Llistat

Differences between revisions 21 and 22
Revision 21 as of 2007-09-26 18:56:03
Size: 11044
Editor: p54A11CDC
Comment: Neteja dels mòduls del Feisty
Revision 22 as of 2007-09-26 19:34:10
Size: 10637
Editor: p54A11CDC
Comment: Suprimides les llistes del Feisty
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 25: Line 25:
 ||<id="message">displayconfig-gtk||Siegfried-Angel Gevatter||<#80FF80>revisió||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">gnome-app-install||Siegfried-Angel Gevatter||<#80FF80>revisió||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/gutsy/+source/displayconfig-gtk/+translate displayconfig-gtk]||Siegfried-Angel Gevatter||<#80FF80>revisió||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/gutsy/+source/gnome-app-install/+translate gnome-app-install]||Siegfried-Angel Gevatter||<#80FF80>revisió||Rosetta||Sí|| ||
Line 31: Line 31:
 ||<id="message">programming||Walter Garcia||<#80FF80>revisió||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">add-applications||Josep Sànchez||<#80FF80>revisió||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">administrative|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">advanced-topics|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">basic-commands|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">config-desktop||Jaume Villalba||<#80FF80>revisió||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">games|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">internet|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">keeping-safe|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">musicvideophotos|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">newtoubuntu|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">office|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">printing|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">serverguide|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">windows|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/gutsy/+source/ubuntu-docs/+pots/about-ubuntu/ca/+translate about-ubuntu]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/gutsy/+source/ubuntu-docs/+pots/add-applications/ca/+translate add-applications]||Josep Sànchez||<#80FF80>revisió||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/gutsy/+source/ubuntu-docs/+pots/administrative/ca/+translate administrative]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/gutsy/+source/ubuntu-docs/+pots/advanced-topics/ca/+translate advanced-topics]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/gutsy/+source/ubuntu-docs/+pots/basic-commands/ca/+translate basic-commands]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/gutsy/+source/ubuntu-docs/+pots/config-desktop/ca/+translate config-desktop]||Jaume Villalba||<#80FF80>revisió||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/gutsy/+source/ubuntu-docs/+pots/desktop-effects/ca/+translate desktop-effects]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/gutsy/+source/ubuntu-docs/+pots/files-and-docs/ca/+translate files-and-docs]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/gutsy/+source/ubuntu-docs/+pots/games/ca/+translate games]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/gutsy/+source/ubuntu-docs/+pots/hardware/ca/+translate hardware]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/gutsy/+source/ubuntu-docs/+pots/internet/ca/+translate internet]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/gutsy/+source/ubuntu-docs/+pots/keeping-safe/ca/+translate keeping-safe]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/gutsy/+source/ubuntu-docs/+pots/musicvideophotos/ca/+translate musicvideophotos]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/gutsy/+source/ubuntu-docs/+pots/newtoubuntu/ca/+translate newtoubuntu]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/gutsy/+source/ubuntu-docs/+pots/office/ca/+translate office]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/gutsy/+source/ubuntu-docs/+pots/printing/ca/+translate printing]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/gutsy/+source/ubuntu-docs/+pots/programming/ca/+translate programming]||Walter Garcia||<#80FF80>revisió||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/gutsy/+source/ubuntu-docs/+pots/serverguide/ca/+translate serverguide]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/gutsy/+source/ubuntu-docs/+pots/windows windows]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
Line 58: Line 62:
 ||<id="message">config-desktop||Jaume Villalba||<#80FF80>revisió||Rosetta||Sí|| ||
Line 61: Line 66:
 ||<id="message">config-desktop||Jaume Villalba||<#80FF80>revisió||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">games
|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">hardware|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
Line 64: Line 68:
 ||<id="message">hardware|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
Line 66: Line 69:
 ||<id="message">kubuntu-docs-index|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
Line 69: Line 73:
 ||<id="message">preface|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
Line 71: Line 76:
 ||<id="message">sysdocs-index|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
Line 81: Line 85:
 ||<id="message">Mòdul||<id="message">Responsable||<id="message">Estat||<id="message">Coordinació de la traducció||<id="message">Part de l'Ubuntu (main)?||<id="message">Notes||
 ||<id="message">|| || || || || ||

