UbuntuDànhChoBạn


Warning /!\ Edit conflict - other version:


Tài liệu này sẽ giúp bạn lấy được một bản phân phối Linux Ubuntu và cài đặt nó lên máy của bạn.


Warning /!\ Edit conflict - your version:


Tài liệu này sẽ giúp bạn lấy được một bản phân phối Linux Ubuntu và cài đặt nó lên máy của bạn.


Warning /!\ End of edit conflict


Stable/Production Release (Phiên bản Chính)

IconsPage/IconCDrom.png


Warning /!\ Edit conflict - other version:


"Stable releases" là những phiên bản ổn định của Ubuntu, với những phần mềm ổn định và được kiểm tra(test) một cách cẩn thận, kèm theo những bản sửa lỗi về bảo mật (security updates). Phiên bản ổn định được phát hành đều đặn nửa năm (6 tháng) 1 lần. Nếu bạn ko biết rõ nên sử dụng phiên bản nào, thì nên cài đặt phiên bản ổn định mới nhất. Phiên bản mới nhất hiện nay là "Ubuntu 6.06 LTS ", được phát hành vào tháng 6/2006.

Download phiên bản chính Ubuntu trên CD

Phiên bản chính Ubuntu có thể được tải về từ official download page. Bạn có thể tải phiên bản cài đặt Install CD, để cài vào máy, hoặc là phiên bản Live (LiveCD), có thể khởi động từ CDRom không cần cài đặt và không ảnh hưởng đến hệ điều hành bạn đang sử dụng. LiveCD là cách tốt nhất để chạy thử Ubuntu!

Sau khi nhấn vào đường dẫn ở phần Download Sites của trang web này, bạn hãy chọn nước nào gần bạn nhất. Bạn sẽ thấy một dãy file.


Warning /!\ Edit conflict - your version:


"Stable releases" là những phiên bản ổn định của Ubuntu, với những phần mềm ổn định và được kiểm tra(test) một cách cẩn thận, kèm theo những bản sửa lỗi về bảo mật (security updates). Phiên bản ổn định được phát hành đều đặn nửa năm (6 tháng) 1 lần. Nếu bạn ko biết rõ nên sử dụng phiên bản nào, thì nên cài đặt phiên bản ổn định mới nhất. Phiên bản mới nhất hiện nay là "Ubuntu 6.06 LTS ", được phát hành vào tháng 6/2006.

Download phiên bản chính Ubuntu trên CD

Phiên bản chính Ubuntu có thể được tải về từ official download page. Bạn có thể tải phiên bản cài đặt Install CD, để cài vào máy, hoặc là phiên bản Live (LiveCD), có thể khởi động từ CDRom không cần cài đặt và không ảnh hưởng đến hệ điều hành bạn đang sử dụng. LiveCD là cách tốt nhất để chạy thử Ubuntu!

Sau khi nhấn vào đường dẫn ở phần Download Sites của trang web này, bạn hãy chọn nước nào gần bạn nhất. Bạn sẽ thấy một dãy file.


Warning /!\ End of edit conflict


  • *install-i386.iso là phiên bản cài đặt dành cho các loại máy x86 (Intel CPU)

  • *install-powerpc.iso là phiên bản cài đặt dành cho Mac

  • *install-amd64.iso là phiên bản dành cho CPU 64-bit (ví dụ AMD64)


Warning /!\ Edit conflict - other version:


Sau khi tải xong tập tin .iso, bạn hãy xem phần BurningIsoHowto (tiếng Anh) để ghi vào CD.


Warning /!\ Edit conflict - your version:


Sau khi tải xong tập tin .iso, bạn hãy xem phần BurningIsoHowto (tiếng Anh) để ghi vào CD.


Warning /!\ End of edit conflict


Những cách khác để có Ubuntu CD

  • Archive - Nơi bạn sẽ tìm thấy list của những mirrors (kể cả BitTorrent).

  • Shipit - Nơi đăng kí để được gửi CD hoàn toàn miễn phí đến cho bạn.


Warning /!\ Edit conflict - other version:


Development versions (Phiên bản phát triển)

Nếu bạn muốn giúp chúng tôi test và thông báo lỗi cho chúng tôi, bạn có thể cài đặtt phiên bản phát triển. Các bạn cần lưu ý, phiên bản này có thể chứa đựng nhiều lỗi. Nếu bạn muốn một hệ điều hành ổn định, thì nên cài đặt Stable/Production Release.

CD phiên bản phát triển hiện nay đang là DapperDrake có thể được download từ http://cdimage.ubuntu.com/daily/current/ .


Warning /!\ Edit conflict - your version:


Development versions (Phiên bản phát triển)

Nếu bạn muốn giúp chúng tôi test và thông báo lỗi cho chúng tôi, bạn có thể cài đặtt phiên bản phát triển. Các bạn cần lưu ý, phiên bản này có thể chứa đựng nhiều lỗi. Nếu bạn muốn một hệ điều hành ổn định, thì nên cài đặt Stable/Production Release.

CD phiên bản phát triển hiện nay đang là DapperDrake có thể được download từ http://cdimage.ubuntu.com/daily/current/ .


Warning /!\ End of edit conflict


UbuntuDànhChoBạn (last edited 2008-08-06 16:15:47 by localhost)