logg | Möteslogg]] <<BR>>

== IRC-möte 13 ==
[[/IRCMöte13 | IRC-möte 13]] <<BR>>
Onsdag 17 augusti 2011 kl. 20.30 - 21:30 <<BR>>
[[/IRCMöte13/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte13/logg | Möteslogg]] <<BR>>

== IRC-möte 12 ==
[[/IRCMöte12 | IRC-möte 12]] <<BR>>
Onsdag 22 juni 2011 kl. 20.30 - 21:30 <<BR>>
[[/IRCMöte12/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte12/logg | Möteslogg]] <<BR>>

== IRC-möte 11 ==
[[/IRCMöte11 | IRC-möte 11]] <<BR>>
Onsdag 25 maj 2011 kl. 20.30 - 21:30 <<BR>>
[[/IRCMöte11/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte11/logg | Möteslogg]] <<BR>>

== IRC-möte 10 ==
[[/IRCMöte10 | IRC-möte 10]] <<BR>>
Onsdag 27 april 2011 kl. 20.30 - 21:30 <<BR>>
[[/IRCMöte10/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte10/logg | Möteslogg]] <<BR>>

== IRC-möte 9 ==
[[/IRCMöte9 | IRC-möte 9]] <<BR>>
Onsdag 30 mars 2011 kl. 20.30 - 21:30 <<BR>>
[[/IRCMöte9/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte9/logg | Möteslogg]] <<BR>>

== IRC-möte 8 ==
[[/IRCMöte8 | IRC-möte 8]] <<BR>>
Onsdag 2 mars 2011 kl. 20.30 - 21:30 <<BR>>
[[/IRCMöte8/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte8/logg | Möteslogg]] <<BR>>

== IRC-möte 7 ==
[[/IRCMöte7 | IRC-möte 7]] <<BR>>
Onsdag 16 februari 2011 kl. 20.30 - 21:30 <<BR>>
Mötet ställdes in p.g.a. för få deltagare (2 st). <<BR>>
[[/IRCMöte7/logg | Möteslogg]] <<BR>>

== IRC-möte 6 ==
[[/IRCMöte6 | IRC-möte 6]] <<BR>>
Onsdag 2 februari 2011 kl. 19.30 - 21:30 <<BR>>
[[/IRCMöte6/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte6/logg | Möteslogg]] <<BR>>

== IRC-möte 5 ==
[[/IRCMöte5 | IRC-möte 5]] <<BR>>
Onsdag 19 januari 2011 kl. 19.30 - 21:30 <<BR>>
[[http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?p=428114#p428114 | Protokoll från mötet]]<<BR>>
[[http://www.netikka.net/peetra/log/irc_19_jan_2011.log | Möteslogg]]<<BR>>

== IRC-möte 4 ==
[[/IRCMöte4 | IRC-möte 4]] <<BR>>
Onsdag 5 januari 2011 kl. 20.30<<BR>>
[[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/2011-January/005233.html| Protokoll från mötet]]<<BR>>
[[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/2011-January/005232.html | Möteslogg]]<<BR>>

== IRC-möte 3 ==
[[/IRCMöte3 | IRC-möte 3]] <<BR>>
Onsdag 22 december 2010 kl. 20.30<<BR>>
[[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/2010-December/005165.html | Protokoll från mötet]]<<BR>>
[[http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=251&t=52173 | Möteslogg]]
  
== IRC-möte 2 ==
[[/IRCMöte2 | IRC-möte 2]] <<BR>>
Onsdag 8 december 2010 kl. 20.00<<BR>>
[[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/2010-December/005147.html | Protokoll från mötet]]<<BR>>
[[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/2010-December/005145.html | Möteslogg]]
Line 19: Line 193:
[[/IRCMøde1 | IRCMøde1]] <<BR>>
Onsdag d. 24. november 2010 kl. 19.00<<BR>>
##[[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/XX | Referat af mødet]]<<BR>>
##[[https |Mötelog]]


= Tidigare möten =
## == IRC-møde 1 ==
## [[/IRCMøde1 | IRCMøde1]] <<BR>>
## Onsdag d. 24. november 2010 kl. 19.00<<BR>>
## [[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/2010-November/002162.html | Referat af mødet]]<<BR>>
## [[http://logs.ubuntu-eu.org/freenode/2010/11/07/%23ubuntu-dk-moede.html |Mødelog]]
[[/IRCMöte1 | IRC-möte 1]] <<BR>>
Onsdag 24 november 2010 kl. 20.00<<BR>>
[[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/2010-November/005092.html | Protokoll från mötet]]<<BR>>
[[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/2010-November/005105.html | Möteslogg]]

När så befinns vara påkallat håller vi ett IRC-möte. Här diskuteras de olika saker som vi är involverade i. Mötet hålls i kanalen #ubuntu-se-mote på irc.freenode.net. Om du inte använder en dedikerad IRC-klient kan du komma in i kanalen här: #ubuntu-se-mote på irc.freenode.net

Om du har tänkt delta i IRC-mötena ber vi dig läsa och följa riktlinjerna.