= Ubuntu Feisty =

 ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">Llistat d'aplicacions pendents de traduir per a l'Ubuntu 7.04 (Feisty Fawn)||
 ||<id="message">Mòdul||<id="message">Responsable||<id="message">Estat||<id="message">Coordinació de la traducció||<id="message">Part de l'Ubuntu (main)?||<id="message">Notes||
 ||<id="message">desktop-effects||David Planella||<#80FF80>pujat||Fedora||Sí||S'hauria de mirar que la documentació faci servir els mateixos noms dels menús i opcions que la traducció||

 ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">Llistat de la documentació pendent de traduir per a l'Ubuntu 7.04 (Feisty Fawn)||
 ||<id="message">Mòdul||<id="message">Responsable||<id="message">Estat||<id="message">Coordinació de la traducció||<id="message">Part de l'Ubuntu (main)?||<id="message">Notes||
 ||<id="message">programming||Walter Garcia||<#80FF80>revisió||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">add-applications||Josep Sànchez||<#80FF80>revisió||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">config-desktop||Jaume Villalba||<#80FF80>revisió||Rosetta||Sí|| ||

= Kubuntu Feisty =

 ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">Llistat d'aplicacions pendents de traduir per al Kubuntu 7.04 (Feisty Fawn)||
 ||<id="message">Mòdul||<id="message">Responsable||<id="message">Estat||<id="message">Coordinació de la traducció||<id="message">Part de l'Ubuntu (main)?||<id="message">Notes||
 ||<id="message">adept-notifier||Jaume Villalba||<#80FF80>revisió||Llista del KDE?||Sí|| ||

 ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">Llistat de la documentació pendent de traduir per al Kubuntu 7.04 (Feisty Fawn)||
 ||<id="message">Mòdul||<id="message">Responsable||<id="message">Estat||<id="message">Coordinació de la traducció||<id="message">Part de l'Ubuntu (main)?||<id="message">Notes||
 ||<id="message">about-kubuntu||Jaume Villalba||<#80FF80>revisió||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">getting-help|| Jaume Villalba ||<#80FF80>revisió||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">config-desktop||Jaume Villalba||<#80FF80>revisió||Rosetta||Sí|| ||

= Xubuntu Feisty =

 ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">Llistat d'aplicacions pendents de traduir per al Xubuntu 7.04 (Feisty Fawn)||
 ||<id="message">Mòdul||<id="message">Responsable||<id="message">Estat||<id="message">Coordinació de la traducció||<id="message">Part de l'Ubuntu (main)?||<id="message">Notes||
 ||<id="message">|| || || || || ||

 ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">Llistat de la documentació pendent de traduir per al Xubuntu 7.04 (Feisty Fawn)||

Llistat d'aplicacions pendents de traduir

L'objectiu principal d'aquesta llista és detallar el conjunt d'aplicacions traduïdes o pendents de traduir. També servirà per a mostrar informació relacionada amb les traduccions, com ara el responsable, l'estat, etc.

Qüestions relatives a la llista i al procés de traducció

 • Una aplicació pot tenir diversos traductors (que s'han de coordinar entre ells).
 • Les plantilles integrades a Rosetta poden no coincidir amb les últimes versions de l'aplicació. En principi, és millor traduir les últimes versions (ja que acabaran entrant a Rosetta) i completar les no tan recents que hi ha a Rosetta. Sigui com sigui, aquest procés ha de ser transparent per a la resta de l'equip; els responsables d'una aplicació s'han de fer càrrec de la integració de la traducció tant en el projecte oficial com a Rosetta.
 • El procés de traducció d'una aplicació és, més o menys, el següent:
  • Detectar necessitats (i, per tant, incloure l'aplicació a la llista).
  • Comprovar si es disposa d'una plantilla a Rosetta (i quina versió és).
  • Cercar en el projecte oficial els temes referents a la localització i obtenir l'última versió de la plantilla.
  • Traduir l'aplicació (de manera que quedi integrada a Rosetta i al projecte oficial).
 • Si una aplicació no té plantilla a Rosetta, s'haurà d'intentar que els responsables del projecte la integrin al sistema.
 • Cal afegir tota la informació possible a la llista (responsables, versions, integració a Rosetta, etc.).
 • Com que aquest procés no és senzill, no cal que ho faci tot una sola persona, sinó que es pot fer en grup: uns poden encarregar-se de la traducció i els altres de les feines d'integració, d'aconseguir les plantilles, de comunicar-se amb el projecte original, etc.
 • La llista de correu és el canal de comunicació de l'equip. És important que tot el que es faci, és comuniqui a la llista.
 • Abans de donar per tancada una traducció, s'ha de revisar. Això es fa des de la llista de correu.
 • En principi, a mesura que es vagi avançant en el desenvolupament de Rosetta i se'n faci un ús més extensiu, aquest procés s'anirà simplificant.

