Llistat

Differences between revisions 87 and 88
Revision 87 as of 2008-04-27 11:11:31
Size: 21796
Editor: p54A13499
Comment: Actualitzats els problemes pendents, afegit enllaç del basic-commands a revisar
Revision 88 as of 2008-08-06 16:23:03
Size: 21977
Editor: localhost
Comment: converted to 1.6 markup
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
||<tablestyle="float:right; font-size: 0.9em; width:40%; background:#F1F1ED; margin: 0 0 1em 1em;" style="padding:0.5em;">'''Taula de continguts'''[[BR]][[TableOfContents(4)]]|| ||<tablestyle="float:right; font-size: 0.9em; width:40%; background:#F1F1ED; margin: 0 0 1em 1em;" style="padding:0.5em;">'''Taula de continguts'''<<BR>><<TableOfContents(4)>>||
Line 7: Line 7:
La coordinació dels mòduls llistats es duu a terme mitjançant la llista de correu (ubuntu-l10n-ca@lists.ubuntu.com), de la qual també podeu consultar-ne els [https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/ arxius] La coordinació dels mòduls llistats es duu a terme mitjançant la llista de correu (ubuntu-l10n-ca@lists.ubuntu.com), de la qual també podeu consultar-ne els [[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/|arxius]]
Line 13: Line 13:
 ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+lang/ca/ Llistat d'aplicacions pendents de traduir per a l'Ubuntu 8.04 (Hardy Heron)]||  ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+lang/ca/|Llistat d'aplicacions pendents de traduir per a l'Ubuntu 8.04 (Hardy Heron)]]||
Line 15: Line 15:
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/hwdb-client/+pots/hwdb-client/ca/+translate hwdb-client]|| Arnau Alcázar ||<#FF8000>revisió||Rosetta||No|| [https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/2008-March/000707.html Traducció]||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/pmount/+pots/pmount/ca/+translate pmount]|| Arnau Alcázar ||<#FF8000>revisió||Rosetta||No||[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/2008-March/000707.html Traducció]||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/debian-installer/+pots/debian-installer/ca/+translate debian-installer]||David Planella||<#FF8000>revisió||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/streamtuner streamtuner]||David Planella||<#FF8000>revisió||Rosetta||No|| Té prioritat baixa. És del dipòsit «universe», de traducció oberta, i no segueix el cicle del llançament de l'Ubuntu. [https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/2008-April/000718.html Traducció]||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/avahi/+pots/avahi/ca/+translate Avahi]|| cap ||per assignar||?||Sí||S'ha de mirar on és upstream||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/scim/+translate SCIM]||Oriol||<#8080FF>en progrés||?||Sí||Té més aviat prioritat baixa, perquè els usuaris en català no l'han d'utilitzar, però almenys s'hauria de traduir l'entrada de menú. De fet, ja està traduïda a Rosetta, però s'hauria d'investigar perquè no apareix traduïda a l'Ubuntu.||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/compiz/+pots/compiz/ca/+translate Compiz]|| cap ||per assignar||Upstream||Sí||S'hauria d'enviar la traducció a [http://l10n.compiz-fusion.org/pootle/ca/ upstream] un cop acabada, o bé traduir directament al servidor Pootle d'allí||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/compiz-fusion-plugins-main/+translate Compiz plugins]|| cap ||per assignar||Upstream||Sí||S'ha de mirar on és upstream||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/wubi Windows Ubuntu Installer]|| cap ||per assignar||Rosetta||No||Té plantilla per al trunk, però no per al Hardy||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/compizconfig-settings-manager Compiz config]|| cap ||per assignar||Upstream||No||És part del dipòsit Universe, per la qual cosa no té plantilla a Rosetta, però és bastant visible, atès que permet configurar el compiz, distribuït de manera predeterminada.||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/apturl/+translate apturl]||David Planella||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí||[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/2008-April/000719.html Traducció]||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/hwtest/+translate Hardware Test]|| Siegfried Gevatter ||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí||És l'aplicació «Aplicacions > Eines del sistema > Hardware test». La traducció del [https://translations.launchpad.net/hwtest trunk] és oberta.||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/transmission/+translate Transmission]|| Joan Duran ||<#80FF80>pujat||Upstream||Sí||Upstream és [http://www.transmissionbt.com/ aquí] i [http://trac.transmissionbt.com/browser/trunk/ aquí], tot i que també tenen plantilla per al [https://translations.launchpad.net/transmission trunk] a Rosetta.