Llistat

Differences between revisions 244 and 245
Revision 244 as of 2011-04-02 10:41:02
Size: 17165
Editor: 21
Comment: S'ha actualitzat la llista d'aplicacions
Revision 245 as of 2011-09-05 21:41:05
Size: 19106
Editor: jodufi
Comment: S'han canviar els 11.04 per 11.10 i Nattys per Oneirics. També s'ha actualitzat la llista d'aplicacions a traduir
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 17: Line 17:
== Ubuntu Natty Narwhal == == Ubuntu Oneiric Ocelot ==
Line 23: Line 23:
 ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+lang/ca/|Llistat d'aplicacions pendents de traduir per a l'Ubuntu 11.04 (Natty Narwhal)]]||  ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+lang/ca/|Llistat d'aplicacions pendents de traduir per a l'Ubuntu 11.10 (Oneiric Ocelot)]]||
Line 25: Line 25:
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/ubiquity/+pots/ubiquity-debconf/ca/+translate?show=untranslated| ubiquity-debconf]] || Joan Duran ||<#FF8000>Per revisar|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/ubiquity-slideshow-ubuntu/+pots/ubiquity-slideshow-oem-config-ubuntu/ca/+translate?show=untranslated| ubiquity-slideshow-oem-config-ubuntu]]|| Cap || Per assignar || ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/ubiquity-slideshow-ubuntu/+pots/ubiquity-slideshow-ubuntu/ca/+translate?show=untranslated| ubiquity-slideshow-ubuntu]]|| Cap || Per assignar || ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/software-center/+pots/software-center/ca/+translate?show=untranslated| Centre de programari]] || Joan Duran ||<#FF8000>Per revisar|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/aptdaemon/+pots/aptdaemon/ca/+translate?show=untranslated| aptdaemon]] || Joan Duran ||<#FF8000>Per revisar|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/app-install-data-ubuntu/+pots/app-install-data/ca/+translate?show=untranslated| Descripcions curtes dels paquets]]|| Cap || Per assignar || ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/checkbox/+pots/checkbox/ca/+translate?show=untranslated| Comprovació de maquinari]] || Cap || Per assignar || Hi ha un error del programa que no permet mostrar les traduccions de més d'una línia. Fins que no s'hagi solucionat, potser val més que el deixem ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/ubuntuone-control-panel/+pots/ubuntuone-control-panel/ca/+translate?show=untranslated| Quadre de control de l'Ubuntu One]] || Joan Duran ||<#FF8000>Per revisar|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/debian-installer/+pots/debian-installer-help/ca/+translate?show=untranslated| debian-installer-help]] || Cap || Per assignar|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/ubiquity/+pots/ubiquity-debconf/ca/+translate?show=untranslated| ubiquity-debconf]] || Cap || Per assignar|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/ubiquity-slideshow-ubuntu/+pots/ubiquity-slideshow-ubuntu/ca/+translate?show=untranslated| ubiquity-slideshow-ubuntu]]|| Cap || Per assignar || ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/unity/+pots/unity/ca/+translate?show=untranslated| unity]]|| Cap || Per assignar || ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/unity-greeter/+pots/unity-greeter/ca/+translate?show=untranslated| unity-greeter]]|| Cap || Per assignar || ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/unity-lens-files/+pots/unity-lens-files/ca/+translate?show=untranslated| unity-lens-files]]|| Cap || Per assignar || ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/unity-lens-music/+pots/unity-lens-music/ca/+translate?show=untranslated| unity-lens-music]]|| Cap || Per assignar || ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/unity-2d/+pots/unity-2d/ca/+translate?show=untranslated| unity-2d]]|| Cap || Per assignar || ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/indicator-power/+pots/indicator-power/ca/+translate?show=untranslated| indicator-power]]|| Cap || Per assignar || ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/indicator-session/+pots/indicator-session/ca/+translate?show=untranslated| indicator-session]]|| Cap || Per assignar || ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/indicator-messages/+pots/indicator-messages/ca/+translate?show=untranslated| indicator-messages]]|| Cap || Per assignar || ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/software-center/+pots/software-center/ca/+translate?show=untranslated| Centre de programari]] || Cap || Per assignar|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/update-manager/+pots/update-manager/ca/+translate?show=untranslated| update-manager]] || Cap || Per assignar|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/update-notifier/+pots/update-notifier/ca/+translate?show=untranslated| update-notifier]] || Cap || Per assignar|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/app-install-data-ubuntu/+pots/app-install-data/ca/+translate?show=untranslated| Descripcions curtes dels paquets]]|| Cap || Per assignar || ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/oneconf/+pots/oneconf/ca/+translate?show=untranslated| oneconf]] || Cap || Per assignar || ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/ubuntuone-client/+pots/ubuntuone-client/ca/+translate?show=untranslated| ubuntuone-client]] || Cap || Per assignar || ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/ubuntuone-control-panel/+pots/ubuntuone-control-panel/ca/+translate?show=untranslated| ubuntuone-control-panel]] || Cap || Per assignar || ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/checkbox/+pots/checkbox/ca/+translate?show=untranslated| Comprovació de maquinari]] || Cap || Per assignar || ||