Ubuntu Gutsy

Kubuntu Gutsy

 • Llistat d'aplicacions pendents de traduir per al Kubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon)

  Mòdul

  Responsable

  Estat

  Coordinació de la traducció

  Part de l'Ubuntu (main)?

  Notes

  adept-notifier

  Jaume Villalba

  revisió

  Llista del KDE?

  Llistat de la documentació pendent de traduir per al Kubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon

  Mòdul

  Responsable

  Estat

  Coordinació de la traducció

  Part de l'Ubuntu (main)?

  Notes

  about-kubuntu

  Jaume Villalba

  revisió

  Rosetta

  add-applications

  cap

  per assignar

  Rosetta

  basic-concepts

  cap

  per assignar

  Rosetta

  config-desktop

  Jaume Villalba

  revisió

  Rosetta

  files-and-docs

  cap

  per assignar

  Rosetta

  games

  cap

  per assignar

  Rosetta

  getting-help

  Jaume Villalba

  revisió

  Rosetta

  hardware

  cap

  per assignar

  Rosetta

  internet

  cap

  per assignar

  Rosetta

  keeping-safe

  cap

  per assignar

  Rosetta

  kubuntu-docs-index

  cap

  per assignar

  Rosetta

  musicvideophotos

  cap

  per assignar

  Rosetta

  newtokubuntu

  cap

  per assignar

  Rosetta

  office

  cap

  per assignar

  Rosetta

  preface

  cap

  per assignar

  Rosetta

  printing

  cap

  per assignar

  Rosetta

  programming

  cap

  per assignar

  Rosetta

  system-settings

  cap

  per assignar

  Rosetta

Xubuntu Gutsy

 • Llistat d'aplicacions pendents de traduir per al Xubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon)

  Mòdul

  Responsable

  Estat

  Coordinació de la traducció

  Part de l'Ubuntu (main)?

  Notes

  Llistat de la documentació pendent de traduir per al Xubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon)

  Mòdul

  Responsable

  Estat

  Coordinació de la traducció

  Part de l'Ubuntu (main)?

  Notes

Dates importants

Ubuntu Gutsy Gibbon

[wiki:GutsyReleaseSchedule Planificació de l'alliberament de l'Ubuntu Gutsy Gibbon]

Les dues dates a tenir en compte per a les traduccions són el 4 d'octubre per a les traduccions que no són part dels language-packs (importants sobretot per als LiveCD), i l'11 d'octubre per als language-packs.

Ubuntu Feisty Fawn

[wiki:FeistyReleaseSchedule Planificació de l'alliberament de l'Ubuntu Feisty Fawn]

Les últimes importacions del Rosetta de les traduccions de la documentació es van fer entre el divendres 6 i el dissabte 7 d'abril. Tot i això, sembla ser que durant el cicle de vida del Feisty faran més importacions (tot i que no han especificat quan ni amb quina freqüència) FootNote([https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-translators/2007-April/001065.html Deadlines for ubuntu-docs translations]).

Això vol dir que qualsevol canvi que introduïm al Rosetta serà emmagatzemat com sempre, però ja no es veurà reflectit a la distribució fins la propera importació. En altres paraules, les traduccions de la documentació del Feisty el dia que s'alliberi no incorporaran cap dels canvis després d'aquestes dates (6-7/04/2007).

UbuntuCatalanTranslators/Llistat (last edited 2017-03-17 16:29:05 by walter-garcia)