Llistat

Differences between revisions 253 and 255 (spanning 2 versions)
Revision 253 as of 2016-09-14 06:50:14
Size: 13648
Comment:
Revision 255 as of 2016-09-14 06:58:47
Size: 7617
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 47: Line 47:
=== Aplicacions populars no associades a l'Ubuntu ===

(!) Aquestes aplicacions no estan directament associades amb l'Ubuntu, però són interessants per a traduir al Launchpad

 ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+lang/ca/|Llistat d'aplicacions pendents de traduir per a l'Ubuntu 11.10 (Oneiric Ocelot)]]||
 ||<id="message">Mòdul||<id="message">Responsable||<id="message">Estat||<id="message">Coordinació de la traducció||<id="message">Part de l'Ubuntu (main)?||<id="message">Notes||
 ||<id="message">[[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/shotwell/+pots/shotwell/ca/+translate?show=untranslated|Gestor fotogràfic Shotwell]]|| Joan Duran ||<#80FF80>Pujat||[[http://yorba.org/shotwell/|Shotwell]]||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/transmission/trunk/+pots/transmission/ca/+translate?show=untranslated|Transmission]]|| Joan Duran ||<#80FF80>Pujat||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/awn/trunk/+pots/avant-window-navigator/ca/+translate?show=untranslated|AWN]]|| Joan Duran ||<#80FF80>Pujat||Launchpad||No|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/awn-extras/trunk/+pots/awn-extras/ca/+translate?show=untranslated|Connectors de l'AWN]]|| Joan Duran ||<#80FF80>Pujat||Launchpad||No|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/do/trunk/+pots/gnomedo/ca/+translate?show=untranslated|GNOME Do]]|| Anna Martí ||<#80FF80>Pujat||Launchpad||No|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/do-plugins/trunk/+pots/gnome-do-plugins/ca/+translate?show=untranslated|Connectors del GNOME Do]]|| Anna Martí ||<#80FF80>Pujat||Launchpad||No|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/gtg/trunk/+pots/gtg/ca/+translate|Getting Things GNOME]]|| Cap || Per assignar ||Launchpad||No|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/inkscape/+pots/inkscape/ca/+translate?show=untranslated|Inkscape]]|| Cap ||Per assignar||[[http://www.softcatala.org/wiki/Inkscape|Inkscape]]||Sí||S'hauria de traduir al projecte de l'Inkscape.||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/moin/+pots/moinmoin/ca/+translate?show=untranslated|MoinMoin]]|| Cap ||Per assignar||??||Sí||S'hauria de mirar on és el projecte original.||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/compiz/+pots/compiz/ca/+translate|Compiz]]|| Cap ||Per assignar||Upstream||Sí||S'hauria d'enviar la traducció a [[http://l10n.compiz-fusion.org/pootle/ca/|upstream]] un cop acabada, o bé traduir directament al servidor Pootle d'allí||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/compiz-fusion-plugins-main/+translate|Compiz plugins]]|| Cap ||Per assignar||Upstream||Sí||S'ha de mirar on és upstream||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/compizconfig-settings-manager|Compiz config]]|| Cap ||Per assignar||Upstream||No||És part del dipòsit Universe, per la qual cosa no té plantilla a Launchpad, però és bastant visible, atès que permet configurar el compiz, distribuït de manera predeterminada.||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ufw/trunk/+pots/ufw/ca/+translate?show=untranslated|Uncomplicated Firewall]]|| Cap ||Per assignar||Launchpad||No|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/gui-ufw/trunk/+pots/gufw/ca/+translate?show=untranslated|GUI for Uncomplicated Firewall]]|| Cap ||Per assignar||Launchpad||No|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/libinfinity/trunk/+pots/libinfinity/ca/+translate?show=untranslated|Libinfinity]]|| Cap ||Per assignar||Launchpad||No|| És la biblioteca que utilitza la versio nova del Gobby ||

