Türkçe

Differences between revisions 4 and 5
Revision 4 as of 2006-12-05 13:15:30
Size: 552
Editor: p5B0076AB
Comment:
Revision 5 as of 2006-12-10 01:40:58
Size: 555
Editor: p5B006C86
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 5: Line 5:
Hangi dilde olursa olsun, herkes Ubuntu kullanmaya davetlidir. Ubuntu için geniş Türkçe yardım da mevcutur. Hangi dilde olursa olsun, herkes Ubuntu kullanmaya davetlidir.

Ubuntu için geniş Türkçe yardım da mevcutur.

["Ubuntu-ku"] Ubuntu'nun Kürtçe olarak yerelleştirilmiş sürümüdür. Ubuntu ile bütün biligsayar işlemlerini Kürtçe bir ortamda yapabilirsiniz. ["Ubuntu-ku"] KurdishTeam tarafından hazırlanmaktadir.

Ubuntu felsefesi gereği bütün dillere çeviri teşvik ediyor. Maalesef Kürtçe Ubuntu'nun halka sunulduğu resepsiyondan sonra Diyarbakir Sur belediye başkanı Abdullah Demirbaş hakkında bir soruşturma açildi.

Hangi dilde olursa olsun, herkes Ubuntu kullanmaya davetlidir.

Ubuntu için geniş Türkçe yardım da mevcutur.

Ubuntu-ku/Türkçe (last edited 2008-08-06 16:40:50 by localhost)