Line 38: Line 50:
 ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+lang/ca/|Llistat d'aplicacions pendents de traduir per a l'Ubuntu 11.04 (Natty Narwhal)]]||  ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+lang/ca/|Llistat d'aplicacions pendents de traduir per a l'Ubuntu 11.10 (Oneiric Ocelot)]]||
Line 40: Line 52:
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/system-config-printer/+pots/system-config-printer/ca/+translate?show=untranslated|system-config-printer]]|| Cap || Per assignar||Fedora||Sí||Traduït al Fedora, però hi solen haver cadenes específiques de l'Ubuntu||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/apt/|apt]]|| Cap || Per assignar||Debian||Sí||S'hauria de traduir a Debian.||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/system-config-printer/+pots/system-config-printer/ca/+translate?show=untranslated|system-config-printer]]|| Cap || Per assignar||Fedora||Sí||Traduït al Fedora, però hi solen haver cadenes específiques de l'Ubuntu||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/apt/|apt]]|| Cap || Per assignar||Debian||Sí||S'hauria de traduir a Debian.||
Line 48: Line 60:
 ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+lang/ca/|Llistat d'aplicacions pendents de traduir per a l'Ubuntu 11.04 (Natty Narwhal)]]||  ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+lang/ca/|Llistat d'aplicacions pendents de traduir per a l'Ubuntu 11.10 (Oneiric Ocelot)]]||
Line 50: Line 62:
 ||<id="message">[[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/shotwell/+pots/shotwell/ca/+translate?show=untranslated|Gestor fotogràfic Shotwell]]|| Joan Duran ||<#80FF80>Pujat||[[http://yorba.org/shotwell/|Shotwell]]||Sí|| ||  ||<id="message">[[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/shotwell/+pots/shotwell/ca/+translate?show=untranslated|Gestor fotogràfic Shotwell]]|| Joan Duran ||<#80FF80>Pujat||[[http://yorba.org/shotwell/|Shotwell]]||Sí|| ||
Line 57: Line 69:
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/inkscape/+pots/inkscape/ca/+translate?show=untranslated|Inkscape]]|| Cap ||Per assignar||[[http://www.softcatala.org/wiki/Inkscape|Inkscape]]||Sí||S'hauria de traduir al projecte de l'Inkscape.||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/moin/+pots/moinmoin/ca/+translate?show=untranslated|MoinMoin]]|| Cap ||Per assignar||??||Sí||S'hauria de mirar on és el projecte original.||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/compiz/+pots/compiz/ca/+translate|Compiz]]|| Cap ||Per assignar||Upstream||Sí||S'hauria d'enviar la traducció a [[http://l10n.compiz-fusion.org/pootle/ca/|upstream]] un cop acabada, o bé traduir directament al servidor Pootle d'allí||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/compiz-fusion-plugins-main/+translate|Compiz plugins]]|| Cap ||Per assignar||Upstream||Sí||S'ha de mirar on és upstream||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/inkscape/+pots/inkscape/ca/+translate?show=untranslated|Inkscape]]|| Cap ||Per assignar||[[http://www.softcatala.org/wiki/Inkscape|Inkscape]]||Sí||S'hauria de traduir al projecte de l'Inkscape.||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/moin/+pots/moinmoin/ca/+translate?show=untranslated|MoinMoin]]|| Cap ||Per assignar||??||Sí||S'hauria de mirar on és el projecte original.||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/compiz/+pots/compiz/ca/+translate|Compiz]]|| Cap ||Per assignar||Upstream||Sí||S'hauria d'enviar la traducció a [[http://l10n.compiz-fusion.org/pootle/ca/|upstream]] un cop acabada, o bé traduir directament al servidor Pootle d'allí||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/compiz-fusion-plugins-main/+translate|Compiz plugins]]|| Cap ||Per assignar||Upstream||Sí||S'ha de mirar on és upstream||
Line 68: Line 80:
 ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/ubuntu-docs/|Llistat de la documentació pendent de traduir per a l'Ubuntu 11.04 (Natty Narwhal)]]||  ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/ubuntu-docs/|Llistat de la documentació pendent de traduir per a l'Ubuntu 11.10 (Oneiric Ocelot)]]||
Line 70: Line 82:
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/software-center/+pots/software-center-doc/ca/+translate?show=untranslated|software-center]]||Cap||Per assignar||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-about-ubuntu/ca/+translate?show=untranslated|about-ubuntu]]||DavidPlanella||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-add-applications/ca/+translate?show=untranslated|add-applications]]||Joan Duran||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-administrative/ca/+translate?show=untranslated|administrative]]||DavidPlanella||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-config-desktop/ca/+translate?show=untranslated|config-desktop]]||DavidPlanella||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-desktop-effects/ca/+translate?show=untranslated|desktop-effects]]||Joan