cy

Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2010-09-07 17:24:20
Size: 1179
Editor: chris
Comment: Will finish later
Revision 2 as of 2010-09-08 02:48:32
Size: 1449
Editor: chris
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
From: The Ubuntu One Team <ubuntuone-support@canonical.com> From: Y Tîm Ubuntu One <ubuntuone-support@canonical.com>
Line 5: Line 5:

Nid yn unig y bydd eich dogfennau, lluniau, cerddoriaeth, a nodiadau
aros yn sync ar draws pob un o'ch cyfrifiaduron a gyda'ch cloud
personol, ond bydd eich holl gysylltiadau Evolution yn ogystal.
Line 12: Line 16:
Oes cyfrif Ubuntu One'n barod? Add your computer to your account
b
y launching the Ubuntu One Control Panel.
Oes cyfrif Ubuntu One'n barod? Ychwanegwch eich cyfrifiadur i'ch cyfrif
trwy lansio'r Panel Rheoli Ubuntu One.
Line 15: Line 19:
All contacts in the “Ubuntu One” address book are automatically synced
with your personal cloud. Conveniently view and modify contact
information in Evolution or the Ubuntu One website. Ubuntu One will even
keep your Evolution contacts in sync with your mobile phone.
Mae'r holl gysylltiadau yn y llyfr cyfeiriadau Ubuntu One yn cael eu
cydamseru'n awtomatig gyda'ch cloud personol. Gweld ac addasu
gwybodaeth cyswllt yn gyfleus yn Evolution neu'r wefan Ubuntu One.
Bydd Ubuntu One hyd yn oed yn cydamseru'ch cysylltiadau Evolution i'ch
ffôn symudol.
Line 20: Line 25:
For information about copying or moving your contacts into the Ubuntu
One address book, review our online tutorials and FAQs.
Am fwy o wybodaeth am gopïo neu symud eich cysylltiadau i mewn i'r
llyfr cyfeiriadau, adolygu ein sesiynau tiwtorial ar-lein a
chwestiynau cyffredin.
Line 25: Line 31:
Need help or found a bug? Review the Ubuntu One support options.
https://one.ubuntu.com/support/
Oes angen help neu wedi dod o hyd i “bug? Adolygu'r opsiynau cefnogi
Ubuntu One. https://one.ubuntu.com/support/
Line 28: Line 34:
Thank you. Diolch yn fawr.
Line 30: Line 36:
The Ubuntu One Team Y Tîm Ubuntu One

From: Y Tîm Ubuntu One <ubuntuone-support@canonical.com>
To: ubuntuone-support@canonical.com
Subject: Cadwch eich bywyd digidol yn drefnu gydag Ubuntu One!

Nid yn unig y bydd eich dogfennau, lluniau, cerddoriaeth, a nodiadau 
aros yn sync ar draws pob un o'ch cyfrifiaduron a gyda'ch cloud 
personol, ond bydd eich holl gysylltiadau Evolution yn ogystal.

Not only will your documents, photos, music, and notes stay in sync
across all of your computers and with your personal cloud, but all of
your Evolution contacts will as well.

Dysgwch fwy am Ubuntu One ar http://one.ubuntu.com/.

Oes cyfrif Ubuntu One'n barod? Ychwanegwch eich cyfrifiadur i'ch cyfrif
trwy lansio'r Panel Rheoli Ubuntu One.

Mae'r holl gysylltiadau yn y llyfr cyfeiriadau Ubuntu One yn cael eu
cydamseru'n awtomatig gyda'ch cloud personol. Gweld ac addasu
gwybodaeth cyswllt yn gyfleus yn Evolution neu'r wefan Ubuntu One.
Bydd Ubuntu One hyd yn oed yn cydamseru'ch cysylltiadau Evolution i'ch
ffôn symudol.

Am fwy o wybodaeth am gopïo neu symud eich cysylltiadau i mewn i'r 
llyfr cyfeiriadau, adolygu ein sesiynau tiwtorial ar-lein a 
chwestiynau cyffredin.
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuOne/Tutorials/
https://wiki.ubuntu.com/UbuntuOne/FAQ/

Oes angen help neu wedi dod o hyd i “bug”? Adolygu'r opsiynau cefnogi
Ubuntu One. https://one.ubuntu.com/support/

Diolch yn fawr.

Y Tîm Ubuntu One
http://one.ubuntu.com/

Translations/Wanted/UbuntuOneEmail/cy (last edited 2010-09-09 00:34:30 by chris)