||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/policykit-gnome/+translate Policy Kit]||David Planella||<#80FF80>pujat||Upstream||Sí||És a l'entrada de menú Sistema>Administració>Authorizations. La coordinació es realitza ara dels del GNOME||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/jockey/+pots/jockey/ca/+translate jockey]||David Planella||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| Es tracta del menú de «Hardware drivers», tot i que crec que les cadenes d'allí estan repartides en diversos paquets.||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/debian-installer/+pots/help/ca/+translate debian installer-help]||David Planella ||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí||Ajuda dels menús d'arrencada del LiveCD||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/gnome-control-center/+pots/gnome-control-center-2.0/ca/+translate gnome-control-center]||David Planella ||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí||Cadenes afegides de l'Ubuntu||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/displayconfig-gtk/+translate displayconfig-gtk]||Siegfried-Angel Gevatter||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/gnome-app-install/+translate gnome-app-install]||Siegfried-Angel Gevatter||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/yelp/+translate yelp]||David Planella||<#80FF80>pujat||Gnome||Sí|| Es tracta de les cadenes específiques de l'Ubuntu + sincronització amb el Gnome||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/gnome-btdownload/+pots/gnome-btdownload/ca/+translate gnome-btdownload]||Siegfried-Angel Gevatter||<#80FF80>pujat||-||Sí||S'ha enviat la traducció a [http://gnome-bt.sourceforge.net/ upstream], però encara no han contestat.||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/bluez-gnome/+pots/bluetooth-manager/ca/+translate bluetooth-manager]|| David Planella ||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/openoffice.org/+pots/ooo-build/ca/+translate ooo-build]||Jordi Irazuzta ||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| Aquest paquet es correspon amb els menús i tooltips de l'Openoffice.org||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/olive olive-gtk]||David Planella ||<#80FF80>pujat||Rosetta||No|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/hwdb-client/+pots/hwdb-client/ca/+translate|hwdb-client]]|| Arnau Alcázar ||<#FF8000>revisió||Rosetta||No|| [[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/2008-March/000707.html|Traducció]]||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/pmount/+pots/pmount/ca/+translate|pmount]]|| Arnau Alcázar ||<#FF8000>revisió||Rosetta||No||[[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/2008-March/000707.html|Traducció]]||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/debian-installer/+pots/debian-installer/ca/+translate|debian-installer]]||David Planella||<#FF8000>revisió||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/streamtuner|streamtuner]]||David Planella||<#FF8000>revisió||Rosetta||No|| Té prioritat baixa. És del dipòsit «universe», de traducció oberta, i no segueix el cicle del llançament de l'Ubuntu. [[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/2008-April/000718.html|Traducció]]||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/avahi/+pots/avahi/ca/+translate|Avahi]]|| cap ||per assignar||?||Sí||S'ha de mirar on és upstream||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/scim/+translate|SCIM]]||Oriol||<#8080FF>en progrés||?||Sí||Té més aviat prioritat baixa, perquè els usuaris en català no l'han d'utilitzar, però almenys s'hauria de traduir l'entrada de menú. De fet, ja està traduïda a Rosetta, però s'hauria d'investigar perquè no apareix traduïda a l'Ubuntu.||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/compiz/+pots/compiz/ca/+translate|Compiz]]|| cap ||per assignar||Upstream||Sí||S'hauria d'enviar la traducció a [[http://l10n.compiz-fusion.org/pootle/ca/|upstream]] un cop acabada, o bé traduir directament al servidor Pootle d'allí||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/compiz-fusion-plugins-main/+translate|Compiz plugins]]|| cap ||per assignar||Upstream||Sí||S'ha de mirar on és upstream||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/wubi|Windows Ubuntu Installer]]|| cap ||per assignar||Rosetta||No||Té plantilla per al trunk, però no per al Hardy||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/compizconfig-settings-manager|Compiz config]]|| cap ||per assignar||Upstream||No||És part del dipòsit Universe, per la qual cosa no té plantilla a Rosetta, però és bastant visible, atès que permet configurar el compiz, distribuït de manera predeterminada.