Duran||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-files-and-docs/ca/+translate?show=untranslated|files-and-docs]]|| Ramon Vilar Gavaldà ||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-games/ca/+translate?show=untranslated|games]]||Joan Duran||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-hardware/ca/+translate?show=untranslated|hardware]]||Joan Duran||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-internet/ca/+translate?show=untranslated|internet]]||Joan Duran||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-keeping-safe/ca/+translate?show=untranslated|keeping-safe]]||Joan Duran||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-musicvideophotos/ca/+translate?show=untranslated|musicvideophotos]]|| Joan Duran ||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-newtoubuntu/ca/+translate?show=untranslated|newtoubuntu]]||DavidPlanella||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-office/ca/+translate?show=untranslated|office]]||Joan Duran||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-printing/ca/+translate?show=untranslated|printing]]||Joan Duran||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-usb-creator?show=untranslated|usb-creator]]||Joan Duran||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-serverguide/ca/+translate?show=untranslated|serverguide]]|| Anna Martí ||<#8080FF>En progrés||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/software-center/+pots/software-center-doc/ca/+translate?show=untranslated|software-center]]||Cap||Per assignar||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-about-ubuntu/ca/+translate?show=untranslated|about-ubuntu]]||DavidPlanella||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-add-applications/ca/+translate?show=untranslated|add-applications]]||Joan Duran||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-administrative/ca/+translate?show=untranslated|administrative]]||DavidPlanella||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-config-desktop/ca/+translate?show=untranslated|config-desktop]]||DavidPlanella||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-desktop-effects/ca/+translate?show=untranslated|desktop-effects]]||Joan Duran||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-files-and-docs/ca/+translate?show=untranslated|files-and-docs]]|| Ramon Vilar Gavaldà ||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-games/ca/+translate?show=untranslated|games]]||Joan Duran||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-hardware/ca/+translate?show=untranslated|hardware]]||Joan Duran||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-internet/ca/+translate?show=untranslated|internet]]||Joan Duran||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-keeping-safe/ca/+translate?show=untranslated|keeping-safe]]||Joan Duran||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-musicvideophotos/ca/+translate?show=untranslated|musicvideophotos]]|| Joan Duran ||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-newtoubuntu/ca/+translate?show=untranslated|newtoubuntu]]||DavidPlanella||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-office/ca/+translate?show=untranslated|office]]||Joan Duran||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-printing/ca/+translate?show=untranslated|printing]]||Joan Duran||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-usb-creator?show=untranslated|usb-creator]]||Joan Duran||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-docs-serverguide/ca/+translate?show=untranslated|serverguide]]|| Anna Martí ||<#8080FF>En progrés||Launchpad||Sí|| ||
Line 93: Line 105:
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/scim/+translate|SCIM]]||Joan Duran||<#80FF80>Pujat||[[http://www.scim-im.org/development/contribute/how_to_translate_scim_to_my_language|SCIM]]||Sí||Un cop acabada la traducció s'ha d'enviar a l'upstream. De moment no s'ha pogut pujar a l'upstream (no responen als correus) i només està al launchpad||  ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/scim/+translate|SCIM]]||Joan Duran||<#80FF80>Pujat||[[http://www.scim-im.org/development/contribute/how_to_translate_scim_to_my_language|SCIM]]||Sí||Un cop acabada la traducció s'ha d'enviar a l'upstream. De moment no s'ha pogut pujar a l'upstream (no responen als correus) i només està al launchpad||
Line 95: Line 107:
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/gnome-btdownload/+pots/gnome-btdownload/ca/+translate|gnome-btdownload]]||Siegfried-Angel Gevatter||<#80FF80>Pujat||-||Sí||S'ha enviat la traducció a [[http://gnome-bt.sourceforge.net/|upstream]], però encara no han contestat. S'hauria d'enviar la traducció a Debian||  ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/gnome-btdownload/+pots/gnome-btdownload/ca/+translate|gnome-btdownload]]||Siegfried-Angel Gevatter||<#80FF80>Pujat||-||Sí||S'ha enviat la traducció a [[http://gnome-bt.sourceforge.net/|upstream]], però encara no han contestat. S'hauria d'enviar la traducció a Debian||
Line 101: Line 113:
== Ubuntu Natty Narwhal == == Ubuntu Oneiric Ocelot ==
Line 103: Line 115:
[[NattyReleaseSchedule|Planificació de l'alliberament de l'Ubuntu Natty Narwhal]] [[OneiricReleaseSchedule|Planificació de l'alliberament de l'Ubuntu Oneiric Ocelot]]

