Llistat

Differences between revisions 12 and 13
Revision 12 as of 2007-04-22 21:38:05
Size: 8411
Editor: p54a133af
Comment: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/2007-April/000392.html
Revision 13 as of 2007-04-29 16:35:28
Size: 8408
Editor: p54a10252
Comment: Actualització del desktop-effects
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 26: Line 26:
 ||<id="message">desktop-effects||David Planella||<#80FF80>revisió||Fedora||Sí||S'hauria de mirar que la documentació faci servir els mateixos noms dels menús i opcions que la traducció||  ||<id="message">desktop-effects||David Planella||<#80FF80>pujat||Fedora||Sí||S'hauria de mirar que la documentació faci servir els mateixos noms dels menús i opcions que la traducció||

Llistat d'aplicacions pendents de traduir

L'objectiu principal d'aquesta llista és detallar el conjunt d'aplicacions traduïdes o pendents de traduir. També servirà per a mostrar informació relacionada amb les traduccions, com ara el responsable, l'estat, etc.

Qüestions relatives a la llista i al procés de traducció

 • Una aplicació pot tenir diversos traductors (que s'han de coordinar entre ells).
 • Les plantilles integrades a Rosetta poden no coincidir amb les últimes versions de l'aplicació. En principi, és millor traduir les últimes versions (ja que acabaran entrant a Rosetta) i completar les no tan recents que hi ha a Rosetta. Sigui com sigui, aquest procés ha de ser transparent per a la resta de l'equip; els responsables d'una aplicació s'han de fer càrrec de la integració de la traducció tant en el projecte oficial com a Rosetta.
 • El procés de traducció d'una aplicació és, més o menys, el següent:
  • Detectar necessitats (i, per tant, incloure l'aplicació a la llista).
  • Comprovar si es disposa d'una plantilla a Rosetta (i quina versió és).
  • Cercar en el projecte oficial els temes referents a la localització i obtenir l'última versió de la plantilla.
  • Traduir l'aplicació (de manera que quedi integrada a Rosetta i al projecte oficial).
 • Si una aplicació no té plantilla a Rosetta, s'haurà d'intentar que els responsables del projecte la integrin al sistema.
 • Cal afegir tota la informació possible a la llista (responsables, versions, integració a Rosetta, etc.).
 • Com que aquest procés no és senzill, no cal que ho faci tot una sola persona, sinó que es pot fer en grup: uns poden encarregar-se de la traducció i els altres de les feines d'integració, d'aconseguir les plantilles, de comunicar-se amb el projecte original, etc.
 • La llista de correu és el canal de comunicació de l'equip. És important que tot el que es faci, és comuniqui a la llista.
 • Abans de donar per tancada una traducció, s'ha de revisar. Això es fa des de la llista de correu.
 • En principi, a mesura que es vagi avançant en el desenvolupament de Rosetta i se'n faci un ús més extensiu, aquest procés s'anirà simplificant.

Ubuntu Feisty

 • Llistat d'aplicacions pendents de traduir per a l'Ubuntu 7.04 (Feisty Fawn)

  Mòdul

  Responsable

  Estat

  Coordinació de la traducció

  Part de l'Ubuntu (main)?

  Notes

  serpentine

  David Planella

  pujat

  Rosetta

  S'ha d'importar al trunk també

  desktop-effects

  David Planella

  pujat

  Fedora

  S'hauria de mirar que la documentació faci servir els mateixos noms dels menús i opcions que la traducció

  upstart

  David Planella

  en progrés

  Rosetta

  S'ha d'importar al Feisty i al trunk

  streamtuner

  David Planella

  en progrés

  Rosetta

  No

  bazaar

  David Planella

  en progrés

  Rosetta

  No

  olive-gtk

  David Planella

  en progrés

  Rosetta

  No

  Llistat de la documentació pendent de traduir per a l'Ubuntu 7.04 (Feisty Fawn)

  Mòdul

  Responsable

  Estat

  Coordinació de la traducció

  Part de l'Ubuntu (main)?

