Möte

Differences between revisions 1 and 90 (spanning 89 versions)
Revision 1 as of 2010-11-18 10:06:20
Size: 1631
Editor: hakans
Comment:
Revision 90 as of 2013-10-07 21:02:51
Size: 7004
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
Den ? i varje månad håller vi ett IRC-möte. Här diskuteras de olika saker som vi är involverade i. Mötetet hålls i kanalen #ubuntu-se-mote på freenode.net.
## Hvis du ikke bruger en dedikeret IRC klient kan du komme ind i kanalen her: [[http://java.freenode.net//index.php?channel=ubuntu-dk-moede|#ubuntu-dk-moede på irc.freenode.net]] Hvis du har tænkt dig at deltage i IRC-møderne bedes du læse og følge [[/Retningslinjer | retningslinjerne]].
## ----- Vår Team-meny ------
<<Include(SwedishTeam/Header)>>
## ----------------------------
En gång i månaden
håller vi ett IRC-möte. Här diskuteras de olika saker som vi är involverade i. Mötetet hålls i kanalen #ubuntu-se-mote på irc.freenode.net.
Om du inte använder en dedikerad IRC-klient kan du komma in i kanalen här: [[http://webchat.freenode.net/?channels=ubuntu-se-mote|#ubuntu-se-mote på irc.freenode.net]]
Line 4: Line 7:
För varje möte uprättas här en side som innehåller dagordningen.
## Mødesiderne kan oprettes udfra denne [[/Kladde|kladde]].
Om du har tänkt delta i IRC-mötena ber vi dig läsa och följa [[/Riktlinjer | riktlinjerna]].

För varje möte upprättas här en sida som innehåller dagordningen.

Mötesidorna kan skapas utifrån denna [[/Mall|mall]].
Line 8: Line 14:
##Möten och deras sida namnges med "IRCMöte##" där ## är det nummer mötet har. Härunder laves en ##henvisning til mødesiden og så snart datoen og tidspunktet for mødet kendes skrives det ogpå her. ##Det næste møde skrive altid på øverst. ##Möten och deras sida namnges med "IRCMöte##" där ## är det nummer mötet har. Härunder skapas en ##hänvisning till mötesidan och så snart datumet och tidpunkten för mötet är fastställt skrivs det ockr. ##Nästa möte skrivs alltid överst.
Line 10: Line 16:
##== IRC-møde X ==
##[[/IRCMødeX | IRCMødeX]] <<BR>>
##Søndag / Onsdag d. X. SMARCH 2010 kl. 16/19.00<<BR>>
##[[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-dk/XX | Referat af mødet]]<<BR>>
##[[https |Mødelog]]
##== IRC-möte ## ==
##[[/IRCMöte## | IRCMöte##]] <<BR>>
##Söndag / Onsdag d. X. SMARCH 2010 kl. 16/19.00<<BR>>
##[[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/XX | Referat av mötet]]<<BR>>
##[[https | Möteslogg]]
Line 18: Line 24:
== IRC-möte 1 ==
[[/IRCMøde1 | IRCMøde1]] <<BR>>
Onsdag d. 24. november 2010 kl. 19.00<<BR>>
##[[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/XX | Referat af mødet]]<<BR>>
##[[https |Mötelog]]
Line 26: Line 26:
## == IRC-møde 1 ==
## [[/IRCMøde1 | IRCMøde1]] <<BR>>
## Onsdag d. 24. november 2010 kl. 19.00<<BR>>
## [[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/2010-November/002162.html | Referat af mødet]]<<BR>>
## [[http://logs.ubuntu-eu.org/freenode/2010/11/07/%23ubuntu-dk-moede.html |Mødelog]]
[[/IRCMöte27 | IRC-Möte 27]]<<BR>>
Måndag den 7 oktober 2013 kl. 20-00 - 21.00 <<BR>>
[[/IRCMöte27/Protokoll|Protokoll från mötet]]<<BR>>
== IRC-möte 26 ==
[[/IRCMöte26 | IRC-Möte 26]] <<BR>>
Måndag den 9 september 2013 kl. 20-00 - 21.00 <<BR>>
[[/IRCMöte26/Protokoll|Protokoll från mötet]] <<BR>>
== IRC-möte 25 ==
[[/IRCMöte25 | IRC-möte 25]] <<BR>>
Måndag 19 augusti 2013 kl. 20.00 - 21:00 <<BR>>
[[/IRCMöte25/Protokoll|Protokoll från mötet]] <<BR>>
== IRC-möte 24 ==
[[/IRCMöte24 | IRC-möte 24]] <<BR>>
Onsdag 19 juni 2013 kl. 20.00 - 21:00 <<BR>>
[[/IRCMöte24/Protokoll|Protokoll från mötet]] <<BR>>
== IRC-möte 23 ==
[[/IRCMöte23 | IRC-möte 23]] <<BR>>
Tisdag 28 maj 2013 kl. 20.00 - 21:00 <<BR>>
[[/IRCMöte23/protokoll|Protokoll från mötet]] <<BR>>
== IRC-möte 22 ==
[[/IRCMöte22 | IRC-möte 22]] <<BR>>
Torsdag 14 mars 2013 kl. 20.00 - 21:00 <<BR>>
[[/IRCMöte22/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte22/log | Möteslogg]] <<BR>>
== IRC-möte 21 ==
[[/IRCMöte21 | IRC-möte 21]] <<BR>>
Tisdag 18 september 2012 kl. 20.00 - 21:30 <<BR>>
[[/IRCMöte21/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte21/log | Möteslogg]] <<BR>>
== IRC-möte 20 ==
[[/IRCMöte20 | IRC-möte 20]] <<BR>>
Torsdag 24 maj 2012 kl. 20.30 - 21:30 <<BR>>
[[/IRCMöte20/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte20/log | Möteslogg]] <<BR>>
== IRC-möte 19 ==
[[/IRCMöte19 | IRC-möte 19]] <<BR>>
Torsdag 22 mars 2012 kl. 20.30 <<BR>>
[[/IRCMöte19/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte19/log | Möteslogg]] <<BR>>
== IRC-möte 18 ==
[[/IRCMöte18 | IRC-möte 18 (Extrainsatt möte)]] <<BR>>
Onsdag 14 December 2011 kl. 20.30 <<BR>>
[[/IRCMöte18/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte18/logg | Möteslogg]] <<BR>>
== IRC-möte 17 ==
[[/IRCMöte17 | IRC-möte 17]] <<BR>>
Onsdag 7 December 2011 kl. 20.30 - 21:30 <<BR>>
[[/IRCMöte17/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte17/logg | Möteslogg]] <<BR>>
== IRC-möte 16 ==
[[/IRCMöte16 | IRC-möte 16]] <<BR>>
Onsdag 9 November 2011 kl. 20.30 - 21:30 <<BR>>
[[/IRCMöte16/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte16/logg | Möteslogg]] <<BR>>