Llistat d'aplicacions pendents de traduir

En aquesta llista es detalla el conjunt d'aplicacions traduïdes o pendents de traduir amb l'objectiu de coordinar-ne el seu procés de traducció. També serveix per a mostrar informació relacionada amb les traduccions, com ara el responsable, l'estat, etc.

La coordinació dels mòduls llistats es duu a terme mitjançant la llista de correu (ubuntu-l10n-ca@lists.ubuntu.com), de la qual també podeu consultar-ne els arxius.

Translations/info.png

Recordeu que us podeu subscriure a aquesta pàgina per a rebre notificacions de correu cada cop que es modifiqui, de manera que n'estigueu informats en tot moment. Per a fer-ho, simplement heu de fer clic a l'enllaç anomenat «Subscriu-me» a la part superior de la pàgina.

Vegeu la secció de més avall per a les qüestions relacionades amb la llista i el procés de traducció.

Ubuntu Oneiric Ocelot

Aplicacions específiques de l'Ubuntu

Info (!) Aquestes aplicacions són específiques de l'Ubuntu i la seva traducció es coordina des d'allí.

Aplicacions amb traduccions específiques a l'Ubuntu

Info (!) Aquestes aplicacions se solen traduir en altres projectes, però les versions utilitzades a l'Ubuntu hi solen modificar o afegir cadenes.

Aplicacions populars no associades a l'Ubuntu

Info (!) Aquestes aplicacions no estan directament associades amb l'Ubuntu, però són interessants per a traduir al Launchpad

Documentació de l'Ubuntu

Obsoletes

Info (!) Els programes que utilitzen aquestes traduccions ja no estan mantinguts

 • Mòdul

  Responsable

  Estat

  Coordinació de la traducció

  Part de l'Ubuntu (main)?