||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/apturl/+translate|apturl]]||David Planella||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí||[[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/2008-April/000719.html|Traducció]]||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/hwtest/+translate|Hardware Test]]|| Siegfried Gevatter ||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí||És l'aplicació «Aplicacions > Eines del sistema > Hardware test». La traducció del [[https://translations.launchpad.net/hwtest|trunk]] és oberta.||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/transmission/+translate|Transmission]]|| Joan Duran ||<#80FF80>pujat||Upstream||Sí||Upstream és [[http://www.transmissionbt.com/|aquí]] i [[http://trac.transmissionbt.com/browser/trunk/|aquí]], tot i que també tenen plantilla per al [[https://translations.launchpad.net/transmission|trunk]] a Rosetta.||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/policykit-gnome/+translate|Policy Kit]]||David Planella||<#80FF80>pujat||Upstream||Sí||És a l'entrada de menú Sistema>Administració>Authorizations. La coordinació es realitza ara dels del GNOME||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/jockey/+pots/jockey/ca/+translate|jockey]]||David Planella||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| Es tracta del menú de «Hardware drivers», tot i que crec que les cadenes d'allí estan repartides en diversos paquets.||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/debian-installer/+pots/help/ca/+translate|debian installer-help]]||David Planella ||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí||Ajuda dels menús d'arrencada del LiveCD||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/gnome-control-center/+pots/gnome-control-center-2.0/ca/+translate|gnome-control-center]]||David Planella ||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí||Cadenes afegides de l'Ubuntu||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/displayconfig-gtk/+translate|displayconfig-gtk]]||Siegfried-Angel Gevatter||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/gnome-app-install/+translate|gnome-app-install]]||Siegfried-Angel Gevatter||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/yelp/+translate|yelp]]||David Planella||<#80FF80>pujat||Gnome||Sí|| Es tracta de les cadenes específiques de l'Ubuntu + sincronització amb el Gnome||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/gnome-btdownload/+pots/gnome-btdownload/ca/+translate|gnome-btdownload]]||Siegfried-Angel Gevatter||<#80FF80>pujat||-||Sí||S'ha enviat la traducció a [[http://gnome-bt.sourceforge.net/|upstream]], però encara no han contestat.||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/bluez-gnome/+pots/bluetooth-manager/ca/+translate|bluetooth-manager]]|| David Planella ||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/openoffice.org/+pots/ooo-build/ca/+translate|ooo-build]]||Jordi Irazuzta ||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| Aquest paquet es correspon amb els menús i tooltips de l'Openoffice.org||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/olive|olive-gtk]]||David Planella ||<#80FF80>pujat||Rosetta||No|| ||
Line 40: Line 40:
 ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/ Llistat de la documentació pendent de traduir per a l'Ubuntu 8.04 (Hardy Heron)]||  ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/|Llistat de la documentació pendent de traduir per a l'Ubuntu 8.04 (Hardy Heron)]]||
Line 42: Line 42:
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/about-ubuntu/ca/+translate about-ubuntu]||David Planella||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/add-applications/ca/+translate add-applications]||Josep Sànchez||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/administrative/ca/+translate administrative]||David Planella||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/advanced-topics/ca/+translate advanced-topics]|| David Planella ||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/basic-commands/ca/+translate basic-commands]||Joan Duran||<#FF8000>revisió||Rosetta||Sí|| [https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/2008-April/000759.html Traducció]||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/config-desktop/ca/+translate config-desktop]||Jaume Villalba||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/desktop-effects/ca/+translate desktop-effects]||David Planella||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/files-and-docs/ca/+translate files-and-docs]|| Ramon Vilar Gavaldà ||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/games/ca/+translate games]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/hardware/ca/+translate hardware]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/internet/ca/+translate internet]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/keeping-safe/ca/+translate keeping-safe]||Joan