== IRC-möte 15 ==
[[/IRCMöte15 | IRC-möte 15]] <<BR>>
Onsdag 12 Oktober 2011 kl. 20.30 - 21:30 <<BR>>
[[/IRCMöte15/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte15/logg | Möteslogg]] <<BR>>

== IRC-möte 14 ==
[[/IRCMöte14 | IRC-möte 14]] <<BR>>
Onsdag 14 September 2011 kl. 20.30 - 21:30 <<BR>>
[[/IRCMöte14/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte14/logg | Möteslogg]] <<BR>>

== IRC-möte 13 ==
[[/IRCMöte13 | IRC-möte 13]] <<BR>>
Onsdag 17 augusti 2011 kl. 20.30 - 21:30 <<BR>>
[[/IRCMöte13/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte13/logg | Möteslogg]] <<BR>>

== IRC-möte 12 ==
[[/IRCMöte12 | IRC-möte 12]] <<BR>>
Onsdag 22 juni 2011 kl. 20.30 - 21:30 <<BR>>
[[/IRCMöte12/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte12/logg | Möteslogg]] <<BR>>

== IRC-möte 11 ==
[[/IRCMöte11 | IRC-möte 11]] <<BR>>
Onsdag 25 maj 2011 kl. 20.30 - 21:30 <<BR>>
[[/IRCMöte11/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte11/logg | Möteslogg]] <<BR>>

== IRC-möte 10 ==
[[/IRCMöte10 | IRC-möte 10]] <<BR>>
Onsdag 27 april 2011 kl. 20.30 - 21:30 <<BR>>
[[/IRCMöte10/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte10/logg | Möteslogg]] <<BR>>

== IRC-möte 9 ==
[[/IRCMöte9 | IRC-möte 9]] <<BR>>
Onsdag 30 mars 2011 kl. 20.30 - 21:30 <<BR>>
[[/IRCMöte9/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte9/logg | Möteslogg]] <<BR>>

== IRC-möte 8 ==
[[/IRCMöte8 | IRC-möte 8]] <<BR>>
Onsdag 2 mars 2011 kl. 20.30 - 21:30 <<BR>>
[[/IRCMöte8/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte8/logg | Möteslogg]] <<BR>>

== IRC-möte 7 ==
[[/IRCMöte7 | IRC-möte 7]] <<BR>>
Onsdag 16 februari 2011 kl. 20.30 - 21:30 <<BR>>
Mötet ställdes in p.g.a. för få deltagare (2 st). <<BR>>
[[/IRCMöte7/logg | Möteslogg]] <<BR>>

== IRC-möte 6 ==
[[/IRCMöte6 | IRC-möte 6]] <<BR>>
Onsdag 2 februari 2011 kl. 19.30 - 21:30 <<BR>>
[[/IRCMöte6/protokoll | Protokoll från mötet]] <<BR>>
[[/IRCMöte6/logg | Möteslogg]] <<BR>>

