TemesAvançats

IconsPage/IconWarning3.png Nota: aquesta pàgina està en fase de construcció.

Introducció

Rosetta

PMF

Utilització

Problemes actuals

Com extreure les traduccions d'un fitxer

Aquesta línia d'ordres permet extreure només les cadenes traduïdes d'un fitxer PO, simplement utilitzant les eines del gettext. Això és útil durant la revisió de fitxers, de manera que es pot passar aquest fitxer només amb traduccions al corrector, el qual mostrarà només les errades a les traduccions, sense mostrar «falsos positius» de les cadenes originals.

Una altra manera d'utilitzar-ne el resultat és per a la revisió de traduccions molt llargues (p.ex. documentació), on llegint simplement les traduccions també s'hi poden detectar errors.

De fet, podeu executar la línia d'ordres directament, o bé crear un script vosaltres mateixos/es:

   msgexec -ifitxer.po 0 | tr \\0 \\n > fitxerdetraducionsextretes.txt

Substituint, òbviament, <fitxer.po> i <fitxerdetraducionsextretes.txt> pels noms de fitxer corresponents.

Nota: el msgexec no sembla funcionar del tot bé amb les entrades que contenen plurals.

Com trobar traduccions

Com trobar l'adreça d'una traducció al Launchpad

Sovint es dóna el cas que veiem un programa o alguna cadena única sense traduir i no sabem com començar a traduir-ho perquè no sabem on es troba exactament la traducció. En aquests casos, haurem d'esbrinar si ja hi ha una plantilla de traducció per al programa al Launchpad, i quina n'és l'adreça.

Aquesta secció proporciona informació sobre com trobar els fitxers de traducció en el Launchpad Translations (altrament anomenat Rosetta), el sistema de gestió de traduccions de l'Ubuntu.

Primer de s'haurem de saber de quin fitxer executable o ordre es tracta:

  • Per a programes que s'executin des d'un menú, es pot arrossegar l'entrada de menú i deixar-la anar al quadre. Després, simplement cal fer clic amb el botó dret sobre la icona nova al quadre, triar la opció Propietats del menú contextual, i en el diàleg que aparegui a continuació, al costat de l'etiqueta Ordre: es mostrarà de quina ordre o programa es tracta. Alternativament, es pot fer fer el mateix amb l'editor de menús del GNOME (per a iniciar-lo cal fer clic amb el botó dret del ratolí sobre un dels menús del quadre i triar Edita els menús).

Un cop se n'hagi esbrinat el nom, s'haurà de saber a quin paquet es troba. Els fitxers de l'Ubuntu s'instal·len sempre a partir de paquets de programari.

Per a fer-ho, caldrà utilitzar el programa dpkg en un terminal de la següent manera:

   dpkg -S FITXER

Exemple (el signe $ només s'ha utilitzat aquí per a mostrar la diferència entre l'ordre i el seu resultat; si executeu l'ordre no cal que l'introduïu):

   $ dpkg -S /usr/bin/baobab
   gnome-utils: /usr/bin/baobab

En aquest cas volíem saber a quin paquet es troba el programa baobab. A la línia d'ordres veiem que aquest paquet és el gnome-utils. amb aquesta informació ja podrem trobar-lo al Rosetta a l'adreça amb el format següent:

   https://translations.launchpad.net/<distribució>/<versió>/+source/<paquet>

Així doncs, l'adreça per a la distribució Ubuntu Intrepid Ibex és https://translations.launchpad.net/ubuntu/intrepid/+source/gnome-utils

PER FER: descriure les adreces d'interès del Firefox + Epiphany per a cercar traduccions de manera ràpida.

Com veure quines traduccions utilitza un programa

Per a saber quine traduccions utilitza un programa, caldrà obrir un terminal i utilitzar el programa strace:

   strace PROGRAMA 2>&1 | grep LC_MESSAGES

Seguint amb l'exemple del programa Baobab, si obrim un terminal i escrivim el següent a la línia d'ordres

   strace baobab 2>&1 | grep LC_MESSAGES

Veurem que el Baobab no només utilitza les traduccions del gnome-utils (que és el paquet on es troba), sinó que també fa servir les del gtk, el gnome-vfs, entre d'altres.

Eines de traducció específiques per a l'Ubuntu

Informació general sobre les traduccions a l'Ubuntu


CategoryUbuntuCatalanTranslators

UbuntuCatalanTranslators/TemesAvançats (last edited 2008-10-19 14:31:43 by p54A11CD0)