  Notes

  programming

  Walter Garcia

  revisió

  Rosetta

  add-applications

  Josep Sànchez

  revisió

  Rosetta

  administrative

  cap

  per assignar

  Rosetta

  advanced-topics

  cap

  per assignar

  Rosetta

  basic-commands

  cap

  per assignar

  Rosetta

  config-desktop

  Jaume Villalba

  revisió

  Rosetta

  games

  cap

  per assignar

  Rosetta

  internet

  cap

  per assignar

  Rosetta

  keeping-safe

  cap

  per assignar

  Rosetta

  musicvideophotos

  cap

  per assignar

  Rosetta

  newtoubuntu

  cap

  per assignar

  Rosetta

  office

  cap

  per assignar

  Rosetta

  printing

  cap

  per assignar

  Rosetta

  serverguide

  cap

  per assignar

  Rosetta

  windows

  cap

  per assignar

  Rosetta

Kubuntu Feisty

 • Llistat d'aplicacions pendents de traduir per al Kubuntu 7.04 (Feisty Fawn)

  Mòdul

  Responsable

  Estat

  Coordinació de la traducció

  Part de l'Ubuntu (main)?

  Notes

  adept-notifier

  Jaume Villalba

  revisió

  Llista del KDE?

  Llistat de la documentació pendent de traduir per al Kubuntu 7.04 (Feisty Fawn)

  Mòdul

  Responsable

  Estat

  Coordinació de la traducció

  Part de l'Ubuntu (main)?

  Notes

  about-kubuntu

  Jaume Villalba

  revisió

  Rosetta

  add-applications

  cap

  per assignar

  Rosetta

  basic-concepts

  cap

  per assignar

  Rosetta

  files-and-docs

  cap

  per assignar

  Rosetta

  games

  cap

  per assignar

  Rosetta

  getting-help

  Jaume Villalba

  revisió

  Rosetta

  config-desktop

  Jaume Villalba

  revisió

  Rosetta

  games

  cap

  per assignar

  Rosetta

  internet

  cap

  per assignar

  Rosetta

  hardware

  cap

  per assignar

  Rosetta

  keeping-safe

  cap

  per assignar

  Rosetta

  musicvideophotos

  cap

  per assignar

  Rosetta

  newtokubuntu

  cap

  per assignar

  Rosetta

  office

  cap

  per assignar

  Rosetta

  printing

  cap

  per assignar

  Rosetta

  programming

  cap

  per assignar

  Rosetta

  sysdocs-index

  cap

  per assignar

  Rosetta

  system-settings

  cap

  per assignar

  Rosetta

Xubuntu Feisty

 • Llistat d'aplicacions pendents de traduir per al Xubuntu 7.04 (Feisty Fawn)

  Mòdul

  Responsable

  Estat

  Coordinació de la traducció

  Part de l'Ubuntu (main)?

  Notes

  Llistat de la documentació pendent de traduir per al Xubuntu 7.04 (Feisty Fawn)

  Mòdul

  Responsable

  Estat

  Coordinació de la traducció

  Part de l'Ubuntu (main)?

  Notes

Dates importants

Ubuntu Feisty Fawn

[wiki:FeistyReleaseSchedule Planificació de l'alliberament de l'Ubuntu Feisty Fawn]

Les últimes importacions del Rosetta de les traduccions de la documentació es van fer entre el divendres 6 i el dissabte 7 d'abril. Tot i això, sembla ser que durant el cicle de vida del Feisty faran més importacions (tot i que no han especificat quan ni amb quina freqüència) FootNote([https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-translators/2007-April/001065.html Deadlines for ubuntu-docs translations]).

Això vol dir que qualsevol canvi que introduïm al Rosetta serà emmagatzemat com sempre, però ja no es veurà reflectit a la distribució fins la propera importació. En altres paraules, les traduccions de la documentació del Feisty el dia que s'alliberi no incorporaran cap dels canvis després d'aquestes dates (6-7/04/2007).

Ubuntu Gutsy Gibbon

[wiki:FeistyReleaseSchedule Planificació de l'alliberament de l'Ubuntu Gutsy Gibbon]

UbuntuCatalanTranslators/Llistat (last edited 2017-03-17 16:29:05 by walter-garcia)