== IRC-möte 5 ==
[[/IRCMöte5 | IRC-möte 5]] <<BR>>
Onsdag 19 januari 2011 kl. 19.30 - 21:30 <<BR>>
[[http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?p=428114#p428114 | Protokoll från mötet]]<<BR>>
[[http://www.netikka.net/peetra/log/irc_19_jan_2011.log | Möteslogg]]<<BR>>

== IRC-möte 4 ==
[[/IRCMöte4 | IRC-möte 4]] <<BR>>
Onsdag 5 januari 2011 kl. 20.30<<BR>>
[[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/2011-January/005233.html| Protokoll från mötet]]<<BR>>
[[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/2011-January/005232.html | Möteslogg]]<<BR>>

== IRC-möte 3 ==
[[/IRCMöte3 | IRC-möte 3]] <<BR>>
Onsdag 22 december 2010 kl. 20.30<<BR>>
[[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/2010-December/005165.html | Protokoll från mötet]]<<BR>>
[[http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=251&t=52173 | Möteslogg]]
  
== IRC-möte 2 ==
[[/IRCMöte2 | IRC-möte 2]] <<BR>>
Onsdag 8 december 2010 kl. 20.00<<BR>>
[[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/2010-December/005147.html | Protokoll från mötet]]<<BR>>
[[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/2010-December/005145.html | Möteslogg]]

== IRC-möte 1 ==
[[/IRCMöte1 | IRC-möte 1]] <<BR>>
Onsdag 24 november 2010 kl. 20.00<<BR>>
[[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/2010-November/005092.html | Protokoll från mötet]]<<BR>>
[[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-se/2010-November/005105.html | Möteslogg]]

En gång i månaden håller vi ett IRC-möte. Här diskuteras de olika saker som vi är involverade i. Mötetet hålls i kanalen #ubuntu-se-mote på irc.freenode.net. Om du inte använder en dedikerad IRC-klient kan du komma in i kanalen här: #ubuntu-se-mote på irc.freenode.net

Om du har tänkt delta i IRC-mötena ber vi dig läsa och följa riktlinjerna.

För varje möte upprättas här en sida som innehåller dagordningen.

Mötesidorna kan skapas utifrån denna mall.

Nästa möte

Tidigare möten

IRC-Möte 27
Måndag den 7 oktober 2013 kl. 20-00 - 21.00
Protokoll från mötet

IRC-möte 26

IRC-Möte 26
Måndag den 9 september 2013 kl. 20-00 - 21.00
Protokoll från mötet

IRC-möte 25

IRC-möte 25
Måndag 19 augusti 2013 kl. 20.00 - 21:00
Protokoll från mötet

IRC-möte 24

IRC-möte 24
Onsdag 19 juni 2013 kl. 20.00 - 21:00
Protokoll från mötet

IRC-möte 23

IRC-möte 23
Tisdag 28 maj 2013 kl. 20.00 - 21:00
Protokoll från mötet

IRC-möte 22

IRC-möte 22
Torsdag 14 mars 2013 kl. 20.00 - 21:00
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 21

IRC-möte 21
Tisdag 18 september 2012 kl. 20.00 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 20

IRC-möte 20
Torsdag 24 maj 2012 kl. 20.30 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 19

IRC-möte 19
Torsdag 22 mars 2012 kl. 20.30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 18

IRC-möte 18 (Extrainsatt möte)
Onsdag 14 December 2011 kl. 20.30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 17

IRC-möte 17
Onsdag 7 December 2011 kl. 20.30 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 16

IRC-möte 16
Onsdag 9 November 2011 kl. 20.30 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 15

IRC-möte 15
Onsdag 12 Oktober 2011 kl. 20.30 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 14

IRC-möte 14
Onsdag 14 September 2011 kl. 20.30 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 13

IRC-möte 13
Onsdag 17 augusti 2011 kl. 20.30 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 12

IRC-möte 12
Onsdag 22 juni 2011 kl. 20.30 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 11

IRC-möte 11
Onsdag 25 maj 2011 kl. 20.30 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 10

IRC-möte 10
Onsdag 27 april 2011 kl. 20.30 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 9

IRC-möte 9
Onsdag 30 mars 2011 kl. 20.30 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 8

IRC-möte 8
Onsdag 2 mars 2011 kl. 20.30 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 7

IRC-möte 7
Onsdag 16 februari 2011 kl. 20.30 - 21:30
Mötet ställdes in p.g.a. för få deltagare (2 st).
Möteslogg

IRC-möte 6

IRC-möte 6
Onsdag 2 februari 2011 kl. 19.30 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 5

IRC-möte 5
Onsdag 19 januari 2011 kl. 19.30 - 21:30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 4

IRC-möte 4
Onsdag 5 januari 2011 kl. 20.30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 3

IRC-möte 3
Onsdag 22 december 2010 kl. 20.30
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 2

IRC-möte 2
Onsdag 8 december 2010 kl. 20.00
Protokoll från mötet
Möteslogg

IRC-möte 1

IRC-möte 1
Onsdag 24 november 2010 kl. 20.00
Protokoll från mötet
Möteslogg

SwedishTeam/Möte (last edited 2017-05-21 08:39:51 by gunnarhj)