Norwegian


Lese siden på språket ditt:


Hvordan oppgradere GNOME skall

Viktig

Det er ikke anbefalt å fortsette. Pakkene i Gnome3-staging PPA er kun for test formål. Det er alltid anbefalt å beholde den versjonen som følger med nåværende versjon av Ubuntu. Pakkene i Gnome3 PPA er ansett som stabile og sikre når de brukes alene.

Pakkene fra disse arkivene bør fjernes med ppa-purge før en oppgradering av Ubuntu, som f.eks fra 14.04 til 14.10 osv.!

Sjekk din versjon

  • Åpne terminal ctrl+alt+T

  • skriv inn gnome-shell --version

For oppdateringer på hvilken versjon av GNOME som er den siste følg med på GNOME Foundation's offisielle sider.

Legge til PPAer og oppdatere

  • før du legger til PPAer, vennligst vær sikker på at ditt system er helt oppdatert ved å kjøre sudo apt update && sudo apt upgrade -f i ett Terminal vindu

  • så, i det samme Terminal vindu kjør:

sudo add-apt-repository ppa:gnome3-team/gnome3
sudo add-apt-repository ppa:gnome3-team/gnome3-staging
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade

(du kan kopiere disse kommandone en etter en og lime dem inn i rekkefølge i ett Terminal vindu med CTRL+Shift+V)

Omstart og nyte

Etter alt er ferdig må du starte om pc-en for at endringene trer i kraft.

Bare for å være helt sikker

Merk, det at programoppdatering kun deaktiverer PPAer og ikke fjerner pakker, som kan medføre problemer med oppgradering hvis du bruker gnome3-staging, så vær sikker på at du kjører ppa-purge før en oppgradering til en nyere versjon av Ubuntu.

Hvordan angre

Som vi fortalte over, pakkene i Gnome3 og Staging PPAer er kun for erfarne brukere. Skulle du oppleve problemer er det alltid sikrest å fjerne de og reinstallere tilbake de originale Ubuntu pakkene. Denne prosessen kalles "purging".

Tilbakestille Gnome Skall

  • hvis du ikke har gjort det allerede, så må du installere en pakke som heter ppa-purge ved å kjøre sudo apt install ppa-purge i ett terminal vindu

  • så, i det samme Terminal vinduet kjører du:

sudo ppa-purge ppa:gnome3-team/gnome3-staging
sudo ppa-purge ppa:gnome3-team/gnome3
sudo apt-get install ubuntu-gnome-desktop^

Sistnevnte ubuntu-gnome-desktop pakken er viktig å legge til for å sikre at alle pakker er reinstallert korrekt.

(du kan kopiere disse kommandone en etter en og lime dem inn i rekkefølge i ett Terminal vindu med CTRL+Shift+V)

Omstart

Etter alt er ferdig må du starte om pc-en for at endringene trer i kraft.

UbuntuGNOME/HowTo/UpgradeGnomeShell/Norwegian (last edited 2015-10-12 13:46:09 by alexstrand7-o)