=== Documentació de l'Ubuntu ===

 ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/ubuntu-docs/|Llistat de la documentació pendent de traduir per a l'Ubuntu 11.10 (Oneiric Ocelot)]]||
 ||<id="message">Mòdul||<id="message">Responsable||<id="message">Estat||<id="message">Coordinació de la traducció||<id="message">Part de l'Ubuntu (main)?||<id="message">Notes||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/software-center/+pots/software-center-doc/ca/+translate?show=untranslated|software-center]]||Cap||Per assignar||Launchpad||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/ubuntu-docs/+pots/ubuntu-help/ca/+translate?show=untranslated|ubuntu-help]]||Cap||Per assignar||Launchpad||Sí|| ||

=== Obsoletes ===

(!) Els programes que utilitzen aquestes traduccions ja no estan mantinguts

 ||<id="message">Mòdul||<id="message">Responsable||<id="message">Estat||<id="message">Coordinació de la traducció||<id="message">Part de l'Ubuntu (main)?||<id="message">Notes||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/scim/+translate|SCIM]]||Joan Duran||<#80FF80>Pujat||[[http://www.scim-im.org/development/contribute/how_to_translate_scim_to_my_language|SCIM]]||Sí||Un cop acabada la traducció s'ha d'enviar a l'upstream. De moment no s'ha pogut pujar a l'upstream (no responen als correus) i només està al launchpad||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/streamtuner|streamtuner]]||DavidPlanella||<#80FF80>Pujat||Launchpad||No|| Té prioritat baixa. És del dipòsit «universe», de traducció oberta, i no segueix el cicle del llançament de l'Ubuntu. [[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/2008-April/000718.html|Traducció]]||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+source/gnome-btdownload/+pots/gnome-btdownload/ca/+translate|gnome-btdownload]]||Siegfried-Angel Gevatter||<#80FF80>Pujat||-||Sí||S'ha enviat la traducció a [[http://gnome-bt.sourceforge.net/|upstream]], però encara no han contestat. S'hauria d'enviar la traducció a Debian||
Line 89: Line 51:
== Ubuntu Oneiric Ocelot == == Ubuntu Yakkety Yack ==
Line 91: Line 53:
[[OneiricReleaseSchedule|Planificació de l'alliberament de l'Ubuntu Oneiric Ocelot]] [[YakketyReleaseSchedule|Planificació de l'alliberament de l'Ubuntu Yakkety Yak]]
Line 93: Line 55:
Les dues dates a tenir en compte per a les traduccions són el '''14 d'abril''' per a les traduccions que no són part dels language-packs<<FootNote([[NonLanguagePackTranslationDeadline|Data d'entrega de les traduccions que no formen part dels language-packs]])>> (importants sobretot per als LiveCD), i el '''21 d'abril''' per als language-packs<<FootNote([[LanguagePackTranslationDeadline|Data d'entrega de les traduccions que formen part dels language-packs]])>>. Les dues dates a tenir en compte per a les traduccions són el '''23 de setembre''' per a les traduccions que no són part dels language-packs<<FootNote([[NonLanguagePackTranslationDeadline|Data d'entrega de les traduccions que no formen part dels language-packs]])>> (importants sobretot per als LiveCD), i el '''6 d'octubre''' per als language-packs<<FootNote([[LanguagePackTranslationDeadline|Data d'entrega de les traduccions que formen part dels language-packs]])>>.

Llistat d'aplicacions pendents de traduir

En aquesta llista es detalla el conjunt d'aplicacions traduïdes o pendents de traduir amb l'objectiu de coordinar-ne el seu procés de traducció. També serveix per a mostrar informació relacionada amb les traduccions, com ara el responsable, l'estat, etc.

La coordinació dels mòduls llistats es duu a terme mitjançant la llista de correu (ubuntu-l10n-ca@lists.ubuntu.com), de la qual també podeu consultar-ne els arxius.

Translations/info.png

Recordeu que us podeu subscriure a aquesta pàgina per a rebre notificacions de correu cada cop que es modifiqui, de manera que n'estigueu informats en tot moment. Per a fer-ho, simplement heu de fer clic a l'enllaç anomenat «Subscriu-me» a la part superior de la pàgina.

