sl

Differences between revisions 1 and 4 (spanning 3 versions)
Revision 1 as of 2010-08-28 09:05:52
Size: 1458
Editor: beernarrd
Comment: copy paste of the english text
Revision 4 as of 2010-09-07 18:12:41
Size: 1632
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
From: The Ubuntu One Team <ubuntuone-support@canonical.com> {{{
From: Ekipa Ubuntu One <ubuntuone-support@canonical.com>
Line 3: Line 4:
Subject: Bring your digital life together with Ubuntu One! Subject: Poenotite svoje digitalno življenje z Ubuntu One!
Line 5: Line 6:
Evolution is better with Ubuntu One - the personal cloud that brings
your digital life together.
    Program Evolution je boljši z Ubuntu One - osebnim oblakom, ki poenoti vaše digitalno življenje.
Line 8: Line 8:
Ubuntu One does more than sync your files - whether you need to access
your contacts, notes or bookmarks from any computer or the web, enjoy
your favorite music from a cloud integrated store or stream your entire
collection to iPhone and Android mobile phones - we’ve raised the bar on
personal clouds. Learn more at http://one.ubuntu.com/.
    Ubuntu One naredi več kot samo uskladi vaše datoteke. Kadarkoli lahko dostopate do svojih stikov, zapiskov ali zaznamkom s kateregakoli računalnika na spletu. V svoji najljubši glasbi lahko uživate preko v oblak vključene trgovine ter svojo celotno glasbeno zbirko pretakate na prenosne telefone iPhone ali Android. S svojo ponudbo smo zvišali standarde, ki veljajo za osebne oblake. Preberite si več o tem na http://one.ubuntu.com/.
Line 14: Line 10:
Already have an Ubuntu One account?
Add your computer to your account by launching the Ubuntu One Control
Panel.
    Račun Ubuntu One že imate?
Zaženite nadzorni pult Ubuntu One in v njem dodajte svoj računalnik vašemu računu.
Line 18: Line 13:
        All contacts in the “Ubuntu One” address book are automatically
synced with your personal cloud. Conveniently view and modify contact
information in Evolution or the Ubuntu One website. Ubuntu One will even
keep your Evolution contacts in sync with your mobile phone.
    Vsi stiki v imeniku “Ubuntu One” se samodejno usklajujejo z vašim osebnim oblakom. Prikladno si jih lahko ogledate ali uredite v programu Evolution ali na spletišču Ubuntu One. V njem je celo poskrbljeno za usklajevanje stikov iz programa Evolution z imenikom na vašem prenosnem telefonu.
Line 23: Line 15:
        For information about copying or moving your contacts into the
Ubuntu One address book, review our online tutorials and FAQs.
        https://wiki.ubuntu.com/UbuntuOne/Tutorials/
        https://wiki.ubuntu.com/UbuntuOne/FAQ/
    Podrobnosti o kopiranju ali premikanju stikov v imenik Ubuntu One si oglejte v naših spletnih vodnikih in pogosto zastavljenih vprašanjih.
    https://wiki.ubuntu.com/UbuntuOne/Tutorials/
    https://wiki.ubuntu.com/UbuntuOne/FAQ/
Line 28: Line 19:
Need help or found a bug? Review the Ubuntu One support options.     Potrebujete pomoč ali pa ste našli napako v programu? Oglejte si možnosti podpore za Ubuntu One.
Line 31: Line 22:
Thank you. Hvala vam.
Line 33: Line 24:
The Ubuntu One Team Ekipa Ubuntu One
Line 35: Line 26:
}}}

From: Ekipa Ubuntu One <ubuntuone-support@canonical.com>
To: ubuntuone-support@canonical.com
Subject: Poenotite svoje digitalno življenje z Ubuntu One!

  Program Evolution je boljši z Ubuntu One - osebnim oblakom, ki poenoti vaše digitalno življenje.

  Ubuntu One naredi več kot samo uskladi vaše datoteke. Kadarkoli lahko dostopate do svojih stikov, zapiskov ali zaznamkom s kateregakoli računalnika na spletu. V svoji najljubši glasbi lahko uživate preko v oblak vključene trgovine ter svojo celotno glasbeno zbirko pretakate na prenosne telefone iPhone ali Android. S svojo ponudbo smo zvišali standarde, ki veljajo za osebne oblake. Preberite si več o tem na http://one.ubuntu.com/.
    
  Račun Ubuntu One že imate? 
Zaženite nadzorni pult Ubuntu One in v njem dodajte svoj računalnik vašemu računu.
    
  Vsi stiki v imeniku “Ubuntu One” se samodejno usklajujejo z vašim osebnim oblakom. Prikladno si jih lahko ogledate ali uredite v programu Evolution ali na spletišču Ubuntu One. V njem je celo poskrbljeno za usklajevanje stikov iz programa Evolution z imenikom na vašem prenosnem telefonu.
    
  Podrobnosti o kopiranju ali premikanju stikov v imenik Ubuntu One si oglejte v naših spletnih vodnikih in pogosto zastavljenih vprašanjih.
  https://wiki.ubuntu.com/UbuntuOne/Tutorials/
  https://wiki.ubuntu.com/UbuntuOne/FAQ/
    
  Potrebujete pomoč ali pa ste našli napako v programu? Oglejte si možnosti podpore za Ubuntu One.
https://one.ubuntu.com/support/
    
Hvala vam.

Ekipa Ubuntu One
http://one.ubuntu.com/ 

Translations/Wanted/UbuntuOneEmail/sl (last edited 2010-09-07 18:12:41 by andrej.znidarsic)