Duran||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí||[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/2008-April/000726.html Traducció]||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/musicvideophotos/ca/+translate musicvideophotos]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/newtoubuntu/ca/+translate newtoubuntu]||David Planella||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/office/ca/+translate office]||Joan Duran||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí||[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/2008-March/000712.html Traducció]||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/printing/ca/+translate printing]||Joan Duran||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí||[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/2008-April/000723.html Traducció]||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/programming/ca/+translate programming]||Walter Garcia||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/serverguide/ca/+translate serverguide]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/windows windows]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/about-ubuntu/ca/+translate|about-ubuntu]]||David Planella||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/add-applications/ca/+translate|add-applications]]||Josep Sànchez||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/administrative/ca/+translate|administrative]]||David Planella||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/advanced-topics/ca/+translate|advanced-topics]]|| David Planella ||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/basic-commands/ca/+translate|basic-commands]]||Joan Duran||<#FF8000>revisió||Rosetta||Sí|| [[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/2008-April/000759.html|Traducció]]||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/config-desktop/ca/+translate|config-desktop]]||Jaume Villalba||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/desktop-effects/ca/+translate|desktop-effects]]||David Planella||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/files-and-docs/ca/+translate|files-and-docs]]|| Ramon Vilar Gavaldà ||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/games/ca/+translate|games]]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/hardware/ca/+translate|hardware]]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/internet/ca/+translate|internet]]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/keeping-safe/ca/+translate|keeping-safe]]||Joan Duran||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí||[[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/2008-April/000726.html|Traducció]]||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/musicvideophotos/ca/+translate|musicvideophotos]]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/newtoubuntu/ca/+translate|newtoubuntu]]||David Planella||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/office/ca/+translate|office]]||Joan Duran||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí||[[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/2008-March/000712.html|Traducció]]||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/printing/ca/+translate|printing]]||Joan Duran||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí||[[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/2008-April/000723.html|Traducció]]||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/programming/ca/+translate|programming]]||Walter Garcia||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/serverguide/ca/+translate|serverguide]]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/ubuntu-docs/+pots/windows|windows]]|| cap ||per assignar||Rosetta||Sí|| ||
Line 64: Line 64:
 ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+lang/ca/ Llistat d'aplicacions pendents de traduir per al Kubuntu 8.04 (Hardy Heron)]||  ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+lang/ca/|Llistat d'aplicacions pendents de traduir per al Kubuntu 8.04 (Hardy Heron)]]||
Line 66: Line 66:
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/kipi-plugins/+pots/kipiplugin-picasawebexport/ca/+translate kipiplugin-picasawebexport]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/kipi-plugins/+pots/kipiplugin-simpleviewer/ca/+translate kipiplugin-simpleviewer]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/knetworkconf/+pots/knetworkconfmodule/ca/+translate knetworkconfmodule]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/knetworkmanager/+pots/knetworkmanager/ca/+translate knetworkmanager]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/kdewebdev/+pots/kommander/ca/+translate kommander]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/konversation/+pots/konversation/ca/+translate