Vegeu la secció de més avall per a les qüestions relacionades amb la llista i el procés de traducció.

Ubuntu Yakkety Yack

(Aquesta pàgina s'està revisant i actualitzant a Yakkety)

Aplicacions específiques de l'Ubuntu

Info (!) Aquestes aplicacions són específiques de l'Ubuntu i la seva traducció es coordina des d'allí.

Aplicacions amb traduccions específiques a l'Ubuntu

Info (!) Aquestes aplicacions se solen traduir en altres projectes, però les versions utilitzades a l'Ubuntu hi solen modificar o afegir cadenes.

Tasques

Aquesta secció descriu les tasques pendents actuals, ordenades segons la seva complexitat. Si us voleu encarregar de fer-ne alguna, comenteu-ho a la llista de l'equip de traducció. No dubteu a afegir-hi les tasques que creieu adequades.

Recordeu que us podeu subscriure a aquesta pàgina per a rebre notificacions de correu cada cop que es modifiqui, de manera que n'estigueu informats en tot moment. Per a fer-ho, simplement heu de fer clic a l'enllaç anomenat «Subscriu-me» a la part superior de la pàgina.

Tasques senzilles

 • Identificar textos no traduïts durant la utilització habitual de l'Ubuntu i comentar-ho a la llista.

 • Identificar els paquets més rellevants de la llista de traduccions que no estiguin traduïts i comentar-ho a la llista.

 • Esbrinar des d'on es coordina la traducció de tots aquells mòduls del llistat de traduccions pendents on a la columna de notes hi hagi un text similar a «S'ha de mirar on és upstream». Un cop esbrinat, cal afegir la informació a la taula.

Dates importants

Ubuntu Yakkety Yack

Planificació de l'alliberament de l'Ubuntu Yakkety Yak

Les dues dates a tenir en compte per a les traduccions són el 23 de setembre per a les traduccions que no són part dels language-packs1 (importants sobretot per als LiveCD), i el 6 d'octubre per als language-packs2.

Qüestions relatives a la llista i al procés de traducció

 • Una aplicació pot tenir diversos traductors (que s'han de coordinar entre ells).
 • Les plantilles integrades al Launchpad poden no coincidir amb les últimes versions de l'aplicació. En principi, és millor traduir les últimes versions (ja que acabaran entrant al Launchpad) i completar les no tan recents que hi ha a Launchpad. Sigui com sigui, aquest procés ha de ser transparent per a la resta de l'equip; els responsables d'una aplicació s'han de fer càrrec de la integració de la traducció tant en el projecte oficial com a Launchpad.
 • El procés de traducció d'una aplicació és, més o menys, el següent:
  • Detectar necessitats (i, per tant, incloure l'aplicació a la llista).
  • Comprovar si es disposa d'una plantilla a Launchpad (i quina versió és).
  • Cercar en el projecte oficial els temes referents a la localització i obtenir l'última versió de la plantilla.
  • Traduir l'aplicació (de manera que quedi integrada a Launchpad i al projecte oficial).
 • Si una aplicació no té plantilla a Launchpad, s'haurà d'intentar que els responsables del projecte la integrin al sistema.
 • Cal afegir tota la informació possible a la llista (responsables, versions, integració a Launchpad, etc.).
 • Com que aquest procés no és senzill, no cal que ho faci tot una sola persona, sinó que es pot fer en grup: uns poden encarregar-se de la traducció i els altres de les feines d'integració, d'aconseguir les plantilles, de comunicar-se amb el projecte original, etc.
 • La llista de correu és el canal de comunicació de l'equip. És important que tot el que es faci, és comuniqui a la llista.
 • Abans de donar per tancada una traducció, s'ha de revisar. Això es fa des de la llista de correu.
 • En principi, a mesura que es vagi avançant en el desenvolupament del Launchpad i se'n faci un ús més extensiu, aquest procés s'anirà simplificant.


CategoryUbuntuCatalanTranslators

UbuntuCatalanTranslators/Llistat (last edited 2017-03-17 16:29:05 by walter-garcia)