Vi använder loco team portal för mötesdagordningar, och tidigare möten återfinns i en automatgenererad förteckning.


Tidigare uppdaterades denna sidan med länkar till dagordningar och protokoll, men vi har upphört att göra så för att undvika dubbelarbete. Äldre möten kvarstår dock nedan.

Nästa möte

IRCMöte 34

Söndag den 11 maj 2014 kl. 20.00-21.00

Tidigare möten

IRCMöte 33

IRC-Möte 33
Söndag den 13 april 2014 kl. 20.00-21.00
Protokoll från mötet

IRCMöte 32

IRC-Möte 32
Söndag den 16 mars 2014 kl. 20.00-21.00
Protokoll från mötet

IRCMöte 31

IRC-Möte 31
Söndag den 16 februari 2014 kl. 20.00-21.00
Protokoll från mötet

IRCMöte 30

IRC-Möte 30
Måndag den 27 januari 2014 kl. 20.00-21.00
Protokoll från mötet

IRCMöte 29

IRC-Möte 29
Torsdagen den 19 december 2013 kl. 20.00-21.00
Protokoll från mötet

IRC-möte 28

IRC-Möte 28
Måndag den 25 november 2013 kl. 20-00 - 21.00
Protokoll från mötet

IRC-möte 27

IRC-Möte 27
Måndag den 7 oktober 2013 kl. 20-00 - 21.00
Protokoll från mötet

IRC-möte 26

IRC-Möte 26
Måndag den 9 september 2013 kl. 20-00 - 21.00
Protokoll från mötet

IRC-möte 25

IRC-möte 25
Måndag 19 augusti 2013 kl. 20.00 - 21:00
Protokoll från mötet

IRC-möte 24

IRC-möte 24
Onsdag 19 juni 2013 kl. 20.00 - 21:00
Protokoll från mötet

IRC-möte 23

IRC-möte 23
Tisdag 28 maj 2013 kl. 20.00 - 21:00
Protokoll från mötet

IRC-möte 22

IRC-möte 22
Torsdag 14 mars 2013 kl. 20.00 - 21:00
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 21

IRC-möte 21
Tisdag 18 september 2012 kl. 20.00 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 20

IRC-möte 20
Torsdag 24 maj 2012 kl. 20.30 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 19

IRC-möte 19
Torsdag 22 mars 2012 kl. 20.30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 18

IRC-möte 18 (Extrainsatt möte)
Onsdag 14 December 2011 kl. 20.30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 17

IRC-möte 17
Onsdag 7 December 2011 kl. 20.30 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 16

IRC-möte 16
Onsdag 9 November 2011 kl. 20.30 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 15

IRC-möte 15
Onsdag 12 Oktober 2011 kl. 20.30 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 14

IRC-möte 14
Onsdag 14 September 2011 kl. 20.30 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 13

IRC-möte 13
Onsdag 17 augusti 2011 kl. 20.30 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 12

IRC-möte 12
Onsdag 22 juni 2011 kl. 20.30 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 11

IRC-möte 11
Onsdag 25 maj 2011 kl. 20.30 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 10

IRC-möte 10
Onsdag 27 april 2011 kl. 20.30 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 9

IRC-möte 9
Onsdag 30 mars 2011 kl. 20.30 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 8

IRC-möte 8
Onsdag 2 mars 2011 kl. 20.30 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 7

IRC-möte 7
Onsdag 16 februari 2011 kl. 20.30 - 21:30
Mötet ställdes in p.g.a. för få deltagare (2 st).
Möteslogg

IRC-möte 6

IRC-möte 6
Onsdag 2 februari 2011 kl. 19.30 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 5

IRC-möte 5
Onsdag 19 januari 2011 kl. 19.30 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 4

IRC-möte 4
Onsdag 5 januari 2011 kl. 20.30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 3

IRC-möte 3
Onsdag 22 december 2010 kl. 20.30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 2

IRC-möte 2
Onsdag 8 december 2010 kl. 20.00
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 1

IRC-möte 1
Onsdag 24 november 2010 kl. 20.00
Protokoll från mötet
Möteslogg

SwedishTeam/Möte (last edited 2017-05-21 08:39:51 by gunnarhj)