konversation]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/kio-umountwrapper/+pots/kio-unmountwrapper/ca/+translate kio-unmountwrapper]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/k3b/+pots/kio-videodvd/ca/+translate kio-videodvd]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/kdebase/+pots/kio-media/ca/+translate kio-media]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/kio-locate/+pots/kio-locate/ca/+translate kio-locate]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/kio-apt/+pots/kio-apt/ca/+translate kio-apt]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/kdewebdev/+pots/kfilereplace/ca/+translate kfilereplace]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/k3b/+pots/kfile-k3b/ca/+translate kfile-k3b]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/koffice/+pots/kexi/ca/+translate kexi]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/keep/+pots/keep/ca/+translate keep]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/kdewebdev/+pots/quanta/ca/+translate quanta]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/digikam/+pots/desktop-digikam/ca/+translate desktop-digikam] ||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/kipi-plugins/+pots/kipiplugin-picasawebexport/ca/+translate|kipiplugin-picasawebexport]]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/kipi-plugins/+pots/kipiplugin-simpleviewer/ca/+translate|kipiplugin-simpleviewer]]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/knetworkconf/+pots/knetworkconfmodule/ca/+translate|knetworkconfmodule]]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/knetworkmanager/+pots/knetworkmanager/ca/+translate|knetworkmanager]]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/kdewebdev/+pots/kommander/ca/+translate|kommander]]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/konversation/+pots/konversation/ca/+translate|konversation]]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/kio-umountwrapper/+pots/kio-unmountwrapper/ca/+translate|kio-unmountwrapper]]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/k3b/+pots/kio-videodvd/ca/+translate|kio-videodvd]]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/kdebase/+pots/kio-media/ca/+translate|kio-media]]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/kio-locate/+pots/kio-locate/ca/+translate|kio-locate]]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/kio-apt/+pots/kio-apt/ca/+translate|kio-apt]]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/kdewebdev/+pots/kfilereplace/ca/+translate|kfilereplace]]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/k3b/+pots/kfile-k3b/ca/+translate|kfile-k3b]]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/koffice/+pots/kexi/ca/+translate|kexi]]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/keep/+pots/keep/ca/+translate|keep]]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/kdewebdev/+pots/quanta/ca/+translate|quanta]]||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
 ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/digikam/+pots/desktop-digikam/ca/+translate|desktop-digikam]] ||cap|| ||Llista del KDE?||Sí|| ||
Line 84: Line 84:
 ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/kubuntu-docs/ Llistat de la documentació pendent de traduir per al Kubuntu 8.04 (Hardy Heron)]||  ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/kubuntu-docs/|Llistat de la documentació pendent de traduir per al Kubuntu 8.04 (Hardy Heron)]]||
Line 107: Line 107:
 ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+lang/ca/ Llistat d'aplicacions pendents de traduir per al Xubuntu 8.04 (Hardy Heron)]||  ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+lang/ca/|Llistat d'aplicacions pendents de traduir per al Xubuntu 8.04 (Hardy Heron)]]||
Line 111: Line 111:
 ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">Llistat de la [https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/xubuntu-docs documentació pendent de traduir per al Xubuntu 8.04 (Hardy Heron)]||  ||<tablewidth="92%" -6 rowclass="rcdaybreak">Llistat de la [[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/xubuntu-docs|documentació pendent de traduir per al Xubuntu 8.04 (Hardy Heron)]]||
Line 113: Line 113:
 ||<id="message">[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/xubuntu-docs/+pots/files-and-docs files-and-docs]||Jaume Villalba||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí||[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/2008-March/000708.html Traducció]||  ||<id="message">[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/xubuntu-docs/+pots/files-and-docs|files-and-docs]]||Jaume Villalba||<#80FF80>pujat||Rosetta||Sí||[[https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-l10n-ca/2008-March/000708.html|Traducció]]||
Line 117: Line 117:
 * Algunes cadenes de «Sistema > Administració > '''Autoritzacions'''» no estan traduïdes, tot i que sí que ho estan a Rosetta ([https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/policykit-gnome/+translate policykit-gnome]). Aquest [https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/policykit-gnome/+bug/199255/ informe d'error] hi fa referència.  * Algunes cadenes de «Sistema > Administració > '''Autoritzacions'''» no estan traduïdes, tot i que sí que ho estan a Rosetta ([[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/policykit-gnome/+translate|policykit-gnome]]). Aquest [[https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/policykit-gnome/+bug/199255/|informe d'error]] hi fa referència.
Line 119: Line 119:
 * El «Serpentine» no està traduït, tot i que a Rosetta ho està (i en els 2 o 3 llançaments anteriors de l'Ubuntu també ho estava). Aquest [https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/hwtest/+translate informe d'error] hi fa referència.  * El «Serpentine» no està traduït, tot i que a Rosetta ho està (i en els 2 o 3 llançaments anteriors de l'Ubuntu també ho estava). Aquest [[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/hwtest/+translate|informe d'error]] hi fa referència.
Line 121: Line 121:
 * «Aplicacions > Eines del sistema > '''Hardware Testing'''» està només parcialment traduït, tot i que a Rosetta ho està completament. Es tracta del [https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/hwtest/+translate «hwtest»]. El «hwdb-client» ja no forma part del «main».  * «Aplicacions > Eines del sistema > '''Hardware Testing'''» està només parcialment traduït, tot i que a Rosetta ho està completament. Es tracta del [[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/hwtest/+translate|«hwtest»]]. El «hwdb-client» ja no forma part del «main».
Line 123: Line 123:
 * El tooltip i l'entrada al menú de l`'''[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/scim/+translate SCIM]''' no apareixen traduïts, tot i que ho estan al Launchpad. De fet, el programa en sí està només parcialment traduït.  * El tooltip i l'entrada al menú de l`'''[[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/scim/+translate|SCIM]]''' no apareixen traduïts, tot i que ho estan al Launchpad. De fet, el programa en sí està només parcialment traduït.
Line 125: Line 125:
 * Hi ha una cadena a l'[https://translations.edge.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/update-manager/+translate update-manager] que apareix en anglès («''Reading state information''») que no està al fitxer de l'aplicació. De fet, la cadena prové de l'[https://translations.edge.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/apt/+translate apt], per al qual hi ha aquest [https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/apt/+bug/105258 informe d'error] registrat.  * Hi ha una cadena a l'[[https://translations.edge.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/update-manager/+translate|update-manager]] que apareix en anglès («''Reading state information''») que no està al fitxer de l'aplicació. De fet, la cadena prové de l'[[https://translations.edge.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/apt/+translate|apt]], per al qual hi ha aquest [[https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/apt/+bug/105258|informe d'error]] registrat.
Line 127: Line 127:
 * Al [https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/language-selector/+translate language-selector] s'haurien de revisar totes les cadenes on apareix «suport».  * Al [[https://translations.launchpad.net/ubuntu/hardy/+source/language-selector/+translate|language-selector]] s'haurien de revisar totes les cadenes on apareix «suport».
Line 133: Line 133:
[wiki:HardyReleaseSchedule Planificació de l'alliberament de l'Ubuntu Hardy Heron] [[HardyReleaseSchedule|Planificació de l'alliberament de l'Ubuntu Hardy Heron]]
Line 135: Line 135:
Les dues dates a tenir en compte per a les traduccions són el '''10 d'abril''' per a les traduccions que no són part dels language-packs[[FootNote([wiki:NonLanguagePackTranslationDeadline Data d'entrega de les traduccions que no formen part dels language-packs])]] (importants sobretot per als LiveCD), i el '''17 d'abril''' per als language-packs[[FootNote([wiki:LanguagePackTranslationDeadline Data d'entrega de les traduccions que formen part dels language-packs])]]. Les dues dates a tenir en compte per a les traduccions són el '''10 d'abril''' per a les traduccions que no són part dels language-packs<<FootNote([wiki:NonLanguagePackTranslationDeadline Data d'entrega de les traduccions que no formen part dels language-packs])>> (importants sobretot per als LiveCD), i el '''17 d'abril''' per als language-packs<<FootNote([wiki:LanguagePackTranslationDeadline Data d'entrega de les traduccions que formen part dels language-packs])>>.

