UbuntuFilipinoTranslators

Kami ay binubuo ng mga indibidwal na may puso sa gawaing pagsasalin ng Ubuntu sa wikang Filipino. Maaari din kayong lumahok sa aming mga gawain kung sa palagay ninyo ay sapat ninyong nauunawaan ang wikang Ingles at Filipino at kayo ay gumagamit ng Ubuntu o ng mga deribatibo nito katulad ng Kubuntu, Edubuntu at Xubuntu. Lumahok sa amin sa https://launchpad.net/people/ubuntu-l10n-fil.

UbuntuFilipinoTranslators (last edited 2008-08-06 16:40:22 by localhost)