sl

Differences between revisions 1 and 2
Revision 1 as of 2010-08-28 09:05:52
Size: 1458
Editor: beernarrd
Comment: copy paste of the english text
Revision 2 as of 2010-08-28 15:42:05
Size: 1530
Comment: Translated the text into slovenian language
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
From: The Ubuntu One Team <ubuntuone-support@canonical.com>
To: ubuntuone-support@canonical.com
Subject: Bring your digital life together with Ubuntu One!
Od: Ekipa Ubuntu One <ubuntuone-support@canonical.com>
Za: ubuntuone-support@canonical.com
Zadeva: Združite svoje digitalno življenje z Ubuntu One!
Line 5: Line 5:
Evolution is better with Ubuntu One - the personal cloud that brings
your digital life together.
Program Evolution je boljši z Ubuntu One - osebnim oblakom, ki združi vaše digitalno življenje.
Line 8: Line 7:
Ubuntu One does more than sync your files - whether you need to access
your contacts, notes or bookmarks from any computer or the web, enjoy
your favorite music from a cloud integrated store or stream your entire
collection to iPhone and Android mobile phones - we’ve raised the bar on
personal clouds. Learn more at http://one.ubuntu.com/.
Ubuntu One naredi več kot samo uskladi vaše datoteke. Kadarkoli lahko dostopate do svojih stikov, zapiskov ali zaznakom s kateregakoli računalnika na spletu, uživate v svoji najljubši glasbi iz v oblak vključene trgovine ali pretakate svojo celotno glasbeno zbirko na mobile telefone iPhone in Android. Zvišali smo standarde na osebnih oblakih. Preberite si več na http://one.ubuntu.com/.
Line 14: Line 9:
Already have an Ubuntu One account?
Add your computer to your account by launching the Ubuntu One Control
Panel.
Ali že imate račun Ubuntu One?
Dodajte svoj računalnik na svoj račun z zagonom nadzornega pulta Ubuntu One.
Line 18: Line 12:
        All contacts in the “Ubuntu One” address book are automatically
synced with your personal cloud. Conveniently view and modify contact
information in Evolution or the Ubuntu One website. Ubuntu One will even
keep your Evolution contacts in sync with your mobile phone.
        Vsi stiki v imeniku “Ubuntu One” so samodejno usklajeni z vašim osebnim oblakom. Prikladno si oglejte in uredite podatke o stikih v programu Evolution ali na spletišču Ubuntu One. Ubuntu One bo vaše stike Evolution usklajeval celo z vašim mobilnim telefonom.
Line 23: Line 14:
        For information about copying or moving your contacts into the
Ubuntu One address book, review our online tutorials and FAQs.
        Za podatke o kopiranju ali premikanju svojih stikov v imenik Ubuntu One, si oglejte naše spletne vodnike in pogosto zastavljena vprašanja.
Line 28: Line 18:
Need help or found a bug? Review the Ubuntu One support options. Potrebujete pomoč ali pa ste našli hrošča. Oglejte si možnosti podpore Ubuntu One .
Line 31: Line 21:
Thank you. Hvala vam.
Line 33: Line 23:
The Ubuntu One Team Ekipa Ubuntu One

Od: Ekipa Ubuntu One <ubuntuone-support@canonical.com> Za: ubuntuone-support@canonical.com Zadeva: Združite svoje digitalno življenje z Ubuntu One!

Program Evolution je boljši z Ubuntu One - osebnim oblakom, ki združi vaše digitalno življenje.

Ubuntu One naredi več kot samo uskladi vaše datoteke. Kadarkoli lahko dostopate do svojih stikov, zapiskov ali zaznakom s kateregakoli računalnika na spletu, uživate v svoji najljubši glasbi iz v oblak vključene trgovine ali pretakate svojo celotno glasbeno zbirko na mobile telefone iPhone in Android. Zvišali smo standarde na osebnih oblakih. Preberite si več na http://one.ubuntu.com/.

Ali že imate račun Ubuntu One? Dodajte svoj računalnik na svoj račun z zagonom nadzornega pulta Ubuntu One.

  • Vsi stiki v imeniku “Ubuntu One” so samodejno usklajeni z vašim osebnim oblakom. Prikladno si oglejte in uredite podatke o stikih v programu Evolution ali na spletišču Ubuntu One. Ubuntu One bo vaše stike Evolution usklajeval celo z vašim mobilnim telefonom. Za podatke o kopiranju ali premikanju svojih stikov v imenik Ubuntu One, si oglejte naše spletne vodnike in pogosto zastavljena vprašanja.

    https://wiki.ubuntu.com/UbuntuOne/Tutorials/ https://wiki.ubuntu.com/UbuntuOne/FAQ/

Potrebujete pomoč ali pa ste našli hrošča. Oglejte si možnosti podpore Ubuntu One . https://one.ubuntu.com/support/

Hvala vam.

Ekipa Ubuntu One http://one.ubuntu.com/

Translations/Wanted/UbuntuOneEmail/sl (last edited 2010-09-07 18:12:41 by andrej.znidarsic)