Llistat d'aplicacions pendents de traduir

En aquesta llista es detalla el conjunt d'aplicacions traduïdes o pendents de traduir amb l'objectiu de coordinar-ne el seu procés de traducció. També serveix per a mostrar informació relacionada amb les traduccions, com ara el responsable, l'estat, etc.

La coordinació dels mòduls llistats es duu a terme mitjançant la llista de correu (ubuntu-l10n-ca@lists.ubuntu.com), de la qual també podeu consultar-ne els arxius

Vegeu la secció de més avall per a les qüestions relacionades amb la llista i el procés de traducció.

Ubuntu Hardy

Kubuntu Hardy

Xubuntu Hardy

Problemes pendents

 • Algunes cadenes de «Sistema > Administració > Autoritzacions» no estan traduïdes, tot i que sí que ho estan a Rosetta (policykit-gnome). Aquest informe d'error hi fa referència.

 • El «Serpentine» no està traduït, tot i que a Rosetta ho està (i en els 2 o 3 llançaments anteriors de l'Ubuntu també ho estava). Aquest informe d'error hi fa referència.

 • «Aplicacions > Eines del sistema > Hardware Testing» està només parcialment traduït, tot i que a Rosetta ho està completament. Es tracta del «hwtest». El «hwdb-client» ja no forma part del «main».

 • El tooltip i l'entrada al menú de l`SCIM no apareixen traduïts, tot i que ho estan al Launchpad. De fet, el programa en sí està només parcialment traduït.

 • Hi ha una cadena a l'update-manager que apareix en anglès («Reading state information») que no està al fitxer de l'aplicació. De fet, la cadena prové de l'apt, per al qual hi ha aquest informe d'error registrat.

 • Al language-selector s'haurien de revisar totes les cadenes on apareix «suport».

Dates importants

Ubuntu Hardy Heron

Planificació de l'alliberament de l'Ubuntu Hardy Heron

Les dues dates a tenir en compte per a les traduccions són el 10 d'abril per a les traduccions que no són part dels language-packs1 (importants sobretot per als LiveCD), i el 17 d'abril per als language-packs2.

Qüestions relatives a la llista i al procés de traducció

 • Una aplicació pot tenir diversos traductors (que s'han de coordinar entre ells).
 • Les plantilles integrades a Rosetta poden no coincidir amb les últimes versions de l'aplicació. En principi, és millor traduir les últimes versions (ja que acabaran entrant a Rosetta) i completar les no tan recents que hi ha a Rosetta. Sigui com sigui, aquest procés ha de ser transparent per a la resta de l'equip; els responsables d'una aplicació s'han de fer càrrec de la integració de la traducció tant en el projecte oficial com a Rosetta.
 • El procés de traducció d'una aplicació és, més o menys, el següent:
  • Detectar necessitats (i, per tant, incloure l'aplicació a la llista).
  • Comprovar si es disposa d'una plantilla a Rosetta (i quina versió és).
  • Cercar en el projecte oficial els temes referents a la localització i obtenir l'última versió de la plantilla.
  • Traduir l'aplicació (de manera que quedi integrada a Rosetta i al projecte oficial).
 • Si una aplicació no té plantilla a Rosetta, s'haurà d'intentar que els responsables del projecte la integrin al sistema.
 • Cal afegir tota la informació possible a la llista (responsables, versions, integració a Rosetta, etc.).
 • Com que aquest procés no és senzill, no cal que ho faci tot una sola persona, sinó que es pot fer en grup: uns poden encarregar-se de la traducció i els altres de les feines d'integració, d'aconseguir les plantilles, de comunicar-se amb el projecte original, etc.
 • La llista de correu és el canal de comunicació de l'equip. És important que tot el que es faci, és comuniqui a la llista.
 • Abans de donar per tancada una traducció, s'ha de revisar. Això es fa des de la llista de correu.
 • En principi, a mesura que es vagi avançant en el desenvolupament de Rosetta i se'n faci un ús més extensiu, aquest procés s'anirà simplificant.
 1. [wiki:NonLanguagePackTranslationDeadline Data d'entrega de les traduccions que no formen part dels language-packs] (1)

 2. [wiki:LanguagePackTranslationDeadline Data d'entrega de les traduccions que formen part dels language-packs] (2)

UbuntuCatalanTranslators/Llistat (last edited 2017-03-17 16:29:05 by walter-garcia)