  Notes

  SCIM

  Joan Duran

  Pujat

  SCIM

  Un cop acabada la traducció s'ha d'enviar a l'upstream. De moment no s'ha pogut pujar a l'upstream (no responen als correus) i només està al launchpad

  streamtuner

  DavidPlanella

  Pujat

  Launchpad

  No

  Té prioritat baixa. És del dipòsit «universe», de traducció oberta, i no segueix el cicle del llançament de l'Ubuntu. Traducció

  gnome-btdownload

  Siegfried-Angel Gevatter

  Pujat

  -

  S'ha enviat la traducció a upstream, però encara no han contestat. S'hauria d'enviar la traducció a Debian

Tasques

Aquesta secció descriu les tasques pendents actuals, ordenades segons la seva complexitat. Si us voleu encarregar de fer-ne alguna, comenteu-ho a la llista de l'equip de traducció. No dubteu a afegir-hi les tasques que creieu adequades.

Recordeu que us podeu subscriure a aquesta pàgina per a rebre notificacions de correu cada cop que es modifiqui, de manera que n'estigueu informats en tot moment. Per a fer-ho, simplement heu de fer clic a l'enllaç anomenat «Subscriu-me» a la part superior de la pàgina.

Tasques senzilles

 • Identificar textos no traduïts durant la utilització habitual de l'Ubuntu i comentar-ho a la llista.

 • Identificar els paquets més rellevants de la llista de traduccions que no estiguin traduïts i comentar-ho a la llista.

 • Esbrinar des d'on es coordina la traducció de tots aquells mòduls del llistat de traduccions pendents on a la columna de notes hi hagi un text similar a «S'ha de mirar on és upstream». Un cop esbrinat, cal afegir la informació a la taula.

Dates importants

Ubuntu Oneiric Ocelot

Planificació de l'alliberament de l'Ubuntu Oneiric Ocelot

Les dues dates a tenir en compte per a les traduccions són el 14 d'abril per a les traduccions que no són part dels language-packs1 (importants sobretot per als LiveCD), i el 21 d'abril per als language-packs2.

Qüestions relatives a la llista i al procés de traducció

 • Una aplicació pot tenir diversos traductors (que s'han de coordinar entre ells).
 • Les plantilles integrades al Launchpad poden no coincidir amb les últimes versions de l'aplicació. En principi, és millor traduir les últimes versions (ja que acabaran entrant al Launchpad) i completar les no tan recents que hi ha a Launchpad. Sigui com sigui, aquest procés ha de ser transparent per a la resta de l'equip; els responsables d'una aplicació s'han de fer càrrec de la integració de la traducció tant en el projecte oficial com a Launchpad.
 • El procés de traducció d'una aplicació és, més o menys, el següent:
  • Detectar necessitats (i, per tant, incloure l'aplicació a la llista).
  • Comprovar si es disposa d'una plantilla a Launchpad (i quina versió és).
  • Cercar en el projecte oficial els temes referents a la localització i obtenir l'última versió de la plantilla.
  • Traduir l'aplicació (de manera que quedi integrada a Launchpad i al projecte oficial).
 • Si una aplicació no té plantilla a Launchpad, s'haurà d'intentar que els responsables del projecte la integrin al sistema.
 • Cal afegir tota la informació possible a la llista (responsables, versions, integració a Launchpad, etc.).
 • Com que aquest procés no és senzill, no cal que ho faci tot una sola persona, sinó que es pot fer en grup: uns poden encarregar-se de la traducció i els altres de les feines d'integració, d'aconseguir les plantilles, de comunicar-se amb el projecte original, etc.
 • La llista de correu és el canal de comunicació de l'equip. És important que tot el que es faci, és comuniqui a la llista.
 • Abans de donar per tancada una traducció, s'ha de revisar. Això es fa des de la llista de correu.
 • En principi, a mesura que es vagi avançant en el desenvolupament del Launchpad i se'n faci un ús més extensiu, aquest procés s'anirà simplificant.


CategoryUbuntuCatalanTranslators

UbuntuCatalanTranslators/Llistat (last edited 2017-03-17 16:29:05 by walter-garcia)